[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
 
กศน.ปัตตานี

  

  

7 / ธ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
อบรมพัฒนาศักยภาพงานการเงินและพัสดุ ของสำนักงาน กศน. จังหวัดปัตตานี ประจำปีงบประมาณ 2561
เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2560 นายเรวัฒน์ เพ็ชรสงฆ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดปัตตานี เป็นประธานเปิดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพงานการเงินและพัสดุ ของสำนักงาน กศน. จังหวัดปัตตานี ประจำปีงบประมาณ 2561
1 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
“รมช. สุรเชษฐ์” ขับเคลื่อนบูรณาการจัดการศึกษาชายแดนใต้
เมื่อวันที่ 31 พ.ค. 60 นายเรวัฒน์ เพ็ชรสงฆ์ ผู้นำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดปัตตานี และนายสุรสิทธิ์ สุดสาย รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดปัตตานี เข้าร่วมประชุมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมี พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่
11 / พ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ขับเคลื่อนการรายงานการจัดการศึกษาในสถาบันศึกษาปอเนาะ
วันที่ 11 พ.ค. 60 นายเรวัฒน์ เพ็ชรสงฆ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดปัตตานี ประธานกลุ่มสำนักงาน กศน.จังหวัดชายแดนใต้ เป็นประธานการประชุมชี้แจงการใช้งานระบบรายงานสถาบันศึกษาปอเนาะ ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน.จังหวัดปัตตานี
21 / ก.พ. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
พัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดปัตตานี (อบรมครู กศน. ตามรอยศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน)
เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 นายเรวัฒน์ เพชรสงฆ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดปัตตานี ได้จัดโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (อบรมครู กศน. ตามรอยศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒน
22 / ม.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายเรวัฒน์ เพ็ชรสงฆ์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยคณะข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่นิเทศสนามสอบ N-NET
วันที่ 22 มกราคม 2560 นายเรวัฒน์ เพ็ชรสงฆ์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยคณะข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่นิเทศสนามสอบ N-NET ทั้ง 12 อำเภอในพื้นที่จังหวัดปัตตานี เพื่อเป็นกำลังให้บุคลากรในพื้นที่ และติดตามสถานะการการสอบให้เป็นไปตามระ
19 / ม.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายเรวัฒน์ เพ็ชร์สงฆ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดปัตตานี ประชุมชี้แจงยุทธศาสตร์และจุดเน้นการดำเนินงาน สำนักงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ 2560
ระหว่างวันที่ 18 - 19 มกราคม 2560 นายเรวัฒน์ เพ็ชร์สงฆ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดปัตตานี ประชุมชี้แจงยุทธศาสตร์และจุดเน้นการดำเนินงาน สำนักงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ 2560 และมอบนโนบายในการขับเคลื่อนการทำงานร่วมกันในพื้นที่จังหวัดปัตตานี กับครู กศน.ปัต
17 / ม.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สร้างขวัญ กำลังใจ ลงพื้นที่ช่วยเหลือความเดือนร้อนของประชาชน
เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2560 นายเรวัฒน์ เพ็ชรสงฆ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดปัตตานี ลงพื้นที่ให้กำลังใจ ครู กศน.อำเภอเมืองปัตตานี และนักศึกษา ที่ลงพื้นที่ช่วยเหลือความเดือนร้อนของประชาชน ณ มัสยิดดารุลอิสลามียะห์ ม.2 บ้านจางา ต.ปะกาฮะรัง อ.เมืองปัตตานี
22 / ธ.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการอบรมเตรียมความพร้อมอาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน
เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2559 นายสมเชาว์ กาญจนจรัส ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดปัตตานี เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมอาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน.จังหวัดปัตตานี
31 / ต.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รดน้ำศพ ครู กศน.ที่ประสบเหตุการณ์ความไม่สงบ
เมื่อวันที่ 29 ต.ค.59 ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รดน้ำศพ ครู กศน.ที่ประสบเหตุการณ์ความไม่สงบ
20 / ต.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมการใช้หลักสูตรโปรแกรมวิชาเลือกอิสลามศึกษ
วันนี้(19 ตุลาคม 2559) สำนักงาน กศน.จังหวัดปัตตานี จัดประชุมการใช้หลักสูตรโปรแกรมวิชาเลือกอิสลามศึกษา
