[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
 

  
กิจกรรม กศน...


  

14 / ธ.ค. / 2560 : ศูนย์ กศน.อำเภอยะรัง
ร่วมกิจกรรมเวทีประชาคมทบทวนข้อมูล/ปัญหาชุมชน กำหนดกรอบชีวิตและความต้องการ ตามโครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและคนยากจน(ภาคใต้ชายแดน)
๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ นางสาวไรวินท์ พลเพชร ผอ.กศน.อำเภอยะรัง มอบหมายให้ นายมูฮัมมัดสุกรี ดอเลาะ ครู กศน.ตำบล พร้อมด้วย นางสาวพิชญา ปี่แก้ว ครูอาสาฯประจำตำบลคลองใหม่ ร่วมกิจกรรมเวทีประชาคมทบทวนข้อมูล/ปัญหาชุมชน กำหนดกรอบชีวิตและความต้องการ ตามโครงการส่งเสริ
14 / ธ.ค. / 2560 : ศูนย์ กศน.อำเภอยะรัง
เข้าร่วมเป็นขวัญและกำลังใจให้กับเกษตรกร ในโครงการงานวันสาธิตการปักดำข้าวโดยใช้เครื่องจักรกลการเกษตร (เครื่องปักดำข้าว)
วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๐นางสาวไรวินท์ พลเพชร ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอยะรัง พร้อมด้วยคณะครู กศน.ตำบลเมาะมาวี เข้าร่วมเป็นขวัญและกำลังใจให้กับเกษตรกร ในโครงการงานวันสาธิตการปักดำข้าวโดยใช้เครื่องจักรกลการเกษตร (เครื่องปักดำข้าว) จัดโดยเกษตรอำเภอยะรัง เพื่อส่งเส
14 / ธ.ค. / 2560 : ศูนย์ กศน.อำเภอยะรัง
ร่วมประชุมทีมครูฝึกระดับตำบลในโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาสและคนยากจน
๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ ครู กศน.ตำบล ทั้ง ๑๒ ตำบลของอำเภอยะรัง ร่วมประชุมทีมครูฝึกระดับตำบลในโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาสและคนยากจน ภายใต้งบยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี พศ.๒๕๖๑ โดยมีนายณัฏฐกรณ์ บุญโรภาคย์ ปลัดอาวุโส เป็
14 / ธ.ค. / 2560 : ศูนย์ กศน.อำเภอยะรัง
ร่วมพิธีและมอบถุงยังชีพพระราชทานแก่ประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วมอำเภอยะรัง
๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดพิธีมอบถุงพระราชทาน โดยพลเอก ธีรชัย นาควานิช องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ เชิญสิ่งของพระราชทานมามอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยอำเภอยะรัง ในการน
14 / ธ.ค. / 2560 : ศูนย์ กศน.อำเภอยะรัง
ร่วมรับและส่งเสด็จสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานรางวัลให้แก่ผู้นำศาสนาอิสลามและการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอาน ระดับภาคใต้และระดับประเทศ ประจำปี ๒๕๖๐
นางสาวไรวินท์ พลเพชร ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอยะรัง พร้อมด้วยบุคลากรครู นักศึกษา และจิตอาสา กศน.ยะรัง ร่วมรับและส่งเสด็จสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานรางวัลให้แก่ผู้นำศาสนาอิสลามและการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคั
14 / ธ.ค. / 2560 : ศูนย์ กศน.อำเภอยะรัง
ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพในสถาบันศึกษาปอเนาะ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจหลังจากประสบภัยน้ำท่วม
วันที่ 8 ธันวามคม 2560 นางสาวไรวินท์ พลเพชร ผอ.กศน.อำเภอยะรัง มอบหมายให้ บุคลากรครู กศน.อำเภอยะรัง ทั้ง ๑๒ ตำบล ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพในสถาบันศึกษาปอเนาะ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจหลังจากประสบภัยน้ำท่วมในช่วงที่ผ่านมา ทั้งนี้เพื่อสานสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสถานศ
14 / ธ.ค. / 2560 : ศูนย์ กศน.อำเภอยะรัง
เข้าร่วมงานเมาลิดสัมพันธ์
วันที่ 8 ธันวามคม 2560 นางสาวไรวินท์ พลเพชร ผอ.กศน.อำเภอยะรัง มอบหมายให้นางสาวสาวิตรี มะยิ ครู กศน.ตำบลยะรัง พร้อมด้วยครูอาสาฯปอเนาะตำบลยะรัง เข้าร่วมงานเมาลิดสัมพันธ์ ณ มัสยิดฮีดายาตุลอิสลาม หมู่ 3 ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี
