ระบบรายงานสร้างความรับรู้ ความเข้าใจ และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร

สำนักงาน กศน. จังหวัดชายแดนใต้ที่รายละเอียดข่าวหน่อยงานวันที่รูปภาพ
1 วันที่ 6 ตุลาคม 2560 กศน.อำเภอโคกโพธิ์ จัดประชุมชี้แจงคณะกรรมการ การสำรวจข้อมูลการติดตามเด็กที่มีอายุในวัยเรียนในสถานศึกษา ปีการศึกษา2560 (ผู้รวบรวม ศปบ.จชต.) ณ หอประชุมอำเภอโคกโพธิ์ โดยมีนาย เศวต เพชรนุ้ย นายอำเภอโคกโพธิ์ ร่วมชี้แจงวัตถุประสงค์ของกิจกรรม กศน.อำเภอโคกโพธิ์ 07-11-2560 รูปภาพ
2 วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ บุคลากร กศน.อำเภอหนองจิก จำนวน ๘ คน เข้าร่วมกิจกรรมการบริจาคโลหิต ตามโครงการ "ทำความดีบริจาคโลหิต น้อมจิตรำลึก สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ" ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ ทั้งนี้นายเอก ยังอภัย ณ สงขลา นายอำเภอหนองจิก ได้พบปะและให้กำลังใจแก่ผู้มาบริจาคโลหิต โดยมีนางมุกดา ยังอภัย ณ สงขลา คณะกรรมการสภากาชาดจังหวัดปัตตานี ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก กิจกรรมครั้งนี้ มีส่วนราชการ ชาวบ้านและทหารมาร่วมบริจาคโลหิต จำนวน ๑๕๐ คน โอกาสนี้นางยุพา อ่อนรักษ์ได้เดินทางมาให้กำลังใจบุคลากรด้วย ณ หอประชุมอำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี ภาพ/ข่าว Nuntayos Boonya กศน.อำเภอหนองจิก 06-11-2017 รูปภาพ
3 วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 นางยุพา อ่อนรักษ์ ผอ.กศน.อำเภอหนองจิก มอบหมายให้นางสาวสุไรฮา วาโซ๊ะ จัดบอร์ดวันสำคัญ เพื่อส่งเสริมการอ่านให้กับผู้ใช้บริการห้องสมุด กศน.อำเภอหนองจิก 03-11-2560 รูปภาพ
4 วันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 นางยุพา อ่อนรักษ์ ผอ.กศน.อำเภอหนองจิก มอบหมายให้ นางสุภาพร เพชรสุวรรณ ครูอาสาฯประจำตำบลเกาเปาะ ประชาสัมพันธ์โครงการ "มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา" รับบริจาคมือถือเก่าทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ ทุกสภาพ ไม่ว่าจะใช้งานได้หรือเสียแล้ว ยังมีค่าเกินกว่าที่จะเก็บไว้เฉยๆ สามารถนำมาบริจาคเพื่อรีไซเคิลอย่างถูกวิธีและไม่กระทบสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 20 พ.ย. 60 ณ กศน.ตำบลทั้ง 12 ตำบลของ กศน.หนองจิก พร้อมทั้งมอบป้ายไวนิลและกล่องรับบริจาคให้แก่ครู กศน.ตำบลนำไปติดตั้งที่กศน.ตำบลต่อไป กศน.อำเภอหนองจิก 02-11-2560 รูปภาพ
5 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น. นางยุพา อ่อนรักษ์ ผอ.กศน.อำเภอหนองจิก/หัวหน้าชุดปฏิบัติการตำบลท่ากำชำ มอบหมายให้ ว่าที่ ร.ต. วิศรุจน์ สามะ ครูอาสาฯ ตำบล ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2561 ร่วมกับ ครู กศน.ตำบล จำนวน 12 คน และครูอาสาฯ ปอเนาะ จำนวน 12 คน เพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนจัดการเรียนรู้ให้แก่กลุ่มเป้าหมายในกศน.ตำบล และ กศน.ประจำปอเนาะ ประจำภาคเรียนที่ 2/2560 ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอหนองจิก กศน.อำเภอหนองจิก 01-11-2560 รูปภาพ
6 31 10 60 ได้รับมอบหมายจากนายสนิท ตั้นซ้าย ผอ.ศฝช.ปัตานี ให้ เข้าร่วมการประชุมสัมมนาผู้บริหารการศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษาจังหวัดปัตตานี โดยมีท่านลือชัย เจริญทรีพย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ประธานในพิธีเปิด โดยศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี เป็นผู้จัดโครงการ ศฝช.ปัตตานี 31-10-2560 รูปภาพ
7 วันที่ 31 ตุลาคม 2560 นายสนิท ตั้นซ้าย ผอ.ศฝช.ปัตตานี ร่วม ประชุมแนวทางจัดอบรมครู กศน. ตามโครงการสะเต็มศึกษา ปี 61 เพื่อหาแนวทางการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาสู่สถานศึกษาให้ครอบคลุมทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่การศึกษา และทุกสังกัดด้วยระบบทางไกลผ่านสถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษา DLTV ETV และ OBEC Cnannel ให้มีการจัดการเรียน กศน.ในปี 2561 ณ ห้องประชุมนิเซต สุนทรพิทักษ์ ชั้น 10 อาคาร 4 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ศฝช.ปัตตานี 31-10-2560 รูปภาพ
8 เมื่อเร็วๆนี้ สำนักงาน กศน. จังหวัดยะลา โดยนายธนกร เกื้อกูล ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดยะลา ได้มอบหมายให้ครูอาสาฯกศน. ครูกศน.ตำบล และครูอาสาปอเนาะอำเภอกรงปินัง เดินหน้าเร่งติดตามผู้ไม่รู้หนังสือในทุกเขตพื้นที่ของอำเภอกรงปินัง เพื่อสำรวจข้อมูลผู้ไม่รู้หนังสือให้ได้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน มีความชัดเจนและเป็นประโยชน์ในการนำข้อมูล ไปใช้ในการจัดการศึกษาแก่ผู้ไม่รู้ภาษาไทย สำหรับจัดตั้งเป็น "ศูนย์ภาษาไทยจังหวัดชายแดนภาคใต้" ต่อไป สำนักงาน กศน.จังหวัดยะลา 20-10-2560 รูปภาพ
9 "กศน.ยะหาจัดทัพ เร่งแก้ปัญหาผู้ไม่รู้หนังสือ" เมื่อเร็วๆนี้ สำนักงาน กศน. จังหวัดยะลา โดยนายธนกร เกื้อกูล ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดยะลา ได้มอบหมายให้ครูอาสาฯกศน. ครูกศน.ตำบล และครูอาสาปอเนาะ เดินหน้าเร่งติดตามผู้ไม่รู้หนังสือในทุกเขตพื้นที่ของอำเภอยะหา เพื่อสำรวจข้อมูลผู้ไม่รู้หนังสือให้ได้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน มีความชัดเจนและเป็นประโยชน์ในการนำข้อมูล ไปใช้ในการจัดการศึกษาแก่ผู้ไม่รู้ภาษาไทย สำหรับจัดตั้งเป็น "ศูนย์ภาษาไทยจังหวัดชายแดนภาคใต้" ต่อไป สำนักงาน กศน.จังหวัดยะลา 20-10-2560 รูปภาพ
10 วันที่18ตุลาคม. 2560. เวลา 09.30 น. ร่วมพลังปรับภูมิทัศน์และฐานเรียนรู้เพื่อรองรับปีงบประมาณ 2561. ..โดยการประชุมบุคลากรเพื่อปรับฐานเรียนรู้ภายในศูนย์ซึ่งตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งมีการกำหนดทำกิจกรรมปรับปรุงฐานเรียนรู้ สัปดาห์ละ 2 วัน วันพุธกับวันพฤหัสบดี ศฝช.ปัตตานี 18-10-2560 รูปภาพ
