[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
 
กศน.ปัตตานี

  

  

15 / พ.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมโหวตสุดยอด กศน.
ขอเชิญร่วมกันเป็นกำลังใจให้ กศน.ปัตตานี ในการแข่งขันสุดยอด กศน. โดยการส่ง SMS พิมพ์ NF27 ส่งมาที่หมายเลข 4642233 ค่าบริการครั้งละ 3 บาท ได้ทั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 10 มิ.ย. 2556
15 / พ.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมนิเทศติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยโครงงานวิทยาศาสตร์
สำนักงาน กศน.จังหวัดปัตตานี ร่วมด้วย ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษายะลา จัดกิจกรรม นิเทศติดตามผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยโครงงานวิทยาศาสตร์ ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน.จังหวัดปัตตานี
14 / พ.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การแข่งขันความสามารถพิเศษของนักศึกษา กศน.รอบที่ 1 (Audition) ภาคใต้
นายสมเชาว์ กาญจนจรัส ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยคณะบุคลากรและนักศึกษา กศน.จังหวัดปัตตานี เข้าร่วมกิจกรรม การแข่งขันความสามารถพิเศษของนักศึกษา กศน.รอบที่ 1 (Audition) ภาคใต้ ณ หอประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา อำเภอเมือง
10 / พ.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมการลงทะเบียนครูผู้สอนคนพิการ
นายสมเชาว์ กาญจนจรัส ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดปัตตานี มอบหมาย กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ เป็นผู้ดำเนินการจัดการประชุมชี้แจงครูผู้สอนคนพิการ เพื่อจัดทำแผนการลงทะเบียนและแผนการจัดการเรียนการสอน ภาคการศึษาที่ 1/2556 ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน.จังหวัดปั
3 / พ.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมประจำเดือนพฤษภาคม 2556
นายสมเชาว์ กาญจนจรัส เป็นประธานปรชุมประจำเดือนพฤษภาคม 2556 เพื่อสรุปผลการดำเนินงานในเดือนที่ผ่านมา และวางแผนการจัดกิจกรรมในเดือนต่อไป ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน.จังหวัดปัตตานี
29 / เม.ย. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
มอบของให้เหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี
นายสมเชาว์ กาญจนจรัส ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดปัตตานี และนายเรวัฒน์ เพ็ชรสงฆ์ รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดปัตตานี ร่วมพิธีรับมอบเงินและสิ่งของ วันรวมน้ำใจเพื่อเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี ซึ่งสำนักงาน กศน.จัหวัดปัตตานี มอบรถจักรยานยนต์จำนวน ๑ คั
22 / เม.ย. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมพบปะยามเช้า
นายสมเชาว์ กาญจนจรัส ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดปัตตานี และเจ้าหน้าที่สำนักงาน กศน.จังหวัดปัตตานี ร่วมกิจกรรมพบปะยามเช้า เพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ปรึกษาหารือข้อราชการในการปฏิบัติงานของส่วนราชการและสร้างความสัมธ์อันดีต่อกัน
19 / เม.ย. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอแสดงความยินดี รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
นายสมเชาว์ กาญจนจรัส ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดปัตตานี และคณะผู้บริหาร กศน.อำเภอ ข้าราชการ พนักงานราชการ กศน.ปัตตานี ร่วมแสดงความยินดีกับนายการุณ สกุลประดิษฐ์ กับการเข้ารับตำแหน่งรองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
17 / เม.ย. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รดน้ำขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี
นายสมเชาว์ กาญจนจรัส ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดปัตตานี และนายเรวัฒน์ เพ็ชรสงฆ์ รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดปัตตานี ร่วมพิธีรดน้ำขอพร นายประมุข ลมุล ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี และนางศรินดา ลมุล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี เนื่องในวันสงกรานต
9 / เม.ย. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เปิดการประชุมถอดบทเรียนการเก็บข้อมูลสภาวการณ์เด็กและเยาวชนด้อยโอกาสนอกระบบในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ยะลา ปัตตานี นราธิวาส)
นายสมเชาว์ กาญจนจรัส ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดปัตตานี เป็นประธานเปิดการประชุมถอดบทเรียนการเก็บข้อมูลสภาวการณ์เด็กและเยาวชนด้อยโอกาสนอกระบบในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ยะลา ปัตตานี นราธิวาส) ซึ่งมีผู้เข้าร่วมถอนบทเรียนฯ ครู กศน.ตำบล อส
