[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
กศน.นครราชสีมา
<< ธันวาคม 2561 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
 
การพัฒนา Koratsite
การพัฒนา Koratsite การพัฒนาเว็บเพื่อการศึกษา   เข้าชม :  [1246]
เลี้ยงไก่ไข่ด้วยอีแวป...ทำไบโอแก๊สลดค่าใช้จ่าย
แม้ว่าการเลี้ยงไก่ไข่ที่ทำอยู่ขณะนี้ จะดูเสมือนเลี้ยงให้คนอื่น ไก่ที่กำลังเลี้ยงอย่างเอาใจใส่   เข้าชม :  [957]
ชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ   เข้าชม :  [1155]
ใครที่ชอบทานเต้าหู้
เต้าหู้ เป็นอาหารที่มีโปรตีนสูง และนำมาประกอบอาหารกันอยู่เป็นประจำ ปัจจุบันเต้าหู้ที่เห็นขายกันอยู่ใ   เข้าชม :  [870]
อาบน้ำให้หมดจด ห่างไกลโรคภัย
ชื้อโรคที่ติดต่อกันทางสัมผัส ถือเป็นภัยเงียบที่คุกคามพวกเราโดยไม่ รู้เนื้อรู้ตัว ไม่ว่าจะเป็นโรคตาแด   เข้าชม :  [782]
 

1 / ต.ค. / 2559 : ประชาสัมพันธ์ งานวิจัย
งานวิจัย
บทคัดย่อ รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำที่มีสระเปลี่ยนรูป และสระลดรูป สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับประถมศึกษา   เข้าชม :  [ 252 ]

 

30 / ก.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการส่งเสริมภาษาเพื่อการเรียนรู้และการสื่อสาร (หลักสูตรภาษาไทย)
นางสาวไรวินท์ พลเพชร ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอยะรัง ลงพื้นที่ติดตามการจัดโครงการส่งเสริมภาษาเพื่อการเรียนรู้และการสื่อสาร (หลักสูตรภาษาไทย) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๓๐ - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ โดยครู กศน.ทั้ง ๑๒ ตำบล   เข้าชม :  [8]

29 / ก.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒
นางสาวไรวินท์ พลเพชร ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอยะรัง พร้อมด้วยข้าราชการ และบุคลากรครู ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒  เข้าชม :  [8]

29 / ก.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมโครงการ “๑ อำเภอ ๑ ถนนเฉลิมพระเกียรติ”
นางสาวไรวินท์ พลเพชร ผู้อำนวยการ. กศน.อำเภอยะรัง มอบหมายให้นางฮามีด๊ะ หะยียามา ครูอาสาสมัคร กศน.ประจำตำบล และนางสาววริศา สะอะ ครูอาสาสมัคร กศน.ประจำปอเนาะ เข้าร่วมกิจกรรม มีการปลูกต้นรวงผึ้ง และเก็บขยะบริเวณโดยรอบ  เข้าชม :  [7]

29 / ก.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ต้อนรับคณะติดตามการดำเนินงานโครงการจัดการศึกษาตลอดชีวิตในสถาบันศึกษาปอเนาะ
วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นางสาวไรวินท์ พลเพชร ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอยะรัง มอบหมายให้นายฮัมดัน ยะโก๊ะ ครู คศ.๑ ต้อนรับคณะติดตามการดำเนินงานโครงการจัดการศึกษาตลอดชีวิตในสถาบันศึกษาปอเนาะ โดยศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้(ศปบ.จชต.) เพื่อติดตาม  เข้าชม :  [9]

29 / ก.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการ “เชิดชู คนดี” ประจำปี ๒๕๖๒
นางสาวไรวินท์ พลเพชร ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอยะรัง มอบหมายให้นางฮามีด๊ะ หะยียามา ครูอาสาสมัคร กศน.ประจำตำบลกอลำ และนางสาววริศา สะอะ ลงพื้นที่นำกลุ่มทักษะอาชีพ กศน.กอลำ มาจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในโครงการทักษะอาชีพ  เข้าชม :  [5]

29 / ก.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมจิตอาสา
นางสาวไรวินท์ พลเพชร ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอยะรัง พร้อมด้วยข้าราชการ และบุคลากร จัดกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ โดยได้จัดกิจกรรม พัฒนาปรับภูมิทัศน์   เข้าชม :  [7]

29 / ก.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
วันพฤหัสบดี ที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ กศน.อำเภอยะรัง โดยนางสาวไรวินท์ พลเพชร ผู้อำนวยการ มอบหมายให้นางสาวจินตนา หะยีดอเลาะ ผู้รับผิดชอบโครงการการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมด้วยคณะทำงาน ดำเนินการจัดกิจกรรมที่ ๓ กิจกรรมถอดบทเรียนวิถีชีวิตพอเพียง (ต  เข้าชม :  [6]

29 / ก.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
&#127881;&#127881; กศน.ยะรัง กวาด ๒ รางวัลชนะเลิศ &#127942;&#127942;
๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นางสาวไรวินท์ พลเพชร ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอยะรัง มอบหมายให้บุคลากรครู นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการมหกรรมวิทยาศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ เพื่อการเรียนรู้ชายแดนใต้ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๔ - ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษายะลา  เข้าชม :  [6]

29 / ก.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการเข้าค่ายอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
นางสาวไรวินท์ พลเพชร ผู้อำนวยการ กศร.อำเภอยะรัง มอบหมายให้นางสาวคอลีเยาะ สาและ ครูอาสาสมัคร กศน.ในสถาบันศึกษาปอเนาะ และทีมงาน จัดโครงการเข้าค่ายอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒   เข้าชม :  [5]

29 / ก.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้าราชการครูนายฮัมดัน ยะโก๊ะ ครู คศ.๑ มาปฏิบัติหน้าที่ ณ กศน.อำเภอยะรัง
วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นางสาวไรวินท์ พลเพชร ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอยะรัง พร้อมด้วยบุคลากรครู ร่วมต้อนรับนางปิยะเนตร นิมุ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอทุ่งยางแดง และบุคลากรครู กศน.ทุ่งยางแดง  เข้าชม :  [4]นายเรวัฒน์ เพ็ชรสงฆ์
ผู้อำนวยการ
สำนักงาน กศน.จังหวัดปัตตานี


นางสาวไรวินท์  พลเพชร
ผู้อำนวยการ
 กศน.อำเภอยะรัง
 

 
 
สำนักงานบริหารการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอยะรัง  จังหวัดปัตตานี
ถนนสิโรรส ตำบลปิตูมุดี  อำเภอยะรัง  จังหวัดปัตตานี โทรศัพท์ 0-7343-9260

โทรสาร  0-7343-9260 E-mail:  nfeyarang@hotmail.com 
,rodee1921@hotmail.com 
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05