11 ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ ข้าราชการและบุคลากร ในสังกัด สำนักงาน กศน. จังหวัดยะลา เข้าร่วมพิธีบวงสรวงพระเมรุมาศจำลอง สำหรับใช้ในพิธีถวายดอกไม้จันทน์ อันเกี่ยวเนื่องกับพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ สนามโรงพิธีช้างเผือก เทศบาลนครยะลา โดยนายอนุชิต ตระกูลมุทุตา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธาน สำนักงาน กศน.จังหวัดยะลา 19-10-2560 รูปภาพ
12 "กศน.อำเภอรามันเร่ง แก้ไขปัญหาผู้ไม่รู้หนังสือ ในพื้นที่" "กศน.ยะลาเร่ง แก้ไขปัญหาผู้ไม่รู้หนังสือ ในพื้นที่ อำเภอรามัน" เมื่อเร็วๆนี้ สำนักงาน กศน. จังหวัดยะลา โดยนายธนกร เกื้อกูล ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดยะลา ได้มอบหมายให้ครูอาสาฯกศน. ครูกศน.ตำบล และครูอาสาปอเนาะอำเภอกาบัง เดินหน้าเร่งติดตามผู้ไม่รู้หนังสือในทุกเขตพื้นที่ของอำเภอรามัน เพื่อสำรวจข้อมูลผู้ไม่รู้หนังสือให้ได้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน มีความชัดเจนและเป็นประโยชน์ในการนำข้อมูล ไปใช้ในการจัดการศึกษาแก่ผู้ไม่รู้ภาษาไทย สำหรับจัดตั้งเป็น "ศูนย์ภาษาไทยจังหวัดชายแดนภาคใต้" ต่อไป สำนักงาน กศน.จังหวัดยะลา 19-10-2560 รูปภาพ
13 วันที่ 17 ตุลาคม 2560 เวลา 07.30 น. นางยุพา อ่อนรักษ์ ผอ.กศน.หนองจิก พร้อมด้วยครูกศน.หนองจิก นักศึกษาจิตอาสากศน.หนองจิก ร่วมทำกิจกรรม"รวมพลังจิตอาสา อำเภอหนองจิก ทำความดีเพื่อแผ่นดิน" big cleaning day เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ของอำเภอบนถนนสาย 42 ในการเตรียมจัดงานพิธีถวายดอกไม้จันทน์ และเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พ่อหลวง รัชกาลที่ 9 การแต่งกาย : ชุดจิตอาสา อุปกรณ์ : เครื่องตัดหญ้า มีด พร้า อุปกรณ์พัฒนาริมถนน กศน.อำเภอหนองจิก 17-10-2560 รูปภาพ
14 ครู กศน.อำเภอยะรัง ทั้ง ๑๒ ตำบล ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลการรู้ภาษาไทยจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อให้เป็นข้อมูลปัจจุบันที่มีความชัดเจน เป็นประโยชน์ในการเรียกใช้ข้อมูลในการจัดการศึกษาไทยแก่ผู้ไม่รู้หนังสือ รวมทั้งรายงานผ่านระบบสารสนเทศ ตามที่ได้รับมอบหมาย กศน.อำเภอยะรัง 16-10-2560 รูปภาพ
15 ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ นายพีรศักดิ์ รัตนะ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ได้มาเยี่ยมเยียน กศน.ยะรัง รวมทั้งได้เยี่ยมชมเครื่องกะเทาะเปลือกลูกหยี รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ ระดับประเทศ โดยมีบุคลากรครูที่มาอยู่เวรวันหยุดราชการให้การต้อนรับ ในการนี้ได้ให้กำลังใจบุคลากรและให้แนวทางในการดำเนินงาน ณ กศน.อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี กศน.อำเภอยะรัง 16-10-2560 รูปภาพ
16 ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ สำนักงาน กศน. จังหวัดยะลา โดยกลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ จัดประชุมถอดบทเรียนแผนการลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ โดยมีนายธนกร เกื้อกูล ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดยะลา เป็นประธานในการประชุม ร่วมกับผู้บริหารและผู้รับผิดชอบงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของทั้ง ๘ อำเภอ ณ ห้องประชุมฮาลา - บาลา สำนักงาน กศน. จังหวัดยะลา สำนักงาน กศน.จังหวัดยะลา 16-10-2560 รูปภาพ
17 ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ สำนักงาน กศน. จังหวัดยะลา โดยกลุ่มอำนวยการ งานพัสดุ จัดประชุมชี้แจงทำความเข้าใจระเบียบพัสดุว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อให้ถูกต้องตามระเบียบพรบ. และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยมีนายธนกร เกื้อกูล ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดยะลา เป็นประธานในการประชุม ร่วมกับผู้บริหารและผู้รับผิดชอบงานพัสดุของสถานศึกษาทั้ง ๘ อำเภอ ณ ห้องประชุมยาลอ สำนักงาน กศน. จังหวัดยะลา สำนักงาน กศน.จังหวัดยะลา 16-10-2560 รูปภาพ
18 โครงการจิตอาสาเฉพาะกิจ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ นายธนกร เกื้อกูล ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน. จังหวัดยะลา มอบหมายนายประเสริฐ บำเรอ หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ นำข้าราชการและบุคลากรในสังกัด สำนักงาน กศน. จังหวัดยะลา เข้าร่วมโครงการจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ "กิจกรรมปรับปรุงพัฒนาทำความสะอาดบริเวณสนามโรงพิธีช้างเผือก" ณ บริเวณสนามโรงพิธีช้างเผือก เทศบาลนครยะลา อำเภอเมืองยลา จังหวัดยะลา โดย พล.ท.ปิยวัฒน์ นาควานิช แม่ทัพภาค ๔ เป็นประธาน สำนักงาน กศน.จังหวัดยะลา 16-10-2560 รูปภาพ
19 ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ นายธนกร เกื้อกูล ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน. จังหวัด ยะลา มอบหมาย นายสมโชค ใหม่ชุม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองยะลา คณะผู้บริหาร ข้าราชการและบุคลากรในสังกัด สำนักงาน กศน. จังหวัดยะลา และ กศน.อำเภอเมืองยะลา ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระราชกุศลครบรอบ ๑ ปี วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยะลา จังหวัดยะลา โดยนายอนุชิต ตระกูลมุทุตา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา สำนักงาน กศน.จังหวัดยะลา 16-10-2560 รูปภาพ
