[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
 
กศน.ปัตตานี

  

  

18 / ม.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการอบรมวิทยากรกระบวนการเศรษฐกิจพอเพียง
นายเรวัฒน์ เพ็ชรสงฆ์ รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดปัตตานี เป็นประธานเปิดโครงการอบรมวิทยากรกระบวนการเศรษฐกิจพอเพียง ให้กับครู กศน.ตำบล เพื่อนำความรู้ไปใช้ในการจัดกิจกรรมกระบวนการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
16 / ม.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการอบรมวิทยากร หลักสูตรระยะสั้น
สำนักงาน กศน.จังหวัดปัตตานี จัดโครงการอบรมวิทยากร หลักสูตรระยะสั้น(พัฒนาอาชีพ) ให้กลุ่มเป้าหมายมีความเข้าใจ ในความหมาย ความสำคัญของวิทยากรหลักสูตรระยะสั้นอย่างเป็นระบบ ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ตลอดจนเทคนิคการปฏิบัติงาน เรียนยุทธวิธีการถ่ายทอด ความรู้และ
14 / ม.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ปัตตานี จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2556
เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2556 สำนักงาน กศน.จังหวัดปัตตานี ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2556 โดยมีบุคลากรและเจ้าหน้าที่สำนักงาน กศน.จังหวัดปัตตานี ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ให้เยาวชนและผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรมอย่างสนุกสนาน ณ สวนสมเด็จฯ จังหวัดปัตตา
8 / ม.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการอบรมเรียนรู้ทักษะชีวิต เรื่อง ยาเสพติด
นายสมเชาว์ กาญจนจรัส ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดปัตตานี เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเรียนรู้ทักษะชีวิต เรื่อง ยาเสพติด ปัจุบันยาเสพติดซึ่งเป็นมหันตภัยร้ายแรงต่อสุขภาพและชีวิตของพี่น้องประชาชนทุกคน การอบรมเรียนรู้ทักกษะชีวิต เรื่องยาเสพติด
7 / ม.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ปัตตานี ประชุมประจำเดือนธันวาคม 2555 ครั้งที่ 3/2556
เพื่อติดตามผลการดำเนินงานในช่วงที่ผ่านมา และวางแผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2556
5 / ม.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ปัตตานี ประสานงาน สส.เขต 3 จังหวัดปัตตานี
นายสมเชาว์ กาญจนจรัส ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดปัตตานี และผู้อำนวยการ กศน.อำเภอ ในพื้นที่ สส.เขต 3 จังหวัดปัตตานี เข้าพบนายอนุมัติ ซูสารอ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 3 เพื่อประสานงานขับเคลื่อนโยบายส
28 / ธ.ค. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
Open the door งานวิชาการสัมพันธ์ 55 โรงเรียนอามานะศักดิ์
นายสมเชาว์ กาญจนจรัส ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดปัตตานี และเจ้าหน้าที่ สำนักงาน กศน.จังหวัดปัตตานี ร่วมงานนิทรรศการวิชาการสัมพันธ์ 55 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2555 โดยมีนายขวัญชาติ วงศ์ศุภรานันท์ เป็นประธานในพิธีเปิด
27 / ธ.ค. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมสรุปผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค.) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
นายสมเชาว์ กาญจนจรัส ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดปัตตานี ประชุมสรุปผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค.) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 เพื่อกำกับ ติดตาม การดำเนินงานตามแผนของสถานศึกษาและมอบนโยบายการดำเนินงานในไตรมาสที่ 2 (ม.ค. - มี.ค.)
18 / ธ.ค. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ลงพื้นที่เยี่ยม กศน.อำเภอปะนาเระ
นายสมเชาว์ กาญจนจรัส ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดปัตตานี และเจ้าหน้าที่สำนักงาน กศน.จังหวัดปัตตานี ลงพื้นที่เยี่ยม กศน.อำเภอปะนาเระ
14 / ธ.ค. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงใน 5 จังหวัดชายแดนใต้
นายสมเชาว์ กาญจนจรัส ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดปัตตานี เข้าร่วมประชุมการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงใน 5 จังหวัดชายแดนใต้ โดยมีนายชัยยศ อิ่มสุวรรณ์ เป็นประธานในการประชุม และคณะ เพื่อวางแผนการขอรับจัดสรรงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2557
