[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
 
กศน.ปัตตานี

  

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมแต่งตั้งประธานคณะกรรมการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนจังหวัด

ศุกร์ ที่ 14 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2554 
        สำนักงาน กศน.จังหวัดปัตตานี โดยนายเรวัฒน์  เพ็ชรสงฆ์ รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดปัตตานีรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดปัตตานี จัดประชุมคัดเลือกคณะกรรมการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน เพื่อคัดเลือกประธานคณะกรรมการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนจังหวัดปัตตานี โดยมีมัติที่ประชุมให้ประธานอาชีว จังหวัดปัตตานี เป็นประธานคณะกรรมการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนจังหวัดปัตตานี โดยมีคณะกรรมการประกอบด้วย ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมปัตตานีเขต 1, 2 และเขต 3 ประธานชมรมโรงเรียนเอกชน นายนิมุดตาร์ วาบา  สช.จังหวัด ตัวแทนโรงเรียนโรงเรียนเทศบาล 5 เข้าร่วมประชุมและได้เสนอแนวคิดในการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำและมีรายได้ ของนายวรวัจน์  เอื้ออภิญญกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการไปสู่การปฎิบัติในทุกระดับ อย่างทั่วถึงเป็นธรรม มีประสิทธิภาพและเกิดการบูรณาการกันเป็นระบบ

เข้าชม : 1148


ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      การมอบนโยบายและกรอบแนวทางกาขับเคลื่อนงาน กศน. 17 / พ.ย. / 2558
      ประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานาการจักการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 2 / พ.ย. / 2558
      ประชุมบูรณาการโครงการสร้างอาชีพระยะส้ั้นของหน่วยงาน จชต. 16 / ก.ย. / 2558
      “8 กันยา วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ” 9 / ก.ย. / 2558
      ประชุมขับเคลื่อนและติดตามผลการดำเนินงานการจัดการศึกษา กศน.จังหวัดชายแดนใต้ 4 / ส.ค. / 2558


 
กศน.ปัตตานี เป็นหนึ่งเดียว
สำนักงาน กศน.จังหวัดปัตตานี

ผู้ดูแลระบบ นายสุกิจ   พรหมแก้ว  water_154@hotmail.com
 ที่ตั้ง สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดปัตตานี
191/61 ม.6 ถนนสวนสมเด็จฯ ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี โทรศัพท์ 0-7346-0097 โทรสาร 0-7346-0094 E-mail pnnfe@hotmail.com

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05