20 "รมช.ศธ. เทฐานรากอาคารเอนกประสงค์ศูนย์พัฒนาบุคลากรกระทรวงศึกษาธิการ" ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ สำนักงาน กศน. จังหวัดยะลา โดยนายธนกร เกื้อกูล ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดยะลา นางขนิษฐา มะลิสุวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดยะลา นำคณะผู้บริหาร และบุคลากรในสังกัด ร่วมพิธีเทฐานรากอาคารเอนกประสงค์ศูนย์พัฒนาบุคลากรกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อจัดตั้งเป็นศูนย์พัฒนาบุคลากรกระทรวงศึกษาธิการ สถานที่ฝึกอบรม กิจกรรมกีฬา พร้อมบริการที่พัก รองรับบุคลากรทุกสังกัดของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีพลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมช.ศธ.) มาเป็นประธานพิธี มีผู้บริหารจากหน่วยงานการศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ทั้งจากส่วนกลางและในพื้นที่ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตลอดจนผู้มีเกียรติเข้าร่วมในพิธีจำนวนมาก "รมช.ศธ. เปิดเผยว่า การจัดตั้งศูนย์พัฒนาบุคลากรดังกล่าว เป็นแนวคิดริเริ่มของศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศปบ.จชต) ที่ต้องการให้เป็นสถานที่ในการฝึกอบรม จัดกิจกรรมต่าง ๆ ในพื้นที่ภาคใต้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา รวมทั้งใช้เป็นพื้นที่ทำกิจกรรมสร้างสรรค์ของครู นับว่าเป็นการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ ซึ่งจะตั้งอยู่ในพื้นที่สถาบัน กศน. ภาคใต้ ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา" ทั้งนี้ คาดว่าหลังจากเปิดให้บริการเต็มรูปแบบภายในปีการศึกษาหน้า หรือประมาณเดือนมิถุนายน 2561 แล้ว จะช่วยให้บุคลากรในพื้นที่และพร้อมให้บริการหน่วยงานการศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการจังหวัดต่าง ๆ ในภาคใต้ ได้หมุนเวียนเข้ามาใช้บริการได้ ณ สถาบัน กศน. ภาคใต้ ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา สำนักงาน กศน.จังหวัดยะลา 12-10-2560 รูปภาพ
21 "กศน.ยะลา รุดหน้า เร่งดำเนินการจัดตั้ง ศูนย์ภาษาไทยจังหวัดชายแดนภาคใต้" ๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ สำนักงาน กศน. จังหวัดยะลา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบฐานข้อมูลผู้ไม่รู้หนังสือ เพื่อใช้ในการดำเนินงานโครงการพัฒนาทักษะภาษาไทย จังหวัดชายแดนใต้ สำหรับจัดตั้งเป็น "ศูนย์ภาษาไทยจังหวัดชายแดนภาคใต้" ต่อไป โดยมีนายธนกร เกื้อกูล ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน. จังหวัดยะลา มาเป็นประธานในการเปิดโครงการและร่วมบรรยายสรุป พร้อมด้วยนางขนิษฐา มะลิสุวรรณ รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน. จังหวัดยะลา และนายสมโชค ใหม่ชุม ผอ. กศน. อำเภอเมืองยะลา ร่วมเป็นวิทยากร ให้กับกลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็น ครูอาสาฯ ครู กศน ตำบล และผอ กศน อำเภอรวม ๑๐๐ คน ณ ห้องประชุมฮาลา -บาลา สำนักงาน กศน ยะลา สำนักงาน กศน.จังหวัดยะลา 10-10-2560 รูปภาพ
22 "รมช.ศธ. ลงพื้นที่ขับเคลื่อน งานการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้" ๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ สำนักงาน กศน. จังหวัดยะลา โดยนายธนกร เกื้อกูล ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดยะลา นางขนิษฐา มะลิสุวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดยะลา นำคณะผู้บริหาร ผู้รับผิดชอบงานแผน และงานประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใตปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒ - ๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ เพื่อการขับเคลื่อนงานด้านการศึกษาในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนพี่น้องในพื้นที่ อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน ้สอดคล้องกับนโยบายจุดเน้นและทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามแผนยุทธศาสตร์ การศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ๒๐ ปี (พ. ศ. ๒๕๖๐ ถึง ๒๕๗๙) โดยมี พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในการประชุมร่วมกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา จำนวน 63 หน่วยงาน คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ๕ จังหวัด ผู้บริหารระดับอำเภอสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จำนวน ๔๑๗ คน ณ โรงแรมหรรษา เจบี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา สำนักงาน กศน.จังหวัดยะลา 10-10-2560 รูปภาพ
23 วันที่ 27 กรกฎาคม 2560 กศน.อำเภอแว้ง โดยนางธนณภัทร ศรีระนำ ผอ.กศน.พร้อมด้วยนางสาวชนัญญา ศรีสุข ครูอาสาฯ ร่วม พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลลพระบาทสมเด็จพระรมินทรมหาภูมิพลฯและถวายพระพรชัยมงคลกับถวายพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 ณ หอประชุม เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส ณ วัดประชุมชลธารา ตำบลสุไหงปาดี อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส กศน.อำเภอแว้ง 01-08-2560 รูปภาพ
24 วันที่ 28 กรกฎาคม 2560 เวลา 14.30 น. นางธนณภัทร ศรีระนำ ผอ.กศน.พร้อมด้วยคณะครู กศน.และนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา 65พรรษา กิจกรรมปลูกต้นไม้ ณ คลองน้ำขาว- ศาลาอูมา หมู่ที่ 9 ตำบลกายูคละ และ บึงจือแร ตำบลแม่ดง อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส กศน.อำเภอแว้ง 01-08-2560 รูปภาพ
25 นายเกษม หะยียามา ผอ. กศน. อำเภอมายอ มอบหมายให้นายโมฮัมหมัดรุสดี สาและ ครู กศน. ตำบลลางาเป็นผู้อำนวยการฝึก นายอุสมาน เร็งมา ครู อาสาฯ ตำบลลางา เป็นรองผู้อำนวยการฝึก พร้อมด้วยครู กศน. อำเภอมายอ นำคณะลูกเสือวิสามัญ กศน. อำเภอมายอ เข้าค่ายพักแรม กศน. อำเภอมายอ ได้จัดโครงการเข้าค่ายลูกเสือวิสามัญ กศน. ให้แก่นักศึกษา กศน. อำเภอมายอ จำนวน 70 คน ตามยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนาลูกเสือทั้งทางกาย สติปัญญา จิตใจและศีลธรรม ให้เป็นพลเมืองดีมีความรับผิดชอบ และช่วยสร้างสรรค์สังคมให้เกิดความสามัคคีและเจริญก้าวหน้า ทั้งนี้ เพื่อความสงบสุข และความมั่นคงของประเทศชาติตามแนวทางดังต่อไปนี้ (1) ให้มีนิสัยในการสังเกตจดจำ เชื่อฟัง และพึ่งตนเอง (2) ให้ซื่อสัตย์สุจริต มีระเบียบวินัยและเห็นอกเห็นใจผู้อื่น (3) ให้รู้จักบำเพ็ญตนเพื่อสาธารณประโยชน์ (4) ให้รู้จักทำการฝีมือ และฝึกฝนให้ทำกิจการต่างๆตามความเหมาะสม (5) ให้รู้จักรักษาและส่งเสริมจารีตประเพณีวัฒนธรรมและความมั่นคงของประเทศชาติให้ความรู้ และเสริมทักษะการดำเนินชิวิตในด้านต่างๆแก่ นักศึกษาผู้เข้าร่วมค่ายในครั้งนี้ เช่น ทักษะการจัดระเบียบแถว ทักษาะการสือสาร ทักษาะการทำงานเป็นกลุ่ม ทักษะการปฐมพยาบาลเบื้อต้น ทักษะการดูแลผู้สูงอายุ การผูกเงื่อนเพื่อใช้ในการดำรงชีวิตในป่าและในชีวิตประจำวัน การดูแลความปลอดภัยของตนเองและเพื่อร่วมกลุ่มในการผจญภัย การบริการสังคม และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ณ ค่ายลูดเสือชั่วคราววังไม้ไผ่ อำเภอป่าพยอม จังหวัดพัทลุง เมื่อวันที่ 29-31 กรกฎาคม 2560 กศน.อำเภอมายอ 01-08-2560 รูปภาพ
