[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
 
กศน.ปัตตานี

  

  

11 / ธ.ค. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
แสดงความยินดีกับรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี...
นายสมเชาว์ กาญจนจรัส ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่สำนักงาน กศน.จังหวัดปัตตานี ร่วมแสดงความยินดีกับนายวิทยา พานิชพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีและว่าที่ ร.ต. เลิศเกียรติ วงศ์โพธิพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เข้า
7 / ธ.ค. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รับนโยบายการจัดการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้
นายสมเชาว์ กาญจนจรัส ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร กศน.อำเภอ ในจังหวัดปัตตานี รับฟังนโยบาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา นายประเสริฐ บุญเรือง เลขาธิการ กศน.ติดตามงานในพื้นที่และมอบนโยบายการจัดการศึก
5 / ธ.ค. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
นายสมเชาว์ กาญจนจรัส ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยนายเรวัฒน์ เพ็ชรสงฆ์ รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดปัตตานี และคณะข้าราชการ ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช พุทธศักราช
4 / ธ.ค. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กศน.จังหวัดปัตตานี เข้ารับการประเมิน คัดเลือกบุคลากร/หน่วยงาน/สถานศึกษา/เครือข่าย ดีเด่น ประจำปี 2555
โดยแยกเป็นประเภทบุคลากร 10 ราย และประเภทหน่วยงาน 1 แห่ง เพื่อให้คณะกรรมการได้พิจารณาคัดเลือกส่งเข้าแข่งขันในระดับภาคใต้ต่อไป
4 / ธ.ค. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมกาแฟยามเช้า จังหวัดปัตตานี
นายสมเชาว์ กาญจนจรัส ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดปัตตานี และนายเรวัฒน์ เพ็ชรสงฆ์ รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดปัตตานี ร่วมกิจกรรมกาแฟยามเช้า เพื่อพบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดปัตตานี
3 / ธ.ค. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
มอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงาน ในการขับเคลื่อนงานอัธยาศัย
นายสมเชาว์ กาญจนจรัส ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดปัตตานี มอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงาน ในการขับเคลื่อนงานอัธยาศัย โดยเฉพาะงานห้องสมุดประชาชน ให้มีแนวทางการดำเนินงานในทิศทางเดียวกัน สู่ประสิทธิภาพของงาน กศน.
28 / พ.ย. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมวางแผนพัฒนาคุณภาพผู้เรียน กศน.ปัตตานี
นายสมเชาว์ กาญจนจรัส ผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัดปัตตานี ประชุมวางแผนพัฒนาคุณภาพผู้เรียน กศน.ปัตตานี เพื่อวางแนวทางการจัดการศึกษา ของ กศน.ในพื้นที่จังหวัดปัตตานี
27 / พ.ย. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เยี่ยมเครือข่าย กศน.ปัตตานี กลุ่มผู้ผลิตกะปิเยาะห์และเครื่องแต่งกายมุสลิมปัตตานี
นายสมเชาว์ กาญจนจรัส ผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยคณะประเมินผลงานดีเด่นเชิงประจักษ์ ลงพื้นที่เยี่ยมเครือข่าย กศน.ปัตตานี กลุ่มผู้ผลิตกะปิเยาะห์และเครื่องแต่งกายมุสลิมปัตตานี ณ ตำบลกะมิยอ อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี
26 / พ.ย. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เทียบระดับการศึกษามิติความรู้ ความคิด ครั้งที่ 3/2555
สำนักงาน กศน.จังหวัดปัตตานี นิเทศการสอบเทียบระดับการศึกษามิติความรู้ ความคิด ครั้งที่ 3/2555 วันที่ 24 - 25 พ.ย. 2555 ซึ่งมี อ.เอื้อพร เขมากรณ์ จากสถาบัน กศน.ภาคใต้ มาตรวจเยี่ยมการสอบในครั้งนี้ด้วย
21 / พ.ย. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
จังหวัดเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2556 พลังคนปัตตานี นำพื้นที่สู่สันติสุข
กศน.จังหวัดปัตตานี โดยนายเรวัฒน์ เพ็ชรสงฆ์ รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดปัตตานี เข้าร่วมโครงการออกหน่วยบริการ จังหวัดเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2556 ซึ่งมีนายวิทยา พานิชพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานเปิดในครั้งนี้ กศน.จังหวัดปัตตาน
19 / พ.ย. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รับเสด็จฯ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
