[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

  

  

21 / มิ.ย. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
แสดงความยินดี ลูกเสือ กศน.ยะรัง
กศน.อำเภอยะรัง ขอแสดงความยินดี กับ นายมะปอซี สาเม๊าะ ลูกเสือ กศน.ยะรัง
26 / มี.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครนักศึกษาใหม่ 1/2562
กศน.อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี. เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ สมัครได้ที่ ครูประจำหลุ่ม กศน.อำเภอยะรัง หรือ กศน.ตำบลทุกตำบล
5 / มี.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอแสดงความยินดี
กศน.อำเภอยะรัง ขอแสดงความยินดี กับนางสาวไรวินท์ พลเพชร ผู้อำนวยการ ได้รับรางวัลผู้อำนวยการ กศน.อำเภอ/เขต ดีเด่น รางวัลที่ ๑ และนางสาวแวซูไฮณี จะปะกิยา ได้รับรางวัลที่ ๒ ครูประจำศูนย์การเรียนรู้ชุมชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ดีเด่น ในการคัดเลือกการปฏิบัติงาน กศน.
14 / พ.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ติดตามข่าวสารกิจกรรมห้องสมุด กศน.อำเภอยะรัง ได้ที่นี่...
ประชาสัมพันธ์เว็บไซด์ห้องสมุด กศน.อำเภอยะรัง ได้ที่นี่...
12 / ต.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
กศน.อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี. เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ สมัครได้ที่ กศน.อำเภอยะรัง หรือ กศน.ตำบลทุกตำบล
3 / ก.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดสอบปลายภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๑
กศน.อำเภอยะรัง กำหนดสอบปลายภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๑ วันที่ ๘,๑๕-๑๖ กันยายน ๒๕๖๑
26 / มิ.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รณรงค์วันต่อต้านยาเสพติด
นางสาวไรวินท์ พลเพชร ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอยะรัง พร้อมด้วยบุคลากรครู ร่วมกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ( ๒๖ มิถุนายน) ประจำปี ๒๕๖๑ โดยสำนักงาน ป.ป.ส. กำหนดจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ( ๒๖ มิถุนายน)
3 / ต.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอยะรังเปิดรับนักศึกษาใหม่ประจำปี ๒/ ๒๕๖๐
กศน.อำเภอยะรังเปิดรับนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๑-๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๐
2 / ส.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ (N-Net)
กศน.อำเภอยะรัง ขอประชาสัมพันธ์กำหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ (N-Net) ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ในวันอาทิตย์ ที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๐
21 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ชนะเลิศการแข่งขันทักษะความสามารถ\"เยาวชน.....คนชายแดนใต้\"เครื่องกระเทาะเปลือกลูกหยีพลังงานแสงอาทิตย์
๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ กศน.อำเภอยะรัง โดยนางสาวไรวินท์ พลเพชร ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอยะรัง มอบหมายให้นางสาวซารูนี อีซอ นางสาวนุรมา ดือราแม นายมูฮำหมัดอุสนี มะเซ็ง และนายอานัซ ดอเล๊าะ ครูอาสาฯปอเนาะ เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทักษะความสามารถ\"เยาวชน.....คนชา
30 / พ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอยะรังขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาทางไกล ประเภทการศึกษาต่อเนื่อง (หลักสูตรระยะสั้น) ครั้งที่ ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐
กศน.อำเภอยะรังขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาทางไกล ประเภทการศึกษาต่อเนื่อง (หลักสูตรระยะสั้น) ครั้งที่ ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๒ พฤษภาคม -๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ สามารถดาวน์โหลดทางเว็บไซต์ของสถาบัน
18 / เม.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอยะรังเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๐