26 วันที่ 31 กรกฎาคม 2560 นายฮัมดัน ยะโกะ ครู รักษาการในตำแหน่งผอ.กศน.อำเภอรือเสาะ มอบหมายให้นางสาวเมาะ ยูโซะ บรรณารักษ์อัตราจ้าง พร้อมบุคลากรกศน.อำเภอรือเสาะ จัดโครงการส่งเสริมการอ่าน ณ.โรงเรียนบ้านนาดา อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส โดยมีนักเรียนระดับประถมศึกษาเข้าร่วมโครงการอย่างหนาแน่น ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อพัฒนาผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีนิสัยรักการอ่าน รักการค้นคว้า เกิดการใฝ่รู้ และนำไปสู่การปฏิบัติในชีวิตประจำวัน และส่งเสริมให้นักเรียนสืบค้นข้อมูลหาความรู้จากหนังสือในห้องสมุดและ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง กศน.อำเภอรือเสาะ 31-07-2560 รูปภาพ
27 กศน.อำเภอสุคิริน จัดโครงการการจัดการขยะมูลฝอยอย่างมีประสิทธิภาพ ณ กศน.ตำบล ทั้ง 5 ตำบลคือ ตำบลมาโมง,ตำบลสุคิริน,ตำบลเกียร์,ตำบลภูเขาทอง,ตำบลร่มไทร ระหว่างวันที่ 18 - 20 กรกฎาคม 2560 เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนและชุมชนได้ตระหนักและรับรู้ถึงความจำเป็นในการคัดแยกขยะ และใช้ประโยชน์จากขยะและของเสีย เป็นการลดปริมาณขยะที่มีประสิทธิภาพ ทั้งยังส่งเสริมให้มีการจัดการขยะในชุมชนภายใต้แนวคิด “การจัดการขยะฐานศูนย์” เพื่อส่งเสริมการดำเนินการตามหลัก 3 Rs ได้แก่ การลดใช้ (Reduce) การใช้ซ้ำ (Reuse) และการนำกลับมาใช้ใหม่ (Recycle) เพื่อลดปริมาณขยะในชุมชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพต่อไป กศน.อำเภอสุคิริน 31-07-2560 รูปภาพ
28 วันที 31 กรกฎาคม 2560 กศน.อำเภอโคกโพธิ์ จัดโครงการอบรมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ธงชาติไทย โดยมีกลุ่มเป้าหมายนักศึกษา จำนวน 120 คน ณ หอประชุมอำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี กศน.อำเภอโคกโพธิ์ 31-07-2560 รูปภาพ
29 วันที่ 23 กรกฎาคม 2560 นางยุพา อ่อนรักษ์ ผอ.กศน.อำเภอหนองจิก มอบหมายให้นายซามือลี ยะโกะ ครูอาสา นายนันทยศ บุญญา ครูอาสา และนางราฮาน่า แวฮามะ ครูกศน.ตำบล นำนักศึกษา กศน.อำเภอหนองจิก เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเยาวชนกลุ่มเสี่ยงต้านภัยยาเสพติด รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 23-25 กรกฎาคม 2560 ณ กองร้อยอาสาสมัครรักษาดินแดนที่ 1 จังหวัดปัตตานี โดยมีนักศึกษากศน.จาก 4 อำเภอ ได้แก่ กศน.อำเภอหนองจิก กศน.อำเภอเมือง กศน.อำเภอโคกโพธิ์ และกศน.อำเภอยะรัง เข้าร่วมจำนวน 73 คน ทั้งนี้ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.00 น.ปลัดจังหวัดให้เกียรติมาเป็นประธานพิธีเปิดโครงการดังกล่าว (นันทยศ:เรียบเรียง/ภาพ) กศน.อำเภอหนองจิก 25-07-2560 รูปภาพ
30 นายสุชาติ ถาวระ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส ได้มอบหมายให้บุคลากรศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส เข้าร่วมโครงการกับภาคีเครือข่ายจิตอาสา มนร. หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน รวมถึงชาวบ้านในพื้นที่ โดยศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาสทำหน้าที่เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับ STEM ศึกษา แก่นักเรียนโรงเรียนรักไทย ในโครงการ ฅ.คน ทำฝาย2 ระหว่างวันที่ 22-26 กรกฎาคม 2560 ณ โรงเรียนรักไทย บ้านโต๊ะโม๊ะ ตำบลภูเขาทอง อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส โดยหวังให้นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับ STEM ศึกษา และความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส 25-07-2560 รูปภาพ
31 นักศึกษากศน.ตำบลตะโละดือรามันร่วมกันพัฒนา ทำความสะอาด มัสยิด และโรงเรียนตาดีกา บ้านคอลอฆาลี ม.8 ต.ตะโละดือรามัน อ.กะพ้อ กศน.อำเภอกะพ้อ 26-07-2560 รูปภาพ
32 กศน.อำเภอกะพ้อ จัดโครงการสร้างคนคุณธรรม ณ ห้องประชุม อบต.ตะโละดือรามัน อ.กะพ้อ จ.ปัตตานี ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๖ ก.ค.๒๕๖๐ วันที่ ๒๕ ก.ค. ๖๐ จัดอบรมบรรยายธรรม โดย นายอัสมัน สิเดะ ผุ้บริหารสถาบีนศึกษาปอเนาะบือแนราเมาะห์ อ.สายบุรี จ.ปัตตานี กศน.อำเภอกะพ้อ 25-07-2560 รูปภาพ
33 ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ สำนักงาน กศน.จังหวัดยะลา โดยนายธนกร เกื้อกูล ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดยะลา ให้เกียรติเป็นบรรยาย และประธานในพิธีเปิด โครงการอบรมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้กับครูกศน.อำเภอบันนังสตา โดยนายแวอุเซ็ง อาเก๊ะ ผอ.กศน.อำเภอบันนังสตา และได้รับเกียรติจากนางสาวพัชรี ไชยโรจน์ มาเป็นวิทยากร เพื่อใช้เป็นพื้นฐานในการจัดการเรียนการสอนและตรวจสอบเอกสารวุฒิการศึกษาตลอดจนเพื่อพัฒนางานการศึกษาขั้นพื้นฐานต่อไป ณ ห้องประชุม กศน. อำเภอเมืองยะลา สำนักงาน กศน.จังหวัดยะลา 17-07-2560 รูปภาพ
34 13 และ 14 กรกฎาคม 2560 กศน.อำเภอเมืองยะลา โดยนายสมโชค ใหม่ชุม ผอ.กศน.อำเภอเมืองยะลา มอบหมายให้หัวหน้า กศน.ตำบล ทั้ง 14 ตำบล ในสังกัด กศน.อำเภอเมืองยะลา จัดกิจกรรมโครงการ กศน.รักการอ่าน มุ่งสืบสานจัดการเรียนรู้ ณ กศน.ตำบล ทั้ง 14 ตำบล ของอำเภอเมืองยะลา โดยมีกลุ่มเป้าหมายตำบลละ 20 คน เพื่อให้มีจิตรักในการอ่านหนังสือและสร้างนิสัยให้รักการอ่าน กศน.อำเภอเมืองยะลา 17-07-2560 รูปภาพ
35 กศน.อำเภอยะหริ่งจัดโครงการเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถาบันศึกษาปอเนาะ รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 17-18 ก.ค. 2560 วันที่ 17 ก.ค. 2560 จัดกิจกรรมที่ กศน. โดยจัดกิจกรรมในรูปแบบกิจกรรมฐาน มี 2 ฐาน และให้นักศึกษาสลับเข้าร่วมทั้ง 2 ฐาน ซึ่งทั้งสองฐานจะเน้นการให้ความรู้หลักการทำการเกษตรตามแนวพระราชดำริและหลักการคิดเพื่อการดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง วันที่ 18 ก.ค. 2560 พานักศึกษาไปทัศนศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนราธิวาส กศน.อำเภอยะหริ่ง 17-07-2560 รูปภาพ
