[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
 
กศน.ปัตตานี

  

ศูนย์ กศน.อำเภอยะรัง
จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพกาย สุขภาพจิตอำเภอยะรัง

พุธ ที่ 13 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2556  เมื่อวันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์  2556  นายนภดล  เดะแอ  ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอยะรัง
มอบหมายให้นางสาวทักษิณา   สาดีน  ครูอาสาฯปอเนาะและทีมงาน
จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพกาย  สุขภาพจิต ให้กับนักศึกษากศน.อำเภอยะรัง
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ  เกี่ยวกับหลักปฏิบัติในการดูแลรักษาสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี
สามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในการดูแลสุขภาพของตนและบุคคลในครอบครัวเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น
ซึ่งได้รับเกียรติจากคุณนิสานาก  สาแล  พยาบาลจิตเวชและทีมงานส่งเสริมสุขภาพโรงพยาบาลอำเภอยะรัง
มาให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตนเพื่อการดูแลสุขภาพกาย สุขภาพจิตพร้อมกิจกรรมตรวจสุขภาพ
โดยมีนายนภดล  เดะแอ  ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอยะรังเป็นประธานในพิธีเปิด
ณ  ลานค้าชุมชนเทศบาลตำบลยะรัง


เข้าชม : 391


ศูนย์ กศน.อำเภอยะรัง 5 อันดับล่าสุด

      จัดอบรมการจัดทำเว็ปไวต์ตำบลให้กับบุคลากรกศน.อำเภอยะรัง 27 / พ.ย. / 2558
      ร่วมอบรมการจัดทำเว็ปไวต์ตำบลเพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมในตำบล 27 / พ.ย. / 2558
      ร่วมประชุมและจัดทำแผน ปฏิบัติการกศน.อำเภอ/ตำบลและคำรับรองการ ปฏิบัติงานกศน. รายบุคคล 27 / พ.ย. / 2558
      กศน.อำเภอยะรังจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโครงการเตรียมความพร้อมผู้เรียนสู่การเรียนรู้ตามหลักสูตร กศน.๕๑ 20 / พ.ย. / 2558
      ครูกศน.อำเภอ ยะรังเข้ารับการอบรม พัฒนาครูกศน.โดยการถ่ายทอดผ่านทางระบบ ETV ว่าด้วยเรื่องการวัดผลและการสร้างแบบทดสอบวัด ผลสัมฤทธิ์ 2 / ก.ค. / 2558


 
กศน.ปัตตานี เป็นหนึ่งเดียว
สำนักงาน กศน.จังหวัดปัตตานี

ผู้ดูแลระบบ นายสุกิจ   พรหมแก้ว  water_154@hotmail.com
 ที่ตั้ง สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดปัตตานี
191/61 ม.6 ถนนสวนสมเด็จฯ ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี โทรศัพท์ 0-7346-0097 โทรสาร 0-7346-0094 E-mail pnnfe@hotmail.com

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05