8 / ธ.ค. / 2560 : ศูนย์ กศน.อำเภอยะรัง
ร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพงานการเงินและพัสดุ ของสำนักงาน กศน.จังหวัดปัตตานี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
นางสาวไรวินท์ พลเพชร ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอยะรัง พร้อมด้วยนางสาวไซเราะ จะปะกิยา ครูชำนาญการ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัสดุ เจ้าหน้าที่การเงิน ร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพงานการเงินและพัสดุ ของสำนักงาน กศน.จังหวัดปัตตานี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยมีนายเรวัฒน์ เพ็ชร
8 / ธ.ค. / 2560 : ศูนย์ กศน.อำเภอยะรัง
ประชุมบุคลากรครู เพื่อชี้แจงข้อราชการ นโยบายเร่งด่วน ติดตามการดำเนินงานโครงการต่างๆและมอบหมายงานตามภารกิจ
กศน.อำเภอยะรัง โดยนางสาวไรวินท์ พลเพชร ผู้อำนวยการ ประชุมบุคลากรครู เพื่อชี้แจงข้อราชการ นโยบายเร่งด่วน ติดตามการดำเนินงานโครงการต่างๆและมอบหมายงานตามภารกิจ ทั้งนี้ได้มีการมอบเงินจำนวนหนึ่งให้กับบุคลากรครูที่ประสบภัยน้ำท่วม เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ณ กศน
8 / ธ.ค. / 2560 : ศูนย์ กศน.อำเภอยะรัง
ร่วมพลังจิตอาสา”เราทำความด้วยดีด้วยหัวใจ\" วันที่ ๕ ธันวาคม \"ความสุขจากพ่อ สู่ผืนแผ่นดิน\" อำเภอยะรัง
๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ นายโอฬาร บิลสัน นายอำเภอยะรัง ประธานในพิธีเปิดกิจกรรมรวมพลังจิตอาสา”เราทำความด้วยดีด้วยหัวใจ\" วันที่ ๕ ธันวาคม \"ความสุขจากพ่อ สู่ผืนแผ่นดิน\" อำเภอยะรัง ในการนี้นายมูฮำหมัดสุกรี ดอเลาะ ครู กศน.ตำบลคลองใหม่ และทีมงาน ร่ว
4 / ก.ย. / 2560 : ศูนย์ กศน.อำเภอปะนาเราะ
โครงการพัฒนาทักษะการเป็นผู้นำองค์กรนักศึกษา กศน.อำเภอปะนาเระ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
วัน พุธ ที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ นางสาวอภิญญา สามเส้ง ผอ.กศน.อำเภอปะนาเระ ได้มอบหมายให้บุคลากรครู กศน.อำเภอปะนาเระ นำนักศึกษา กศน. ไปร่วมโครงการพัฒนาทักษะการเป็นผู้นำองค์กรนักศึกษา กศน.อำเภอปะนาเระ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ กิจกรรมศึกษาประวัติศาสตร์ชาติพันธุ์
17 / ส.ค. / 2560 : ศูนย์ กศน.อำเภอปะนาเราะ
โครงการมหกรรมวิทยาศาสตร์และอาชีพเพื่อคนชายแดนใต้ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
ในวันที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ น.ส.อภิญญา สามเส้ง ผอ.กศน.อำเภอปะนาเระ ได้มอบหมายให้บุคลากรครู กศน.อำเภอปะนาเระ นำนักศึกษา กศน. เข้าร่วมงานในโครงการมหกรรมวิทยาศาสตร์และอาชีพเพื่อคนชายแดนใต้ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๑
17 / ส.ค. / 2560 : ศูนย์ กศน.อำเภอปะนาเราะ
โครงการเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทิฤษฎีใหม่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
ในวันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ น.ส.อภิญญา สามเส้ง ผอ.กศน.อำเภอปะนาเระ ได้มอบหมายให้บุคลากรครู กศน.อำเภอปะนาเระ นำนักศึกษา กศน. ไปศึกษาดูงานในโครงการเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทิฤษฎีใหม่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๐๐ น. ณ
4 / ส.ค. / 2560 : ศูนย์ กศน.อำเภอปะนาเราะ
กศน.อำเภอปะนาเระ นำลูกเสือ บำเพ็ญประโยชน์กรวยความสะดวกแก่ผู้ไปประกอบพิธีฮัจญ์ ณ สนามบินหาดใหญ่
ในระหว่างวันที่ ๓๐ ก.ค. – ๓ ส.ค. ๖๐ น.ส.อภิญญา สามเส้ง ผอ.กศน.อำเภอปะนาเระ ได้มอบหมายให้ นายมูหมัดรอมือลี ตาเห และ น.ส.อาทิตยา ละอองศรี ครู กศน.ตำบล อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี นำลูกเสือ จำนวน ๑๐ คน เข้าร่วมออกหน่วยลูกเสือสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ สนามบ