36 วันที่ 12-14 กรกฎาคม 2560 กศน.ตำบลปล่องหอยได้จัดกิจกรรมโครงการอบรมให้ความรู้หลักสูตร ดิจิทัลชุมชน ณ กศน.ตำบลปล่องหอย อ.กะพ้อ จ.ปัตตานี กศน.อำเภอกะพ้อ 17-07-2560 รูปภาพ
37 บุคลากรศว.นราธิวาส ร่วมจัดนิทรรศการโครงการสัปดาห์วิชาการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 60 ตลาดนัดอาชีพ สินทรัพย์ชุมชนสู่เศรษฐกิจฐานราก ในวันที่ 5-6 กรกฎาคม 2560 ณ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส 06-07-2560 รูปภาพ
38 วันที่ 6 กรกฎาคม 2560 กศน.อำเภอแว้งเวลา 08.00 โดยนางธนณภัทร ศรีระนำ ผอ.กศน. พร้อมด้วย นายอุดม เตสะ ข้าราชการครู นายบรรยง ศรีสุวรรณ ครูอาสา และนางสาวเพียงฤทัย ศรีสุวรรณ์ ธุรการ ร่วมกิจกรรมงานสมโภชและถวายเทียนพรรษา อำเภอแว้ง ประจำปี 2560 เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาเพื่อเป็นการอนุรักษ์และทำนุบำรุงไว้ซึ่งพระพุทธศาสนาขนบธรรมเนียมประเพณีไทย และเพื่อให้พุทธศาสนิกชนชาวอำเภอแว้งได้ร่วมอนุโมทนาบุญร่วมกันในเทศกาลเข้าพรรษา โดยนายไตรทิพย์ สกุลประดิษฐ์ นายอำเภอแว้ง ประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะหัวหน้าส่วนราชการ ประชาชน นักเรียน ร่วมถวายเทียนพรรษา จำนวน 3 วัดในพื้นที่ คือ วัดนิคมแว้ง วัดน้ำขาว-ยะกา และวัดเขาเข็มทอง อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส กศน.อำเภอแว้ง 06-07-2560 รูปภาพ
39 วันที่ 6 กรกฎาคม 2560 นายพงษ์เทพ เรือนติ๊บ.บุคลากรกศน.อำเภอเมืองนราธิวาส ได้รับมอบหมาย เป็นวิทยากร สอนหลักสูตร การใช้ Microsoft office เบื้องต้น ให้นักศึกษา สถานบันรัชต์ภาคย์ เป้าหมาย 10คน ณ ห้องคอม. ห้องสมุดประชาชนจังหวัดนราธิวาส กศน.อำเภอเมืองนราธิวาส 06-07-2560 รูปภาพ
40 ๕ - ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ นางสาวไรวินท์ พลเพชร ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอยะรัง มอบหมายให้นางสาวรอปีอะห์ กานุงมิง และนางอลิศา วาเล็ง ครูอาสาฯปอเนาะ นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ "รินน้ำใจสู่เยาวชน กศน. ชายแดนใต้" เพื่อพัฒนาศักยภาพเยาวชน กศน. ชายแดนใต้ให้มีความรู้ทางวิชาการ สามารถยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและมีความรู้ความเข้าใจต่อการเปลี่ยนแปลงในสังคมปัจจุบัน อันนำไปสู่การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องอย่างมีคุณภาพ โดยมี ดร.วิเลขา ลีสุวรรณ์ รองเลขาธิการ สำนักงาน กศน.เป็นประธานในพิธีเปิด ในการนี้ บุคลากรครูกศน.ยะรัง ร่วมเป็นวิทยากรกระบวนการในการให้ความรู้ด้วย ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา กศน.อำเภอยะรัง 06-07-2560 รูปภาพ
41 วันที่ 5-6 ก.ค.60 กศน.อำเภอศรีสาคร นายจิรวัฒน์ ไทยเกื้อ ผอ.กศน.อำเภอศรีสาคร ได้มอบหมายให้นายยาฮารี นากอ ครู อาสาฯ นำนักศึกษา กศน.จำนวน 8 คน เข้าร่วมโครงการรินน้ำใจ สุ่เยาวชน กศน. 5 จังหวัดชายแดนใต้ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา กศน.อำเภอศรีสาคร 06-07-2560 รูปภาพ
42 โครงการรินน้ำใจสู่เยาวชน กศน.ชายแดนใต้ (ครั้งที่ 2) สำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส โดยนายณัฐพงษ์ นวลมาก พร้อมบุคลากร ครู กศน.นราธิวาสนำนักศึกษากศน.นราธิวาส เข้าร่วมโครงการรินน้ำใจสู่เยาวชน กศน.ชายแดนใต้ (ครั้งที่ 2) โดยมี รองวิเลขา ลีสุวรรณ์ รองเลขาธิการ กศน. เป็นประธานในพิธีเปิด กลุ่มเป้าหมายเป็น นักศึกษา กศน.นราธิวาสระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน 110 คน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษา กศน.ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในพื่นที่ได้รับการพัฒนาด้านวิชาการอย่างเต็มประสิทธิภาพและเตรียมความพร้อมที่ีจะศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น หรือประกอบอาชีพตามความต้องการและความถนัดได้อย่างมีคุณภาพ ระหว่างวันที่ 4-6 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ทั้งนี้ ได้มีกิจกรรมการติวเข้มรายวิชาต่างๆ เช่น วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์(ฟิสิกส์/เคมี/ชีวะ) วิชาภาษาอังกฤษ และวิชาภาษาไทย สำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส 05-07-2560 รูปภาพ
43 วันที่ 3 มิถุนายน 2560 นายณัฐพงษ์ นวลมาก ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน. จังหวัดนราธิวาส มอบหมายให้ นางสาวศุหัชฌา โพธิรุกข์ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมการดำเนินโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” โดยมี ฯพณฯท่านอารีย์ วงค์อารยะ เป็นประธานในการประชุม ผู้แทน ประธานองคมนครีเปรม ตินลสูลานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ กศน. สช. ศกจ. 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมปัญจเพชร ชึ้น 3 อาคารอเนกประสงค์ ศอ.บต. โครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” นั้น เป็นโครงการที่จัดขึ้น ตั้งแต่ปี 2548 จนถึงปัจจุบัน ดำเนินโครงการมาแล้วจำนวน 30 รุ่น มีเยาชนที่นับถือศาสนาพุทธ อิสลาม และคริสต์ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 9,000 คน โดยมีการศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และทำกิจกรรมร่วมกัน ในกรุงเทพมหานคร และเขตปริมณฑล สำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส 03-07-2560 รูปภาพ
44 นายเกษม หะยียามา ผอ. กศน. อำเภอมายอ มอบหมายให้นางรุสมีนี คาสเทมูคัล ครูอาสาฯ ตำบลลุโบะยิไร นิเทศการจัดการเรียนการสอนกลุ่มอาชีพ ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของคนในชาติที่ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลลุโบะยิไรได้จัดขึ้น เป็นวิชาช่างตัดผมชาย หลักสูตร 60 ชั่วโมง โดยกลุ่มเป้าหมายเป็นเยาวชนบ้านเมืองยอนจำนวน 20 คน ทั้งนี้ เพื่อให้เยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ตลอดจนได้ฝึกทักษะให้เกิดความชำนาญด้านการประกอบอาชีพให้ตนเอง เพื่อที่จะได้ต่อยอดในการยึดเป็นอาชีพหลัก หรืออาชีพเสริมในอนาคตต่อไปได้ มีวิทยากรให้ความรู้ชื่อนายสูไฮมี มวลชนสันติ สถานที่บ้านเมืองยอน ม.2 ต.ลุโบะยิไร เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2560 กศน.อำเภอมายอ 03-07-2560 รูปภาพ
