[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
 
กศน.ปัตตานี
 
            
 

"One  Vision,One  Identity, One Community"

หนึ่งวิสัยทัศน์  หนึ่งเอกลักษณ์  หนึ่ง ประชาคม 

มารู้จักประชาคมอาเซียนกันดีกว่า

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
1. สมาคมประชาชาติแห่งเอเชีย
  2. กระทรวงการต่างประเทศ 
         
2.1 กรมอาเซียน
           
2.2 สมาคมอาเซียน – ประเทศไทย (www.aseanthailand.org)
  3. กระทรวงศึกษาธิการ
           
3.1 กระทรวงศึกษาธิการมุ่งสู่ประชาคมอาเซียน (www.asean.moe.go.th)
           
3.2 สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (www.bic.moe.go.th)
           
3.3 ศูนย์อาเซียน ศึกษา
           
3.4 Buffer School  
           
3.5 Sister School  
 
4. สำนักงาน กศน.

  5. อื่นๆ

         
5.1 อาเซียน
        
5.2 ASEAN
        
5.3 youtube อา เซียน

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
ฝ่ายพัฒนางาน กศน. ในประเทศ กับ ประชาคมอาเซียน
 
ฝ่ายพัฒนางาน กศน. ต่างประเทศ กับ ประชาคมอาเซียน
 
ฝ่ายพัฒนา กศน. ภาคประชาชน กับประชาคมอาเซียน

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------


เข้าชม : 2508
 
 
กศน.ปัตตานี เป็นหนึ่งเดียว
สำนักงาน กศน.จังหวัดปัตตานี

ผู้ดูแลระบบ นายสุกิจ   พรหมแก้ว  water_154@hotmail.com
 ที่ตั้ง สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดปัตตานี
191/61 ม.6 ถนนสวนสมเด็จฯ ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี โทรศัพท์ 0-7346-0097 โทรสาร 0-7346-0094 E-mail pnnfe@hotmail.com

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05