กศน.อำเภอยะรังเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๐ ระดับประถม ม.ต้น และม.ปลาย ระหว่างวันที่ ๑-๓๐ เมษายน ๒๕๖๐ สมัครได้ที่กศน.อำเภอยะรัง หรืือกศน.ตำบลทุกตำบล หลักฐานการสมัคร วุฒิการศึกษา ๒ ฉบับ สำเนาบัตรปร
10 / ม.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดสอบN-Net วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๐ นักศึกษาสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบN-Net ตามลิงค์นี้นะคะ ระดับม.ต้น https://cdn.fbsbx.com/…/%E0%B8%A1.%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%…
กำหนดสอบN-Net วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๐ นักศึกษาสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบN-Net ตามลิงค์นี้นะคะ ระดับม.ต้น https://cdn.fbsbx.com/…/%E0%B8%A1.%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%…
21 / ธ.ค. / 2559 : ข่าวเด่น
รณรงค์โรคไข้เลือดออก
วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ นางสาวไรวินท์ พลเพชร ผอ.กศน.อ.ยะรัง ได้มอบหมายให้ทีมงานครู กศน.ทุกตำบล ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล เพื่อให้ความรู้แก่ชาวบ้านในชุมชนจัดโครงการพัฒนาทักษะชีวิต เรื่อง โรคไข้เลือดออก ในพื้นที่ทุกๆ ตำบล อำเภอยะรัง จังหว
30 / มี.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอยะรังเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๙
กศน.อำเภอยะรังเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๙ ระดับประถม ม.ต้น และม.ปลาย ระหว่างวันที่ ๑-๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ สมัครได้ที่กศน.อำเภอยะรัง หรืือกศน.ตำบลทุกตำบล
3 / มี.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญร่วมชมการแข่งขันกีฬาสายสัมพันธ์กศน.ปัตตานี กศน.เกมส์ครั้งที่ ๒
ขอเชิญร่วมชมการแข่งขันกีฬาสายสัมพันธ์กศน.ปัตตานี กศน.เกมส์ครั้งที่ ๒ วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๐๐ น - ๑๖.๓๐ น. ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี
20 / ม.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอยะรังได้รับรางวัลครูดีศรีปัตตานี
วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๙ จังหวัดปัตตานีจัดงานวันครูประจำปี ๒๕๕๙ โดยมีครูในจังหวัดปัตตานีเข้าร่วมงานประมาณ 800 คน ในงานนี้ สำนักงาน กศน.จังหวัดปัตตานี ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี จัดนิทรรศการวันครูจังหวัดปัตตานี ๒๕๕๙ มีครูที่มาร่วมงานให้ความสนใ
24 / ธ.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญชวน 1 ธ.ค.58-15 มี.ค.59
ขอเชิญชวน 1 ธ.ค.58-15 มี.ค.59 ประชาชนจังหวัดปัตตานี ร่วมกันตอบแบบสอบถาม ข้อมูล จปฐ. และข้อมูลพื้นฐาน
14 / ธ.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอยะรัง เข้าร่วมถวายพระพร ๕ ธันวามหาราช (วันพ่อแห่งชาติ)
วันศุกร์ ท่ี ๕ ธันวามคม ๒๕๕๘ นางสาวไรวินท์ พลเพชร ผู้อำนวยการกศน.อำเภอยะรัง พร้อมด้วยบุคลากรกศน.อำเภอยะรัง เข้าร่วมถวายพระพร ๕ ธันวามหาราช (วันพ่อแห่งชาติ) โดยมีนายโอฬาร บิลสัน นายอำเภอยะรังเป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมอำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี
19 / พ.ย. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอยะรังจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโครงการเตรียมความพร้อมผู้เรียนสู่การเรียนรู้ตามหลักสูตร กศน.๕๑
วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ นางสาวไรวินท์ พลเพชร ผอ.กศน.อำเภอยะรัง มอบหมายให้นางสาวไซเราะ จะปะกิยา ครูคศ.๒ พร้อมด้วยบุคลากรกศน.อำเภอยะรัง จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโครงการเตรียมความพร้อมผู้เรียนสู่การเรียนรู้ตามหลักสูตร กศน.๕๑ เพื่อชี้แจงแนวทางการจัดการ

กำลังแสดงหน้าที่ 1/3 ->
<< 1 2 3 >>


 
สำนักงานบริหารการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอยะรัง  จังหวัดปัตตานี
ถนนสิโรรส ตำบลปิตูมุดี  อำเภอยะรัง  จังหวัดปัตตานี โทรศัพท์ 0-7343-9260

โทรสาร  0-7343-9260 E-mail:  nfeyarang@hotmail.com 
,rodee1921@hotmail.com 
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05