12 / ต.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมประจำเดือน ตุลาคม
เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 นายสมเชาว์ กาญจนจรัส ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดปัตตานี ประชุมคณะผู้บริหาร และข้าราชการ เพื่อทบทวนการดำเนินงานในพื้นที่ ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน.จังหวัดปัตตานี
5 / ต.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กศน.จังหวัดปัตตานี แสดงความยินดีผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี
เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2559 นายสมเชาว์ กาญจนจรัส ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดปัตตานี และข้าราชการ แสดงความยินดีกับนายวีระนันท์ เพ็งจันทร์ เข้ารับตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ณ ศาลากลางจังหวัดปัตตา
30 / ก.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดอบรมขับเคลื่อนการทำแผนการเรียนรู้รายบุคคล
สำนักงาน กศน.จังหวัดปัตตานีจัดอบรมครูขยายผลการขับเคลื่อนการจัดทำแผนการเรียนรู้รายบุคคล ระหว่างวันที่ 27-29 กันยายน 2559 ณ โรงแรมหาดแก้วรีสอร์ท อำเภอสิงหนคร จังหวัดปัตตานี
30 / ส.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแล้ว “มหกรรมการจัดการเรียนรู้สู่สถาบันศึกษาปอเนาะชายแดนใต้”
เริ่มแล้ว “มหกรรมการจัดการเรียนรู้สู่สถาบันศึกษาปอเนาะชายแดนใต้” สำนักงาน กศน.จังหวัดปัตตานี ในนามกลุ่มสำนักงาน กศน.จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้จัด “มหกรรมการจัดการเรียนรู้สู่สถาบันศึกษาปอเนาะชายแดนใต้” ระหว่างวันที่ 25-26 สิงหาคม 2559 โดยมีพิธีเปิดวันที่ 25 ส
25 / เม.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมมอบนโยบายและพิธีปิดมหกรรมกีฬาภาคฤดูร้อน ประจำปี 2559
วันนี้ (25 เม.ย. 59) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ เป็นประธานประชุมมอบนโยบายแก่ผู้บริหารหน่วยงานการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
19 / เม.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมผู้บริหารสำนักงาน กศน.จังหวัดปัตตานี
วันนี้ (19 เมษายน 2559) สำนักงาน กศน.จังหวัดปัตตานี จัดประชุมผู้บริหารสำนักงาน กศน.จังหวัดปัตตานี โดย นายสมเชาว์ กาญจนจรัส ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดปัตตานี เป็นประธานการประชุม มีผู้บริหาร กศน.อำเภอ ข้าราชการบุคลากรสำนักงาน กศน.จังหวัด และบรรณารักษ์
2 / เม.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เปิดโครงการ “บรรณสัญจร”
วันนี้ (2 เมษายน 2559)เวลา 9.30 น. นายสมเชาว์ กาญจนจรัส ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดปัตตานี เป็นประธานเปิดโครงการ “บรรณสัญจร” ณ ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีฯ อ.เมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี
11 / มี.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เปิดกีฬา กศน.ปัตตานี เกมส์ ครั้งที่ 2
วันที่ 10 มีนาคม 2559 สำนักงาน กศน.จังหวัดปัตตานี จัดโครงการกีฬาสายสัมพันธ์ กศน.ปัตตานี (กศน.ปัตตานีเกมส์ ครั้งที่ 2) ณ สนามเรนโบว์สเตเดียม ปัตตานี มี นักศึกษา กศน.จาก 12 อำเภอเข้าร่วมในพิธีเปิด กว่า 6 พันคน และได้รับเกียรติจาก นายลือชัย เจริญทรัพย์ รองผู
4 / ก.พ. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการพัฒนากระบวนทัศน์การบริหารจัดการสถาบันศึกษาปอเนาะ รุ่นที 3
วันนี้ (2 กุมภาพันธ์2559) นายวีรพงค์ แก้วสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดโครงการพัฒนากระบวนทัศน์การบริหารจัดการสถาบันศึกษาปอเนาะ รุ่นที 3 โดยมนายสมเชาว์ กาญจนจรัส ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดปัตตานี ให้การต้อนรับและกล่าวรายง
29 / ธ.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
อวยพรปีใหม่ผู้ว่าปัตตานี
วันนี้ (29 ธ.ค. 58)นายสมเชาว์ กาญจนจรัส ผู้อำนวยการ กศน.จังหวัดปัตตานี นำผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สำนักงาน กศน.จังหวัดปัตตานี เข้าอวยพรปีใหม่ นายวีรพงค์ แก้วสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี นายเถกิงศักดิ์ ยกศิริ และนายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์รองผู้ว่าราชการจั

กำลังแสดงหน้าที่ 1/13 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
กศน.ปัตตานี เป็นหนึ่งเดียว
สำนักงาน กศน.จังหวัดปัตตานี

ผู้ดูแลระบบ นายสุกิจ   พรหมแก้ว  water_154@hotmail.com
 ที่ตั้ง สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดปัตตานี
191/61 ม.6 ถนนสวนสมเด็จฯ ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี โทรศัพท์ 0-7346-0097 โทรสาร 0-7346-0094 E-mail pnnfe@hotmail.com

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05