นายสมเชาว์ กาญจนจรัส ผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ กศน. ปัตตานี รับเสด็จฯ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
16 / พ.ย. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมมอบนโยบาย ปีงบประมาณ 2556
นายสมเชาว์ กาญจนจรัส ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดปัตตานี ประเจ้าหน้าที่สำนักงาน กศน.จังหวัดปัตตานี เพื่อมอบนโยบายการปฎิบัติงาน และมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบการปฎิบัติงาน
16 / พ.ย. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมซักซ้อมการดำเนินงานตามนโยบายและจุดเน้น ปีงบประมาณ พ.ศ.2556
การขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นการดำเนินงาน สำนักงาน กศน. ปีงบประมาณ 2556 และมอบประกาศเกียรติบัตร โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติธรรม สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน 55
13 / พ.ย. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กศน.จังหวัดปัตตานี ซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2556
ซึ่งมีฝ่ายงานการเงิน งานแผน และงานพัสดุ ของ กศน.อำเภอเข้าร่วมประชุมการดำเนินงานงานปีงบประมาณ 2556 ส่วนงานพัสดุ ให้เตรียมความพร้อมในการลงทะเบียนใช้งานระบบการจัดซื้อจัดจ้างด้านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) เพื่อใช้งานในการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ 2556
12 / พ.ย. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2555 ณ วัดศาลาลอย ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
นายสมเชาว์ กาญจนจรัส ผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัดปัตตานี พร้อมด้วย นายเรวัฒน์ เพ็ชรสงฆ์ รอง ผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัดปัตตานี และคณะผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรในสังกัด กศน.จังหวัดปัตตานี เข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2555 ณ วัดศาลาลอย ตำบลในเม
24 / ต.ค. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการจังหวัดปัตตานีเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน
กศน.จังหวัดปัตตานี โดยมีนายสมเชาว์ กาญจนจรัส ผู้นำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดปัตตานี และคณะ เข้าร่วมโครงการจังหวัดปัตตานีเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ซึ่งมีนายวิทยา พานิชพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานเปิดในครั้งนี
8 / ต.ค. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายสมเชาว์ กาญจนจรัส เข้ารายงานตัวผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี
วันนี้(8 ตุลาคม 2555) นายสมเชาว์ กาญจนจรัส เข้ารายงานตัวผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี
8 / ต.ค. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ปัตตานีร่วมแสดงความยินดี ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี
กศน.ปัตตานีร่วมแสดงความยินดี ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี
8 / ต.ค. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายสมเชาว์ กาญจนจรัส ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดปัตตานี ประชุมคณะผู้บริหาร กศน.อำเภอพร้อมด้วยข้าราชการ
เพื่อให้นโยบาย และแนวทางการปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดปัตตานีในแนวทางเดียวกัน และเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้เสนอแนะแนวทางการทำงานร่วมกัน ในปีงบประมาณ 2556 ซึ่งมีนายจรัส หนุนอนันต์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจังหวัดชายแดนใต้ได้ให้คำปรึกษาและแนวคิดในการปฏิ
3 / ต.ค. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ผอ. กศน.จังหวัดปัตตานี มอบนโยบาย การปฏิบัติงานในปีงบประมาณ 2556
นายสมเชาว์ กาญจนจรัส ประชุมเจ้าหน้าที่ระดับจังหวัดชี้แจงการดำเนินงาน เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง ผู้อำนวยการ. กศน.จังหวัดปัตตานี เพื่อให้เป็นแนวทางเดียวกัน

กำลังแสดงหน้าที่ <- 7/10 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
กศน.ปัตตานี เป็นหนึ่งเดียว
สำนักงาน กศน.จังหวัดปัตตานี

ผู้ดูแลระบบ นายสุกิจ   พรหมแก้ว  water_154@hotmail.com
 ที่ตั้ง สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดปัตตานี
191/61 ม.6 ถนนสวนสมเด็จฯ ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี โทรศัพท์ 0-7346-0097 โทรสาร 0-7346-0094 E-mail pnnfe@hotmail.com

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05