[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
 

  
กิจกรรม กศน...


  

27 / ม.ค. / 2560 : ศูนย์ กศน.อำเภอปะนาเราะ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โครงการสนุกคิดกับคณิตศาสตร์ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
วันที่ ๒๔ – ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นำโดยนางสาวอภิญญา สามเส้ง ผอ.กศน.อำเภอปะนาเระ และบุคลากร กศน.อำเภอปะนาเระ ได้จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โครงการสนุกคิดกับคณิตศาสตร์ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ โดยให้นักศึกษาได้ทดลองคิดตัวเลขในแต่ละสูตรต่าง
27 / ม.ค. / 2560 : ศูนย์ กศน.อำเภอปะนาเราะ
โครงการเสริมสร้างทักษะชีวิต ๑๐ ประการ
วันที่ ๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นำโดยนางสาวอภิญญา สามเส้ง ผอ.กศน.อำเภอปะนาเระ และบุคลากร กศน.อำเภอปะนาเระ ได้จัดกิจกรรม โครงการเสริมสร้างทักษะชีวิต ๑๐ ประการ โดยให้นักศึกษาได้รู้ถึงในการบริหารจัดการตัวเอง ทั้งในด้านความเครียด ด้านความคิด
18 / ม.ค. / 2560 : ศูนย์ กศน.อำเภอปะนาเราะ
โครงการสร้างระบบคิดกับวิทยาศาสตร์ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
วันที่ ๑๗ – ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลาเวลา ๐๙.๐๐ น. นำโดยนางสาวอภิญญา สามเส้ง ผอ.กศน.อำเภอปะนาเระ และบุคลากร กศน.อำเภอปะนาเระ ได้จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โครงการสร้างระบบคิดกับวิทยาศาสตร์ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ โดยให้นักศึกษาได้ทดล
17 / ม.ค. / 2560 : ศูนย์ กศน.อำเภอยะรัง
ลงพื้นที่เยี่ยมกลุ่มอาชีพศิลปะประดิษฐ์การสานกระเป๋าด้วยเส้นพลาสติก
วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๐ นางสาวสาวิตรี มะยิ ครู กศน.ตำบลยะรัง พร้อมด้วย นส.สาตีรอห์ ประดอเฮง และ นส.อานีซา อิสมิง ครูอาสาฯปอเนาะตำบลยะรัง ลงพื้นที่เยี่ยมกลุ่มอาชีพศิลปะประดิษฐ์การสานกระเป๋าด้วยเส้นพลาสติก หนึ่งในโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ของกศน.อ.ยะรัง ณ
17 / ม.ค. / 2560 : ศูนย์ กศน.อำเภอยะรัง
ร่วมกิจกรรม Coffee Meeting จิบน้ำชายามเช้า สมทบกองทุนเพื่อเด็กกำพร้าและด้อยโอกาสกศน.อ.ยะรัง
วันจันทร์ ที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๐ กศน.ยะรัง ร่วมกิจกรรม Coffee Meeting จิบน้ำชายามเช้า สมทบกองทุนเพื่อเด็กกำพร้าและด้อยโอกาสกศน.อ.ยะรัง ณ ลานเอนกประสงค์กศน.อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี
17 / ม.ค. / 2560 : ศูนย์ กศน.อำเภอยะรัง
จัดโครงการค่ายอาสายุวกาชาด\"เยาวชนรุ่นใหม่ ปลูกจิตสำนึกค่านิยม ๑๒ ประการ\" รุ่นที่ ๑
วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๐ กศน.อ.ยะรัง ได้จัดโครงการค่ายอาสายุวกาชาด\"เยาวชนรุ่นใหม่ ปลูกจิตสำนึกค่านิยม ๑๒ ประการ\" รุ่นที่ ๑ ในการนี้ ผอ.ไรวินท์ พลเพชร ผอ.กศน.ยะรัง ได้เป็นประธานในพิธีเปิด และพบปะนักศึกษาชาวค่าย ณ ค่ายเกตุเพชร ตำบลทุ่งตำเสา อำเภอ
17 / ม.ค. / 2560 : ศูนย์ กศน.อำเภอยะรัง
ร่วมออกกำลังกาย ตามนโนบายออกกำลังกายทุกวันพุธ
วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๖.๐๐ น.คณะครูกศน.อ.ยะรัง ร่วมออกกำลังกาย ตามนโนบายออกกำลังกายทุกวันพุธ โดยมีนายอาฟฟาน เจ๊ะอุบง เป็นผู้นำในการเต้น Aerobics Dance. ณ ลานหน้ากศน.อ.ยะรัง
17 / ม.ค. / 2560 : ศูนย์ กศน.อำเภอยะรัง
ร่วมโครงการจิตสำนึกรักยะรัง พัฒนาปรับภูมิทัศน์ในบริเวณวัดมหิงษ์สุวรรณนิมิตร ม.๕ บ้านลานควาย ต.กอลำ อ.ยะรัง จ.ปัตตานี
วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ผอ.ไรวินท์ พลเพชร ผอ.กศน.ยะรัง พร้อมนศ.ชมรมจิตอาสากศน.ยะรัง ร่วมโครงการจิตสำนึกรักยะรัง พัฒนาปรับภูมิทัศน์ในบริเวณวัดมหิงษ์สุวรรณนิมิตร ม.๕ บ้านลานควาย ต.กอลำ อ.ยะรัง จ.ปัตตานี และร่วมพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ณ มัสยิดมิฟตาฮ
17 / ม.ค. / 2560 : ศูนย์ กศน.อำเภอยะรัง
คณะครูกศน.ยะรัง ร่วมกิจกรรมจิบน้ำชายามเช้า เพื่อสมทบกองทุนเด็กกำพร้า
วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ น. ผอ.ไรวินท์ พลเพชร ผอ.กศน.อ.ยะรัง พร้อมด้วยคณะครูกศน.ยะรัง ร่วมกิจกรรมจิบน้ำชายามเช้า เพื่อสมทบกองทุนเด็กกำพร้า เชิญชวนทุกท่านร่วมทำบุญกับกศน.ยะรัง ทุกๆเช้าวันจันทร์ ณ กศน.อ.ยะรัง
17 / ม.ค. / 2560 : ศูนย์ กศน.อำเภอยะรัง
ร่วมเดินทางส่งผอ.สมเชาว์ กาญจนจรัส ผอ.สนง.กศน.จว.สุราษฎร์ธานี.
วันที่ ๖-๗ มกราคม ๒๕๖๐นางสาวไรวินท์ พลเพชร ผอ.กศน.อ.ยะรัง พร้อมด้วยตัวแทนคณะครูกศน.ยะรัง ร่วมเดินทางส่งผอ.สมเชาว์ กาญจนจรัส ผอ.สนง.กศน.จว.สุราษฎร์ธานี. จ
17 / ม.ค. / 2560 : ศูนย์ กศน.อำเภอยะรัง
ร่วมงานต้อนรับ ผอ.สนง.กศน.จว.ปัตตานี คนใหม่
วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. ตัวแทนคณะครูกศน.ยะรัง ร่วมงานต้อนรับ ผอ.สนง.กศน.จว.ปัตตานี คนใหม่ ท่านผอ. เรวัฒน์ เพ็ชรสงฆ์ ณ สนง.กศน.จว.ปัตตานี
17 / ม.ค. / 2560 : ศูนย์ กศน.อำเภอยะรัง
กศน.ยะรังมีการจัดงานเลี้ยงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๙ กศน.ยะรังมีการจัดงานเลี้ยงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ และมีการแจกของขวัญปีใหม่ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากรกศน.ยะรังทุกคน ณ ร้านอาหารอารีณี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี
17 / ม.ค. / 2560 : ศูนย์ กศน.อำเภอยะรัง
ร่วมงานเลี้ยงเนื่องในโอกาสที่ท่านผอ.สมเชาว์ กาญจนจรัส ผอ.สนง.กศน.จว.ปัตตานี
วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. ตัวแทนคณะครูกศน.อ.ยะรัง ร่วมงานเลี้ยงเนื่องในโอกาสที่ท่านผอ.สมเชาว์ กาญจนจรัส ผอ.สนง.กศน.จว.ปัตตานี รับตำแหน่ง ผอ.สนง.กศน.จว.สุราษฎร์ธานี ณ ห้องประชุมสนง.กศน.ปัตตานี.
17 / ม.ค. / 2560 : ศูนย์ กศน.อำเภอยะรัง
ร่วมออกกำลังกาย ตามนโนบายออกกำลังกายทุกวันพุธ
วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๖.๐๐ น.คณะครูกศน.อ.ยะรัง ร่วมออกกำลังกาย ตามนโนบายออกกำลังกายทุกวันพุธ โดยมีนายอาฟฟาน เจ๊ะอุบง เป็นผู้นำในการเต้น Aerobics Dance. ณ ลานหน้ากศน.อ.ยะรัง
17 / ม.ค. / 2560 : ศูนย์ กศน.อำเภอยะรัง
นำนักศึกษาปอเนาะไปละหมาดวันศุกร์ทุกๆวันศุกร์ โดยใช้รถโชเล่โมบายของกศน.อำเภอยะรัง
วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ นายอานัซ ดอเล๊าะ ครูอาสาสมัครกศน.ในสถาบันศึกษาปอเนาะ รับผิดชอบสถาบันศึกษาปอเนาะบาซาเอ หมู่ ๓ ตำบลปิตูมุดี อำเภอยะรัง นำนักศึกษาปอเนาะไปละหมาดวันศุกร์ทุกๆวันศุกร์ โดยใช้รถโชเล่โมบายของกศน.อำเภอยะรัง
