[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
 
กศน.ปัตตานี

  

ศูนย์ กศน.อำเภอยะรัง
จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพกาย สุขภาพจิตอำเภอยะรัง

พุธ ที่ 13 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2556  เมื่อวันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์  2556  นายนภดล  เดะแอ  ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอยะรัง
มอบหมายให้นางสาวทักษิณา   สาดีน  ครูอาสาฯปอเนาะและทีมงาน
จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพกาย  สุขภาพจิต ให้กับนักศึกษากศน.อำเภอยะรัง
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ  เกี่ยวกับหลักปฏิบัติในการดูแลรักษาสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี
สามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในการดูแลสุขภาพของตนและบุคคลในครอบครัวเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น
ซึ่งได้รับเกียรติจากคุณนิสานาก  สาแล  พยาบาลจิตเวชและทีมงานส่งเสริมสุขภาพโรงพยาบาลอำเภอยะรัง
มาให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตนเพื่อการดูแลสุขภาพกาย สุขภาพจิตพร้อมกิจกรรมตรวจสุขภาพ
โดยมีนายนภดล  เดะแอ  ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอยะรังเป็นประธานในพิธีเปิด
ณ  ลานค้าชุมชนเทศบาลตำบลยะรัง


เข้าชม : 298


ศูนย์ กศน.อำเภอยะรัง 5 อันดับล่าสุด

      เข้าร่วมประชุมโครงการเสริมสร้างความเท่าเทียมให้กับคนพิการและผู้สูงอายุ ณ หอประชุมอำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี 27 / พ.ย. / 2557
      ครูอาสานิเทศน์ศูนย์ กศน.ยะรัง เข้าร่วมประชุมและรายงานผลการนิเทศติดตามการดำเนินงานณ สำนักงานกศน. จังหวัดปัตตานี 27 / พ.ย. / 2557
      ลงพื้นท่ีรับสมัครนักศึกษาเทียบระดับการศึกษาสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ หน่วยเฉพาะกิจ ทหารพรานท่ี ๒๒ ตำบลเมาะมาวี อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี 27 / พ.ย. / 2557
      ครูอาสานิเทศศูนย์ กศน.ยะรัง ได้ดำเนินการนิเทศการจัดการเรียนการสอนผ่านสถานีดาวเทียมETV รายวิชา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.ปลาย ทั้ง 12 ตำบล ตามนโยบายสำนักงาน กศน.ประจำปีงบประมาณ 2558 27 / พ.ย. / 2557
      ครูอาสานิเทศศูนย์ กศน.ยะรัง ได้ลงพื้นที่นิเทศ กศน.ตำบล เพื่อนิเทศติดตามการดำเนินงานในมิติพื้นที่ให้สอดคล้องและตอบโจทย์ ของนโยบายสำนักงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ๒๕๕๘ 27 / พ.ย. / 2557


 
กศน.ปัตตานี เป็นหนึ่งเดียว
สำนักงาน กศน.จังหวัดปัตตานี

ผู้ดูแลระบบ นายสุกิจ   พรหมแก้ว  water_154@hotmail.com
 ที่ตั้ง สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดปัตตานี
191/61 ม.6 ถนนสวนสมเด็จฯ ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี โทรศัพท์ 0-7346-0097 โทรสาร 0-7346-0094 E-mail pnnfe@hotmail.com

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05