2 / เม.ย. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมประจำเดือนเมษายน กศน.อำเภอ
จัดประชุมประจำเดือนเมษายน 2555 ครั้งที่ 6/2556 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2556 มีกิจกรรมจิบน้ำชายามเช้า ซึ่งมีการแนะนำตัว เมนูอาหารยามเช้าเป็นภาษาจีน เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวันและประชุมติดตามผลการดำเนินงานในช่วงเดือนที่ผ่านมา
1 / เม.ย. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมบุคลากรสำนักงาน กศน.จังหวัดปัตตานี
สรุปผลการดำเนินงาน และการให้บริการ กศน.อำเภอ และประชาชนที่มาติดต่อ พร้อมทั้งมอบนโยบายการปฎิบัติงานเพื่อตอบรับนโยบายสำนักงาน กศน.
22 / มี.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.จังหวัดปัตตานี ประสานงาน สส.เขต 4
นายสมเชาว์ กาญจนจรัส ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยผู้อำนวยการ กศน.อำเภอ ในพื้นที่ สส.เขต 4 จังหวัดปัตตานี คือ กศน.อำเภอยะรัง มายอ และทุ่งยางแดง พบนายสมมุติ เบ็ญจลักษร์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 4 จังหวัดปัตตานี
22 / มี.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU)
นายสมเชาว์ กาญจนจรัส ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดปัตตานี ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) โครงการเครือข่ายศาลรว่มใจฟื้นฟูเยาวชนไทยคืนสู่สังคม ระหว่าง ศาลเยาวชน และครอบครัวจังหวัดปัตตานี
22 / มี.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมพิจารณากลั่นกรองวาระการประชุมที่จะนำเสนอต่อ กพต. ครั้งที่ 1/2556
นายสมเชาว์ กาญจนจรัส ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดปัตตานี เข้าร่วมประชุมพิจารณากลั่นกรองวาระการประชุมที่จะนำเสนอต่อ กพต. ครั้งที่ 1/2556 โดยมีนายทวี ณ ห้องประชุมกลางชล โรงแรมซี เอส ปัตตานี อ.เมือง จ.ปัตตานี
15 / มี.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการบ้านหนังสืออัจฉริยะ บ้านจะรัง
นายสมเชาว์ กาญจนจรัส ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดปัตตานี ร่วมเปิดโครงการบ้านหนังสืออัจฉริยะ ณ บ้านจะรัง ม.7 ต.จะรัง อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี และมอบนโยบายโครงการบ้านหนังสืออัจฉริยะ และโครงการยกระดับการศึกษาประชาชนจบ ม.6 ใน 8 เดือนอย่างมีคุณภาพ
7 / มี.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมประจำเดือนมีนาคม 2555 ครั้งที่ 5/2556
มีกิจกรรมจิบน้ำชายามเช้า ซึ่งมีการแนะนำเมนูอาหารและเครื่องดื่มเป็นภาษาอาหรับ และประชุมติดตามผลการดำเนินงานในช่วงเดือนที่ผ่านมา และวางแผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2556 ต่อไป
14 / ก.พ. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการอบรมกระบวนการเรียนรู้เกษตรธรรมชาติ
นายสมเชาว์ กาญจนจรัส ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดปัตตานี จัดโครงการอบรมกระบวนการเรียนรู้เกษตรธรรมชาติ เพื่อให้ครูและบุคลากรสำนักงาน กศน.จังหวัดปัตตานี มีความรู้ความเข้าใจ การนำความรู้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้เกษตรธรรมชาติ ระหว่างวันที่ 12 - 14 กุมภาพัน
30 / ม.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการเสริมสร้างการเรียนรู้สู่สถาบันศึกษาปอเนาะ
การจัดการศึกษาในเขตพัฒนาเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นภารกิจสำคัญที่ทุกภาคส่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งหน่วยงานทางการศึกษาจะต้องให้ความสำคัญและร่วมมือกัน เพื่อเติมเต็มโอกาสให้กับเยาวชน ประชาชนในพื้นที่ ภายใต้สภาพความแตกต่าง ทั้งด้านอัตลักษณ์ วิถีชีวิต ภาษา
22 / ม.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ปัตตานี จัดอบรมวิทยากรกระบวนการทักษะชีวิต
นายเรวัฒน์ เพ็ชรสงฆ์ รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดปัตตานี เป็นประธานเปิดโครงการอบรมวิทยากรกระบวนการทักษะชีวิต

กำลังแสดงหน้าที่ <- 7/12 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
กศน.ปัตตานี เป็นหนึ่งเดียว
สำนักงาน กศน.จังหวัดปัตตานี

ผู้ดูแลระบบ นายสุกิจ   พรหมแก้ว  water_154@hotmail.com
 ที่ตั้ง สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดปัตตานี
191/61 ม.6 ถนนสวนสมเด็จฯ ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี โทรศัพท์ 0-7346-0097 โทรสาร 0-7346-0094 E-mail pnnfe@hotmail.com

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05