[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
 
กศน.ปัตตานี

  

  

22 / มี.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU)
นายสมเชาว์ กาญจนจรัส ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดปัตตานี ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) โครงการเครือข่ายศาลรว่มใจฟื้นฟูเยาวชนไทยคืนสู่สังคม ระหว่าง ศาลเยาวชน และครอบครัวจังหวัดปัตตานี
22 / มี.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมพิจารณากลั่นกรองวาระการประชุมที่จะนำเสนอต่อ กพต. ครั้งที่ 1/2556
นายสมเชาว์ กาญจนจรัส ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดปัตตานี เข้าร่วมประชุมพิจารณากลั่นกรองวาระการประชุมที่จะนำเสนอต่อ กพต. ครั้งที่ 1/2556 โดยมีนายทวี ณ ห้องประชุมกลางชล โรงแรมซี เอส ปัตตานี อ.เมือง จ.ปัตตานี
15 / มี.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการบ้านหนังสืออัจฉริยะ บ้านจะรัง
นายสมเชาว์ กาญจนจรัส ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดปัตตานี ร่วมเปิดโครงการบ้านหนังสืออัจฉริยะ ณ บ้านจะรัง ม.7 ต.จะรัง อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี และมอบนโยบายโครงการบ้านหนังสืออัจฉริยะ และโครงการยกระดับการศึกษาประชาชนจบ ม.6 ใน 8 เดือนอย่างมีคุณภาพ
7 / มี.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมประจำเดือนมีนาคม 2555 ครั้งที่ 5/2556
มีกิจกรรมจิบน้ำชายามเช้า ซึ่งมีการแนะนำเมนูอาหารและเครื่องดื่มเป็นภาษาอาหรับ และประชุมติดตามผลการดำเนินงานในช่วงเดือนที่ผ่านมา และวางแผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2556 ต่อไป
14 / ก.พ. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการอบรมกระบวนการเรียนรู้เกษตรธรรมชาติ
นายสมเชาว์ กาญจนจรัส ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดปัตตานี จัดโครงการอบรมกระบวนการเรียนรู้เกษตรธรรมชาติ เพื่อให้ครูและบุคลากรสำนักงาน กศน.จังหวัดปัตตานี มีความรู้ความเข้าใจ การนำความรู้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้เกษตรธรรมชาติ ระหว่างวันที่ 12 - 14 กุมภาพัน
30 / ม.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการเสริมสร้างการเรียนรู้สู่สถาบันศึกษาปอเนาะ
การจัดการศึกษาในเขตพัฒนาเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นภารกิจสำคัญที่ทุกภาคส่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งหน่วยงานทางการศึกษาจะต้องให้ความสำคัญและร่วมมือกัน เพื่อเติมเต็มโอกาสให้กับเยาวชน ประชาชนในพื้นที่ ภายใต้สภาพความแตกต่าง ทั้งด้านอัตลักษณ์ วิถีชีวิต ภาษา
22 / ม.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ปัตตานี จัดอบรมวิทยากรกระบวนการทักษะชีวิต
นายเรวัฒน์ เพ็ชรสงฆ์ รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดปัตตานี เป็นประธานเปิดโครงการอบรมวิทยากรกระบวนการทักษะชีวิต
21 / ม.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.จังหวัด ประสานงาน สส.เขต 1
เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2556 นายเรวัฒน์ เพ็ชรสงฆ์ รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยผู้อำนวยการ กศน.อำเภอ ในพื้นที่ สส.เขต 1 จังหวัดปัตตานี และกลุ่มอาชีพ กศน.อำเภอยะหริ่ง พบนายอันวาร์ สาและ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 1 เพื่อประสานงานขับเคลื่
18 / ม.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวมหาราช
นายสมเชาว์ กาญจนจรัส ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดปัตตานี มอบหมายให้ข้าราชการ และพนักงานราชการร่วมงานพิธีเนื่องในวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวมหาราช ในวันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2556 และวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะพระบรมสาทิสลักษณ์สมเด็จพระนเรศวมหาราช
18 / ม.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการอบรมวิทยากรกระบวนการเศรษฐกิจพอเพียง
นายเรวัฒน์ เพ็ชรสงฆ์ รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดปัตตานี เป็นประธานเปิดโครงการอบรมวิทยากรกระบวนการเศรษฐกิจพอเพียง ให้กับครู กศน.ตำบล เพื่อนำความรู้ไปใช้ในการจัดกิจกรรมกระบวนการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
16 / ม.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการอบรมวิทยากร หลักสูตรระยะสั้น