13 / ธ.ค. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กศน.จังหวัดปัตตานี ร่วมรณรงค์ สร้างสรรค์ประชาธิปไตย
กศน.จังหวัดปัตตานี และ กศน.อำภอ ร่วมติดป้าย ร่วมกันสร้างสรรค์ รัฐธรรมนูญของประชาชน เพื่อประชาธิปไตยที่แท้จริง
11 / ธ.ค. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
แสดงความยินดีกับรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี...
นายสมเชาว์ กาญจนจรัส ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่สำนักงาน กศน.จังหวัดปัตตานี ร่วมแสดงความยินดีกับนายวิทยา พานิชพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีและว่าที่ ร.ต. เลิศเกียรติ วงศ์โพธิพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เข้า
7 / ธ.ค. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รับนโยบายการจัดการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้
นายสมเชาว์ กาญจนจรัส ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร กศน.อำเภอ ในจังหวัดปัตตานี รับฟังนโยบาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา นายประเสริฐ บุญเรือง เลขาธิการ กศน.ติดตามงานในพื้นที่และมอบนโยบายการจัดการศึก
5 / ธ.ค. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
นายสมเชาว์ กาญจนจรัส ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยนายเรวัฒน์ เพ็ชรสงฆ์ รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดปัตตานี และคณะข้าราชการ ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช พุทธศักราช
4 / ธ.ค. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กศน.จังหวัดปัตตานี เข้ารับการประเมิน คัดเลือกบุคลากร/หน่วยงาน/สถานศึกษา/เครือข่าย ดีเด่น ประจำปี 2555
โดยแยกเป็นประเภทบุคลากร 10 ราย และประเภทหน่วยงาน 1 แห่ง เพื่อให้คณะกรรมการได้พิจารณาคัดเลือกส่งเข้าแข่งขันในระดับภาคใต้ต่อไป
4 / ธ.ค. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมกาแฟยามเช้า จังหวัดปัตตานี
นายสมเชาว์ กาญจนจรัส ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดปัตตานี และนายเรวัฒน์ เพ็ชรสงฆ์ รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดปัตตานี ร่วมกิจกรรมกาแฟยามเช้า เพื่อพบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดปัตตานี
3 / ธ.ค. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
มอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงาน ในการขับเคลื่อนงานอัธยาศัย
นายสมเชาว์ กาญจนจรัส ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดปัตตานี มอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงาน ในการขับเคลื่อนงานอัธยาศัย โดยเฉพาะงานห้องสมุดประชาชน ให้มีแนวทางการดำเนินงานในทิศทางเดียวกัน สู่ประสิทธิภาพของงาน กศน.
28 / พ.ย. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมวางแผนพัฒนาคุณภาพผู้เรียน กศน.ปัตตานี
นายสมเชาว์ กาญจนจรัส ผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัดปัตตานี ประชุมวางแผนพัฒนาคุณภาพผู้เรียน กศน.ปัตตานี เพื่อวางแนวทางการจัดการศึกษา ของ กศน.ในพื้นที่จังหวัดปัตตานี
27 / พ.ย. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เยี่ยมเครือข่าย กศน.ปัตตานี กลุ่มผู้ผลิตกะปิเยาะห์และเครื่องแต่งกายมุสลิมปัตตานี
นายสมเชาว์ กาญจนจรัส ผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยคณะประเมินผลงานดีเด่นเชิงประจักษ์ ลงพื้นที่เยี่ยมเครือข่าย กศน.ปัตตานี กลุ่มผู้ผลิตกะปิเยาะห์และเครื่องแต่งกายมุสลิมปัตตานี ณ ตำบลกะมิยอ อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี
26 / พ.ย. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เทียบระดับการศึกษามิติความรู้ ความคิด ครั้งที่ 3/2555
สำนักงาน กศน.จังหวัดปัตตานี นิเทศการสอบเทียบระดับการศึกษามิติความรู้ ความคิด ครั้งที่ 3/2555 วันที่ 24 - 25 พ.ย. 2555 ซึ่งมี อ.เอื้อพร เขมากรณ์ จากสถาบัน กศน.ภาคใต้ มาตรวจเยี่ยมการสอบในครั้งนี้ด้วย

กำลังแสดงหน้าที่ <- 7/11 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
กศน.ปัตตานี เป็นหนึ่งเดียว
สำนักงาน กศน.จังหวัดปัตตานี

ผู้ดูแลระบบ นายสุกิจ   พรหมแก้ว  water_154@hotmail.com
 ที่ตั้ง สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดปัตตานี
191/61 ม.6 ถนนสวนสมเด็จฯ ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี โทรศัพท์ 0-7346-0097 โทรสาร 0-7346-0094 E-mail pnnfe@hotmail.com

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05