45 วันที่ 30 มิถุนายน 2560 ประมวลภาพกิจกรรมผู้ใช้บริการห้องสมุดประชาชนอำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี กศน.อำเภอหนองจิก 30-06-2560 รูปภาพ
46 วันที่ 30 มิถุนายน 2560 นางสาวรอมีฮาน ตันหยงดายอ และนางสาวรุสนีย์ มากาเต ครูอาสาฯปอเนาะ ได้รับมอบหมายจากนายแวอูเซ็ง อาเก๊ะ ผอ.กศน.อำเภอบันนังสตา ให้ครูอาสาฯปอเนาะประสานงานกับโต๊ะครูและปรึกษาหารือเกี่ยวกับการดำเนินงานในไตรมาสที่ 3-4 ณ สถาบันศึกษาปอเนาะนูรอัลมุสฏอฟาและสถาบันศึกษาปอเนาะวาฏอนียะห์วิทยา ต.เขื่อนบางลาง อ.บันนังสตา จากผลการดำเนินงานโต๊ะครูทั้ง2สถาบันศึกษาปอเนาะให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี กศน.อำเภอบันนังสตา 30-06-2560 รูปภาพ
47 30 มิย.2560 นางธนธรณ์ แก้วเป็นทอง ผอ.กศน.อ.ยะหาได้มอบหมายให้นางสาวเสาวคนธ์ พุฒสุขขี พร้อมคณะครู จัดกิจกรรม โครงการสร้างเสริมสุขภาพกาย สุขภาพจิตและตรวจสุขภาพ เพื่อให้นักศึกษา กศน.มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการดูแลสุขภาพกาย สุขภาพจิต และตรวจสุขภาพพ โดยมีกลู่มเป้าหมายเป็นนักศึกษาจำนวน 200 คน จัดขึ้น ณ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอยะหา กิจกรรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายอาดิล สะแต พยาบาลวิชาชีพชำนาญการตำบลกาตอง มาให้ความรู้ในครั้งนี้ กศน.อำเภอยะหา 30-06-2560 รูปภาพ
48 วันที่ 30 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00-12.00 น. นางยุพา อ่อนรักษ์ ผอ.กศน.อำเภอหนองจิก มอบหมายให้นางสาวสุไรฮา วาโซ๊ะ บรรณารักษ์อัตราจ้างพร้อมด้วยนายแวเลาะ ดอเล๊าะอูมา ยามห้องสมุดฯ จัดโครงการห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ตลาดนัดบางตาวา ม.1 ต.บางตาวา อ.หนองจิก จ.ปัตตานี โดยมีกิจกรรมดังนี้ 1.ประชาสัมพันธ์รับบริจาคหนังสือและงานห้องสมุดสมุด 2.รับสมัครสมาชิก 3.แนะนำหนังสือ 4.บริการยืม-คืน 5.วาดภาพระบายสี 6.อ่านหนังสือให้ฟัง ในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วม 29 คน กศน.อำเภอหนองจิก 30-06-2560 รูปภาพ
49 มื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2560 บุคลากรศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส ได้ร่วมกิจกรรมเก็บขยะ ณ หาดทัศน์ โดยมีทั้งกลุ่มนักเรียน นักศึกษาและประชาชนในพื้นที่ต่างร่วมกันเก็บขยะบริเวณหาดนราทัศน์ พร้อมรณรงค์ให้ประชาชนในพื้นที่ร่วมกันรักษาความสะอาด โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลต่างๆเพื่อความสวยงามของสถานที่ท่องเที่ยว ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส 28-06-2560 รูปภาพ
50 นายดนลาเต๊ะ อิแอ ผอ. กศน.อำเภอสะบ้าย้อย มอบหมายให้ครู กศน.ตำบลจะแหน จัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะวิชาชีพ หลักสูตรระยะสั้น วิชาการตัดผมหญิง ระหว่างวันที่ 27 มิถุนายน 2560 ถึงวันที่ 6 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.00 - 18.00 น. จำนวน 50 ชั่วโมง ผู้เรียน 20 คน ณ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดสงขลา ต.จะแหน อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา กศน.อำเภอสะบ้าย้อย 29-06-2560 รูปภาพ
51 กศน.ตำบลธารน้ำทิพย์ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ทำดอกดารารัตน์ถวายพ่อ โดยนางสาวสุภาภรณ์ เพชรชนะ และนายสุวิทย์ ซียง ครู กศน.ตำบลารน้ำทิพย์และครูอาสาประจำสถาบันปอเนาะ ร่วมกับประชาชนในตำบลธารน้ำทิพย์ ประดิษฐ์ดอกดารารัตน์ เพื่อนำไปถวายในพิธีถวายเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ เพื่อเป็นการแสดงถึงความจงรักภักดีและตอบแทนพระคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่พระองค์ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา โดยมีเป้าหมาย 200 ดอก ณ กศน.ตำบลธารน้ำทิพย์ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา วันที่ 19 มิถุนายน ถึง 2 กรกฎาคม 2560 กศน.อำเภอเบตง 23-06-2560 รูปภาพ
52 "เปิดแล้ววว ห้องสมุดเพื่อชาวตลาดสงขลา" ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ สำนักงาน กศน.จังหวัดยะลา โดยนายธนกร เกื้อกูล ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดยะลา มอบหมายให้นางขนิษฐา มะลิสุวรรณ รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน. จังหวัดยะลา นางสาวสุปราณี ประจิตร หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการศึกษาต่อเนื่องและอัธยาศัย และบรรณารักษ์ห้องสมุด กศน. จังหวัดยะลา ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดป้าย “ห้องสมุดสำหรับชาวตลาด” ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดสงขลา โดยมีนายกฤตชัย อรุณรัตน์ เลขาธิการสำนักงาน กศน. เป็นประธานในพิธีเปิด สำหรับการจัดโครงการ “ห้องสมุดสำหรับชาวตลาด” สืบเนื่องมาจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จพระราชดำเนินไปยังจังหวัดอุทัยธานี และได้ทรงทอดพระเนตรพ่อค้า แม่ค้า รวมทั้งเด็กๆ ในตลาด อ่านหนังสือระหว่างรอลูกค้า จึงมีพระราชดำริให้จัดทำโครงการ “ห้องสมุดสำหรับชาวตลาด” ขึ้น เพื่อให้คนในชุมชนตลาด ได้มีส่วนร่วมในการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดยการอ่านหนังสือ ซึ่งหนังสือส่วนใหญ่ในห้องสมุดแห่งนี้ จะเป็นหนังสือที่เกี่ยวกับชีวิตประจำวัน , การประกอบอาชีพ และข้อมูลทั่วไปที่ใช้ในการค้าขาย จึงขอให้พี่น้องประชาชนในชุมชนตลาดให้ความสำคัญกับการอ่าน ใช้ห้องสมุดแห่งนี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป ณ ตลาดรถไฟเก่าของ กศน. อำเภอเมืองสงขลา สำนักงาน กศน.จังหวัดยะลา 23-06-2560 รูปภาพ
