[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
 
กศน.ปัตตานี

  

  

18 / พ.ย. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพครู กศน.ปัตตานี
เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2556 เวลา 09.00 น.นายสมเชาว์ กาญจนจรัส ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดปัตตานี มอบหมายให้นายเรวัฒน์ เพ็ชรสงฆ์ เป็นประธานในการเปิดโครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพครู กศน.ปัตตานี
15 / พ.ย. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การประชุมลูกจ้างและจ้างเหมาบริการในปีงบประมาณ 2557
นายสมเชาว์ กาญจนจรัส ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดปัตตานี มอบหมายให้นายเรวัฒน์ เพ็ชรสงฆ์ เป็นประธานในการประชุมลูกจ้างและจ้างเหมาบริการในปีงบประมาณ 2557
14 / พ.ย. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การบริหารและแผนพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดปัตตานี
นายสมเชาว์ กาญจนจรัส ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดปัตตานี เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การบริหารและแผนพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 11 - 13 พฤศจิกายน 2556
5 / พ.ย. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน
เมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ นายสมเชาว์ กาญจนจรัส ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดปัตตานี เป็นประธานในการประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๖ เพื่อมอบหมายนโยบายการปฏิบัติงาน การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗
4 / พ.ย. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมบุคลากร กศน.จังหวัดปัตตานี
นายสมเชาว์ กาญจนจรัส ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดปัตตานี เป็นประธานในการประชุมบุคลากร กศน.จังหวัดปัตตานี เพื่อชี้แจงนโยบายและวางแผนการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ ๒๕๕๗
30 / ต.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สุดยอดการเรียนรู้ภาษาและคิดวิเคราะห์ Language Learring and Thinking Showcase
กศน.จังหวัดปัตตานี ได้รับมอบหมายจากสำนักงาน กศน. จัดนิทรรศการประสบการณ์การสอนผู้ไม่รู้หนังสือ เพื่อแก้ไขปัญหาผู้ไม่รู้หนังสือ ในวันที่ 30 - 31 ตุลาคม 2556 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัสเวิร์ล กรุงเทพมหานคร
25 / ต.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
งานถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน
เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๖ สำนักงาน กศน.จังหวัดปัตตานี และสำนักงานกศน.จากทั่วประเทศ รวมถึงประชาชนทั่วไปร่วมงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน โดยมีนายประเสริฐ บุญเรือง เลขาธิการสำนักงาน กศน. เป็นประธานในพิธี
27 / ก.ย. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการ การจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กึ่งโฮมสคูลเพื่อคนพิการ
นายประมุข ลมุล ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการ การจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กึ่งโฮมสคูลเพื่อคนพิการ
24 / ก.ย. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการประชุมสรุปผลการดำเนินงานตามนโยบายและจุดเน้นการดำเนินงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556
นายสมเชาว์ กาญจนจรัส ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดปัตตานี เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการประชุมสรุปผลการดำเนินงานตามนโยบายและจุดเน้นการดำเนินงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 สำนักงาน กศน.จังหวัดปัตตานี
29 / ส.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมเตรียมความพร้อมในการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครู
นายสมเชาว์ กาญจนจรัส ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดปัตตานี เป็นประธานเตรียมความพร้อมในการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
28 / ส.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เฝ้ารับ-ส่งเสด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ
นายสมเชาว์ กาญจนจรัส ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดปัตตานี ร่วมกับส่วนราชการ/หน่วยงาน เฝ้ารับ-ส่งเสด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี
17 / ส.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การสัมมนารับฟังความเห็นเพื่อพัฒนาการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ \"การศึกษา จชต.ก้าวไกล:ร่วมใจ ร่วมคิด ร่วมทำ\"
เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2556 เวลา 09.00 น. นายประเสริฐ บุญเรือง เลขาธิการ กศน. พร้อมด้วย นายสมเชาว์ กาญจนจรัส ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.ปัตตานี และผู้อำนวยการ กศน. 5 จังหวัดชายแดนใต้ เข้าร่วมการสัมมนารับฟังความเห็นเพื่อพัฒนาการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ \"กา
17 / ส.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายสมเชาว์ กาญจนจรัส ผู้อำนวยการ สำนักงานกศน.ปัตตานี ร่วมต้อนรับ นายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2556 เวลา 08.30น. นายสมเชาว์ กาญจนจรัส ผู้อำนวยการ สำนักงานกศน.ปัตตานี ร่วมต้อนรับ นายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้เกียรติเป็นประธานในการสัมมนารับฟังความคิดเห็นเพื่อพัฒนาการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ \\\\\\\&qu
16 / ส.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการอบรมวิทยากรกระบวนกานทักษะชีวิต
สำนักงาน กศน.จังหวัดปัตตานี จัดโครงการอบรมวิทยากรกระบวนกานทักษะชีวิต Hero Within บุคลากร กศน.จังหวัดปัตตานี โดยสำนักงาน กศน.จังหวัดปัตตานี รุ่นที่ 2 ณ โรงแรมหาดแก้วรีสอร์ท อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา
29 / ก.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายสมเชาว์ กาญจนจรัส ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดปัตตานี ตรวจเยี่ยมสนามสอบ N-NET (จบ ม.6 ใน 8 เดือน)
เมื่อวันที่ 26-27 กรฎาคม 2556 นายสมเชาว์ กาญจนจรัส ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดปัตตานี ตรวจเยี่ยมสนามสอบ N-NET (จบ ม.6 ใน 8 เดือน) ณ สนามสอบโรงเรียนเมืองปัตตานี
26 / ก.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และอาชีพอาเซียนสู่จังหวัดชายแดนใต้
เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2556 นายสมเชาว์ กาญจนจรัส ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดปัตตานี ร่วมพิธีเปิด งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และอาชีพอาเซียนสู่จังหวัดชายแดนใต้ โดยมีนายสุรพงษ์ จำจด รองเลขาธิการฯ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด
24 / ก.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การประชุมคัดเลือกองค์กรนักศึษา กศน.ระดับจังหวัด
เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2556 นายสมเชาว์ กาญจนจรัส ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดปัตตานี มอบหมาย นายเรวัฒน์ เพ็ชรสงฆ์ รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดปัตตานี เป็นประธานในการประชุมคัดเลือกองค์กรนักศึษา กศน.ระดับจังหวัด
24 / ก.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมชี้แจงการทดสอบเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน จบ ม.6 ใน 8 เดือน ปีการศึกษา 2556 ครั้งที่ 1
นายสมเชาว์ กาญจนจรัส ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดปัตตานี เป็นประธานในการประชุมชี้แจงการทดสอบเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน จบ ม.6 ใน 8 เดือน
17 / ก.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ความภาคภูมิใจ \"สุดยอด กศน.ปัตตานี\"
เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 กศน.จังหวัดปัตตานี นำกลุ่มนักศึกษาและบุคลากรจำนวน 600 คน ร่วมให้กำลังใจทีม กศน.จังหวัดปัตตานี ในการแข่งขัน \"สุดยอด กศน.\"รอบชิงชนะเลิศ จำนวน 18 ทีมจากทั่วประเทศ โดยมีนายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
9 / ก.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่าง ศอ.บต. กับครู กศน. , ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด/อำเภอ และครูพันธุ์ใหม่
เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2556 เวลา 09.00 น. นายสมเชาว์ กาญจนจรัส ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยผู้บริหาร กศน.อำเภอและครู กศน.ตำบล จำนวน 115 คน เข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่าง ศอ.บต. กับครู กศน. , ผู้อำนวยการสำนักงานก

กำลังแสดงหน้าที่ <- 5/13 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
กศน.ปัตตานี เป็นหนึ่งเดียว
สำนักงาน กศน.จังหวัดปัตตานี

ผู้ดูแลระบบ นายสุกิจ   พรหมแก้ว  water_154@hotmail.com
 ที่ตั้ง สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดปัตตานี
191/61 ม.6 ถนนสวนสมเด็จฯ ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี โทรศัพท์ 0-7346-0097 โทรสาร 0-7346-0094 E-mail pnnfe@hotmail.com

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05