17 / ม.ค. / 2560 : ศูนย์ กศน.อำเภอยะรัง
กศน.อ.ยะรัง จัดโครงการปลูกจิตสำนึกรักยะรัง
วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น ศูนย์ กศน.อ.ยะรัง จัดโครงการปลูกจิตสำนึกรักยะรัง โดยได้นักศึกษาจากชมรมจิตอาสา กศน.ยะรัง และชาวบ้านในพื้นที่ร่วมพัฒนาปรับภูมิทัศน์ มัสยิดเราฎอตุลญันนะ บ้านปิตูนายี หมู่ ๑ ตำบลสะดาวา อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี ในการนี้ชา
17 / ม.ค. / 2560 : ศูนย์ กศน.อำเภอยะรัง
จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน บริการการสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต
วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. กศน.อ.ยะรัง จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน บริการการสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต โดยมีนางสาวฟารีดา เดะแอ บรรณรักษ์ และนางสาวอามีเนาะ ประดู่ จนท.บันทึกข้อมูล เป็นผู้ให้ความรู้ ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี
17 / ม.ค. / 2560 : ศูนย์ กศน.อำเภอยะรัง
คณะครูกศน.ยะรังร่วมออกกำลังกายตามนโยบายออกกำลังกายทุกวันพุธของรัฐบาล
วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๖.๐๐ น. นางสาวไรวินท์ พลเพชร ผอ.กศน.อ.ยะรัง นำคณะครูกศน.ร่วมออกกำลังกายตามนโยบายออกกำลังกายทุกวันพุธของรัฐบาล ณ ลานหน้ากศน.อ.ยะรัง
17 / ม.ค. / 2560 : ศูนย์ กศน.อำเภอยะรัง
จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพดี ชีวีมีสุข ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๙
วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ กศน.อำเภอยะรัง จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพดี ชีวีมีสุข ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๙ โดยมีนางสาวไรวินท์ พลเพชร ผอ.กศน.อ.ยะรัง เป็นประธานในพิธีเปิด และได้ทีมวิทยากรจากรพ.สต.กระโด มาให้ความรู้ ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพรวมทั้งการตรวจสุขภาพเบื้องต้
17 / ม.ค. / 2560 : ศูนย์ กศน.อำเภอยะรัง
เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ภายในปอเนาะ
วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๖.๐๐ น. นางสาวไรวินท์ พลเพชร ผอ.กศน.ยะรัง มอบหมายให้นายมะยูโซะ ลาเต๊ะ ครูอาสาสมัครกศน.ประจำสถาบันศึกษาปอเนาะ เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ภายในปอเนาะ ครั้งที่ ๓ ทั้งนี้ได้มอบเครื่องดื่ม และร่วมเล่นฟุตบอลกับนักศึกษาปอเนาะ ณ สถ

กำลังแสดงหน้าที่ 1/47 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
กศน.ปัตตานี เป็นหนึ่งเดียว
สำนักงาน กศน.จังหวัดปัตตานี

ผู้ดูแลระบบ นายสุกิจ   พรหมแก้ว  water_154@hotmail.com
 ที่ตั้ง สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดปัตตานี
191/61 ม.6 ถนนสวนสมเด็จฯ ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี โทรศัพท์ 0-7346-0097 โทรสาร 0-7346-0094 E-mail pnnfe@hotmail.com

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05