53 ๒๓ มิ.ย.๖๐ นายธนกร เกื้อกูล ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน. จังหวัดยะลา มอบหมายให้นางธนธรณ์ แก้วเป็นทอง ผอ.กศน.อำเภอยะหา นำคณะข้าราชการและบุคลากรในสังกัดร่วมกิจกรรมโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ข้าราชการและบุคลากรในสังกัด (หิ้วปิ่นโตไปวัด) ประจำเดือนมิถุนาย ๒๕๖๐ โดยสำนักงาน กศน. จังหวัดยะลา ได้รับมอบหมายจากจังหวัดยะลา เป็นหัวหน้าคณะที่ ๕ ร่วมกับส่วนราชการในจังหวัดยะลา ณ วัดมหายานกาญจนมาสราษฎร์บํารุง ตําบลสะเตง อําเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 95000 สำนักงาน กศน.จังหวัดยะลา 23-06-2560 รูปภาพ
54 เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2560 นายฮัมดัน ยะโกะ ครูคศ.1รักษาการในตำแหน่งผอ.กศน.อำเภอรือเสาะ เข้าร่วม พิธีมอบซะกาตแก่เด็กกำพร้าและเครื่องนุ่งห่มคนชรา ณ. หอประชุมอำเภอรือเสาะ เพื่อเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่เด็กกำพร้าและคนชราในพื้นที่อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส กศน.อำเภอรือเสาะ 23-06-2560 รูปภาพ
55 นายดนลาเต๊ะ อิแอ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสะบ้าย้อย พร้อมด้วยบุคลากรครู กศน. จัดโครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ (กิจกรรมพัฒนามัสยิดร่วมกับเครือข่าย) ณ มัสยิดบ้านสุโสะ หมู่ที่ 2 ตำบลธารคีรี อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา ในวันที่ 22 มิถุนายน 2560 โดยนำลูกเสือ กศน.อำเภอสะบ้าย้อยและเครือข่าย จำนวน 36 คน ร่วมพัฒนามัสยิด ซึ่งเป็นสถานที่ใช้ปฏิบัติศาสนกิจของศาสนาอิสลาม เพื่อมุ่งให้เกิดความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ ตลอดจนสามารถนำหลักธรรมคำสอนที่ดีงามมาใช้ในชีวิตประจำวัน กศน.อำเภอสะบ้าย้อย 22-06-2017 รูปภาพ
56 "เปิดห้าง...สร้างเมืองนักอ่าน" ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ สำนักงาน กศน.จังหวัดยะลา โดยนายธนกร เกื้อกูล ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดยะลา นำคณะบรรณารักษ์ห้องสมุด กศน. จังหวัดยะลา แสดงผลงานนิทรรศการผลการส่งเสริมการอ่านของ กศน. จังหวัดยะลา ในโครงการส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะบรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนและเจ้าหน้าที่งานการศึกษาตามอัธยาศัย ร่วมกับสำนักงาน กศน. ทั้ง ๑๔ จังหวัดภาคใต้ โดยได้รับเกียรติจากดร.ทองอยู่ แก้วไทรฮะ ที่ปรึกษา สำนักงาน กศน. เยี่ยมชมนิทรรศการเมืองนักอ่าน ของสำนักงาน กศน. จังหวัดยะลา ก่อนจะเป็นประธานเปิดการอบรมบรรณารักษ์ และเจ้าหน้าที่การศึกษาตามอัธยาศัย กศน. ณ โรงแรมลีการ์เดนท์ พลาซ่า หาดใหญ่ จ.สงขลา สำนักงาน กศน.จังหวัดยะลา 22-06-2560 รูปภาพ
57 เริ่มแล้ว...กศน.ยะลา กับการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ "ดอกพุดซ้อน"สีขาวนวล ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ นายธนกร เกื้อกูล ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดยะลา มอบหมายให้นางขนิษฐา มะลิสุวรรณ รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน. จังหวัดยะลา เป็นวิทยากรสาธิตการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์"ดอกพุดซ้อน" ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์การฝึกทำมาจาก มูลนิธิพระดาบส กำกับกาฝึกโดย ดร.อรสุดา เจริญรัถ (รองผู้อำนวยการ รร.พระดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต้) ในการประดิษฐ์ครั้งนี้ได้รับความสนใจและมีผู้เข้าร่วมจากกลุ่มจัดทำดอกไม้จันทน์จังหวัดยะลา กลุ่มผู้เกษียณอายุราชการสังกัด สำนักงาน กศน. จังหวัดยะลา ตลอดจนข้าราชการ และบุคลากรในสังกัด ณ สำนักงาน กศน. จังหวัดยะลา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา สำนักงาน กศน.จังหวัดยะลา 22-06-2560 รูปภาพ
58 "อลังการอีกแล้ว นิทรรศการบรรณารักษ์" ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ สำนักงาน กศน.จังหวัดยะลา โดยนายธนกร เกื้อกูล ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดยะลา ได้มอบหมายให้นางสาวสุปราณี ประจิตร หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการศึกษาต่อเนื่องและอัธยาศัย นำคณะบรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนทั้ง ๘ อำเภอ จัดนิทรรศการผลการดำเนินงานส่งเสริมการอ่านของ กศน. จังหวัดยะลา ในโครงการส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะบรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนและเจ้าหน้าที่งานการศึกษาตามอัธยาศัย ณ ห้องประชุมสันติภาพ โรงแรมลี การ์เดนส์ จังหวัดสงขลา สำนักงาน กศน.จังหวัดยะลา 21-06-2560 รูปภาพ
59 เมื่อ 21 มิย.60 นางปิยะเนตร นิมุ ผอ.กศน.อ.ทุ่งยางแดง เข้าร่วมโครงการศูนย์ปฏบัติการ (ศปก.)อำเภอสัญจร กิจกรรมบรรเทาความเดือดร้อนสร้างรอยยิ้มพื่อน้องเด็กกำพร้า อ.ทุ่งยางแดง โดยมีนายอับดุลการีม ยีดำ ผอ.ศปก.เป็นประธาน และนายปริวัตร เกื้อหนู ปลัดอาวุโส กล่าวรายงาน ในงานมีหัวหน้าส่วนราชการ ต่างๆ ใน อ.ทุ่งยางแดง มอบชุดรายอให้แก่เด็กกำพร้า และมอบถุงยังชีพให้ครอบครัวที่ได้รับผลกระทบ พร้อมมีการบรรยายธรรมจากทีมงานมหาวิทยาลัยฟาฎอนี มีกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ อ.ทุ่งยางแดงเข้าร่วมอย่างมากมาย ณ หอประชุม อ.ทุ่งยางแดง จ.ปัตตานี กศน.อำเภอทุ่งยางแดง 21-06-2560 รูปภาพ
60 กศน.อำเภอเบตงโดยนาง วาสนา อนุสรณ์ประเสริฐ ผอ.กศน.อ.เบตง ได้จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต มีวิทยากร จากสำนักสงฆ์ วัด กม.16 พระมหาโฆษิต โฆษิต(สพานทอง)และวิทยากรจาก โรงเรียนมะฮัดดารุสลาม นายนิรันดร์ อาดำ มีวัตถุประสงค์ เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไม่พึงประสงค์และเสริมสร้างให้มีพฤตกรรมที่ดีงามตามหลักมารยาทของศาสนาตนเองนับถือ ได้ฝึกปฎิบัติตามวิถีทางของศาสนาและสร้างภูมิคุ้มกันที่ดี สามารถนำหลักธรรมศาสนาไปใช้ในการดำเนินชีวิตได้ กลุ่มเป้าหมายนักศึกษา กศน.ที่นับถือศาสนาอิสลาม และนับถือศาสนาพุทธ จำนวน 200 คน ณ กศน.อำเภอเบตง จังหวัดยะลา กศน.อำเภอเบตง 21-06-2560 รูปภาพ