2 / ส.ค. / 2560 : ศูนย์ กศน.อำเภอปะนาเราะ
โครงการจัดกิจกรรมศิลปะเพื่อการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
วันอังคารที่ ๑ สิงหาคมคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางสาวอภิญญา สามเส้ง ผอ.กศน.อำเภอปะนาเระ ได้มอบหมายให้ครูบุคลากร กศน.อำเภอปะนาเระ จัดกิจกรรมศิลปะเพื่อการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ณ ห้องสมุดประชาชน อำเภอปะนาเระ โดยมีกิจกรรมให้นักศึกษาเข้าร่วม
29 / ก.ค. / 2560 : ศูนย์ กศน.อำเภอปะนาเราะ
กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา
วันที่ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ นางสาวอภิญญา สามเส้ง ผอ.กศน.อำเภอปะนาเระ ได้มอบหมายให้บุคลากร กศน. ร่วมกับหน่วยงานราชการและประชาชน ปลูกต้นยางนา และปรับภูมิทัศน์เพื่อเทิดพระเกียรติในการสงวนรักความหลากหลายทางชีวภาพ ของสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เฉลิมพระ
29 / ก.ค. / 2560 : ศูนย์ กศน.อำเภอปะนาเราะ
กิจกรรมและปฏิญาณตนในการนำคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติและสังคม เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๑๐
วันที่ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ นางสาวอภิญญา สามเส้ง ผอ.กศน.อำเภอปะนาเระ ได้มอบหมายให้บุคลากร กศน. นำกองลูกเสือ จำนวน ๓๗ นาย ผู้กำกับ, รองผู้กำกับ ร่วมกิจกรรมและปฏิญาณตนในการนำคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติและสังคม เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรั
29 / ก.ค. / 2560 : ศูนย์ กศน.อำเภอปะนาเราะ
โครงการกิจกรรมพัฒนาทักษะทางวิชาการ ความรู้ขั้นพื้นฐาน ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ณ จ.สตูล
วันที่ ๒๖ - ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ นางสาวอภิญญา สามเส้ง ผอ.กศน.อำเภอปะนาเระ ได้มอบหมายให้นายสักรินทร์ โนะ ครูชำนาญการ พร้อมกับบุคลากรครู กศน. นำนักศึกษาร่วมกิจกรรมโครงการกิจกรรมพัฒนาทักษะทางวิชาการ ความรู้ขั้นพื้นฐาน ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ณ จ
27 / ก.ค. / 2560 : ศูนย์ กศน.อำเภอปะนาเราะ
สัมมนาเสริมสร้างประสบการณ์ก่อนจบหลักสูตรพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
วันที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ นางสาวอภิญญา สามเส้ง ผอ.กศน.อำเภอปะนาเระ ได้มอบหมายให้ นายมูหมัดรอมือลี ตาเห ครู กศน.ตำบล เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาเสริมสร้างประสบการณ์ก่อนจบหลักสูตรพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ในโครงการจัดการศึกษาทางไกล หลักสูตรพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
25 / ก.ค. / 2560 : ศูนย์ กศน.อำเภอปะนาเราะ
ฝึกอบรมลูกเสือสันติสุขจังหวัดชายแดนใต้รุ่นที่ ๑
วันที่ ๑๗ – ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ นางสาวอภิญญา สามเส้ง ผอ.กศน.อำเภอปะนาเระ ได้มอบหมายให้นางสาวอาทิตยา ละอองศรี และนายมูหมัดรอมือลี ตาเห ครู กศน.ตำบล นำนักศึกษา กศน. เข้าร่วมการฝึกอบรมลูกเสือสันติสุขจังหวัดชายแดนใต้รุ่นที่ ๑ ณ สนามบินนานาชาติหาดใหญ่ อำเ

กำลังแสดงหน้าที่ 1/51 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
กศน.ปัตตานี เป็นหนึ่งเดียว
สำนักงาน กศน.จังหวัดปัตตานี

ผู้ดูแลระบบ นายสุกิจ   พรหมแก้ว  water_154@hotmail.com
 ที่ตั้ง สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดปัตตานี
191/61 ม.6 ถนนสวนสมเด็จฯ ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี โทรศัพท์ 0-7346-0097 โทรสาร 0-7346-0094 E-mail pnnfe@hotmail.com

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05