สำนักงาน กศน.จังหวัดปัตตานี จัดโครงการอบรมวิทยากร หลักสูตรระยะสั้น(พัฒนาอาชีพ) ให้กลุ่มเป้าหมายมีความเข้าใจ ในความหมาย ความสำคัญของวิทยากรหลักสูตรระยะสั้นอย่างเป็นระบบ ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ตลอดจนเทคนิคการปฏิบัติงาน เรียนยุทธวิธีการถ่ายทอด ความรู้และ
14 / ม.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ปัตตานี จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2556
เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2556 สำนักงาน กศน.จังหวัดปัตตานี ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2556 โดยมีบุคลากรและเจ้าหน้าที่สำนักงาน กศน.จังหวัดปัตตานี ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ให้เยาวชนและผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรมอย่างสนุกสนาน ณ สวนสมเด็จฯ จังหวัดปัตตา
8 / ม.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการอบรมเรียนรู้ทักษะชีวิต เรื่อง ยาเสพติด
นายสมเชาว์ กาญจนจรัส ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดปัตตานี เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเรียนรู้ทักษะชีวิต เรื่อง ยาเสพติด ปัจุบันยาเสพติดซึ่งเป็นมหันตภัยร้ายแรงต่อสุขภาพและชีวิตของพี่น้องประชาชนทุกคน การอบรมเรียนรู้ทักกษะชีวิต เรื่องยาเสพติด
7 / ม.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ปัตตานี ประชุมประจำเดือนธันวาคม 2555 ครั้งที่ 3/2556
เพื่อติดตามผลการดำเนินงานในช่วงที่ผ่านมา และวางแผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2556
5 / ม.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ปัตตานี ประสานงาน สส.เขต 3 จังหวัดปัตตานี
นายสมเชาว์ กาญจนจรัส ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดปัตตานี และผู้อำนวยการ กศน.อำเภอ ในพื้นที่ สส.เขต 3 จังหวัดปัตตานี เข้าพบนายอนุมัติ ซูสารอ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 3 เพื่อประสานงานขับเคลื่อนโยบายส
28 / ธ.ค. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
Open the door งานวิชาการสัมพันธ์ 55 โรงเรียนอามานะศักดิ์
นายสมเชาว์ กาญจนจรัส ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดปัตตานี และเจ้าหน้าที่ สำนักงาน กศน.จังหวัดปัตตานี ร่วมงานนิทรรศการวิชาการสัมพันธ์ 55 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2555 โดยมีนายขวัญชาติ วงศ์ศุภรานันท์ เป็นประธานในพิธีเปิด
27 / ธ.ค. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมสรุปผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค.) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
นายสมเชาว์ กาญจนจรัส ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดปัตตานี ประชุมสรุปผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค.) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 เพื่อกำกับ ติดตาม การดำเนินงานตามแผนของสถานศึกษาและมอบนโยบายการดำเนินงานในไตรมาสที่ 2 (ม.ค. - มี.ค.)
18 / ธ.ค. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ลงพื้นที่เยี่ยม กศน.อำเภอปะนาเระ
นายสมเชาว์ กาญจนจรัส ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดปัตตานี และเจ้าหน้าที่สำนักงาน กศน.จังหวัดปัตตานี ลงพื้นที่เยี่ยม กศน.อำเภอปะนาเระ
14 / ธ.ค. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงใน 5 จังหวัดชายแดนใต้
นายสมเชาว์ กาญจนจรัส ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดปัตตานี เข้าร่วมประชุมการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงใน 5 จังหวัดชายแดนใต้ โดยมีนายชัยยศ อิ่มสุวรรณ์ เป็นประธานในการประชุม และคณะ เพื่อวางแผนการขอรับจัดสรรงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2557
13 / ธ.ค. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กศน.จังหวัดปัตตานี ร่วมรณรงค์ สร้างสรรค์ประชาธิปไตย
กศน.จังหวัดปัตตานี และ กศน.อำภอ ร่วมติดป้าย ร่วมกันสร้างสรรค์ รัฐธรรมนูญของประชาชน เพื่อประชาธิปไตยที่แท้จริง

กำลังแสดงหน้าที่ <- 7/11 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
กศน.ปัตตานี เป็นหนึ่งเดียว
สำนักงาน กศน.จังหวัดปัตตานี

ผู้ดูแลระบบ นายสุกิจ   พรหมแก้ว  water_154@hotmail.com
 ที่ตั้ง สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดปัตตานี
191/61 ม.6 ถนนสวนสมเด็จฯ ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี โทรศัพท์ 0-7346-0097 โทรสาร 0-7346-0094 E-mail pnnfe@hotmail.com

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05