61 20 มิถุนายน 2560 นายธนกร เกื้อกูล ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน. จังหวัดยะลา ร่วมกิจกรรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ (ดอกดารารัตน์) เพื่อเป็นการแสดงถึงความจงรักภักดี และตอบแทนพระคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่พระองค์ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ซึ่งจัดโดย กศน.อำเภอกาบัง นำโดยนางภิญโญ ภาชโน ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกาบัง นางภิญโญ ภาชโน ผอ.กศน.อำเภอกาบัง พร้อมด้วยบุคลากร กศน.อำเภอกาบัง ณ ศาลาเอนกประสงค์ วัดบาละ ตำบลบาละ อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา สำนักงาน กศน.จังหวัดยะลา 21-06-2560 รูปภาพ
62 สำนักงาน กศน.จังหวัดยะลา ร่วมสนับสนุนการจัดนิทรรศการและกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี ๒๕๖๐ และเพื่อเป็นการแสดงความอาลัยและระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ที่พระองค์ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยในด้านกาแก้ไขปัญหายาเสพติด สำนักงาน กศน.จังหวัดยะลา 21-06-2560 รูปภาพ
63 วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ นางสาวพิชญา ปี่แก้ว ครูอาสาสมัคร กศน.ตำบลคลองใหม่ พร้อมด้วยนายวิกรม์ โอชาอัมพวัน ครูอาสาฯปอเนาะ ตรวจเยี่ยมโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน (หลักสูตร ๔๐ ชั่วโมง) เรื่อง การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ ซึ่งวันนี้ได้มีการกลับปุ๋ยที่หมักไว้ ๗-๑๐ วัน เพื่อให้ส่วนผสมที่หมักไว้คลุกเคล้าเข้ากัน และลดอุณหภูมิในกองปุ๋ยหมัก เพื่อเร่งการย่อยสลายของจุลินทรีย์ ณ บ้านโคกหญ้าคา หมู่ที่ ๖ ตำบลคลองใหม่ อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี กศน.อำเภอยะรัง 21-06-2560 รูปภาพ
64 วันที่ 20 มิถุนายน 2560 นางภิญโญ ภาชโน ผอ.กศน.อำเภอกาบัง พร้อมด้วยบุคลากร กศน.และผู้เข้าร่วมกิจกรรมฝึกวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น (กลุ่มสนใจ 30 ชั่วโมง) วิชาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพื่อถวายในพิธีพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่ ๙ ให้การต้อนรับ นายธนกร เกื้อกูล อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดยะลา ซึ่งได้นิเทศและสร้างการรับรู้ให้กับผู้เข้าร่วมการจัดกิจกรรมดังกล่าว ณ ศาลาเอนกประสงค์วัดบาละ ตำบลบาละ อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา โดยมีกลุ่มเป้าหมายจำนวน 30 คน และได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากนางปรีดา มุณีแนม ครู โรงเรียนบ้านบาละ ร่วมกับบุคลากร กศน.อำเภอกาบัง และพัฒนาการอำเภอกาบังร่วมเป็นเครือข่ายบูรณาการจัดกิจกรรมร่วมกับ กศน.อำเภอกาบัง กศน.อำเภอกาบัง 20-06-2560 รูปภาพ
65 วันที่ 20 มิถุนายน 2560 นางภิญโญ ภาชโน ผอ.กศน.อำเภอกาบัง พร้อมด้วยบุคลากร กศน.อำเภอกาบัง ร่วมต้อนรับคณะประชุมสัญจรเชิงปฏิบัติการ เพื่อขับเคลื่อนนโยบายส่งเสริมการอ่าน นำโดยนายธนกร เกื้อกูล ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดยะลา นางสาวสุปราณี ประจิตร หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการศึกษาต่อเนื่องและอัธยาศัย ผู้รับผิดชอบงานการศึกษาตามอัธยาศัย และบรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชน ทั้ง 7 อำเภอ และรับฟังแนวทางการขับเคลื่อนงานห้องสมุดประชาชนตลอดจนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในการนี้ ผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัดยะลา ได้จัดทำร่างวาระ กศน.ยะลากับการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ณ ห้องประชุมห้องสมุดประชาชนอำเภอกาบัง จังหวัดยะลา กศน.อำเภอกาบัง 20-06-2560 รูปภาพ
66 "เคลื่อนที่อีกแล้ว ห้องสมุดสัญจร กศน.ยะลา" ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ สำนักงาน กศน.จังหวัดยะลา โดยนางสาวสุปราณี ประจิตร หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการศึกษาต่อเนื่องและอัธยาศัย จัดโครงการประชุมสัญจรเชิงปฏิบัติการ เพื่อขับเคลื่อนนโยบายส่งเสริมการอ่าน (ไตรมาส ๓ - ๔) เพื่อรับฟังแนวทางการขับเคลื่อนงานห้องสมุดประชาชนตลอดจนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ตลอดจนนำหลังการปฏิบัติงานแต่ละพื้นที่มาปรับใช้ โดยมีนายธนกร เกื้อกูล ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดยะลา ร่วมพบปะพูดคุยและมอบนโยบาย รวมกับบรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชน ทั้ง ๘ อำเภอ ในครั้งนี้จัดในพื้นที่ห้องสมุดประชาชน อำเภอกาบัง โดยได้รับการต้อนรับจากนางภิญโญ ภาชโน ผอ. กศน. อำเภอกาบังเป็นอย่างดี สำนักงาน กศน.จังหวัดยะลา 20-06-2560 รูปภาพ
67 โครงการแข่งขันทักษะความสามารถ “เยาวชน...คนชายแดนใต้” 19 มิถุนายน 2560 นายณัฐพงษ์ นวลมาก ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาสกล่าวต้อนรับประธานในพิธีเปิด ครู อาจารย์ นักศึกษา กศน. และนักเรียน ที่เข้าร่วมโครงการแข่งขันทักษะความสามารถ “เยาวชน...คนชายแดนใต้” ซึ่งโครงการนี้เป็นความร่วมมือของสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาสและศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส กลุ่มเป้าหมายคือ นักเรียนในระบบ/โรงเรียนเอกชนสอนศาสนา นักศึกษา กศน. ครู อาจารย์ และประชาชนทั่วไป จัดขึ้นระหว่างวันที่ 19-20 มิถุนายน 2560 ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส ซึ่งมีกิจกรรมการแข่งหลายประเภท อาทิเช่น การแข่งขันแก้ไขสถานการณ์ทางวิทยาศาสตร์ การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) การแข่งขันโต้วาทีทางวิทยาศาสตร์ การประกวดชุดแต่งกายจากวัสดุเหลือใช้ เป็นต้น โดยแบ่งการแข่งขันเป็นระดับ คือ ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และ นักศึกษา กศน.ชายแดนใต้ สำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส 20-06-2560 รูปภาพ
68 วันพุธ ที่ 14 มิถุนายน 2560 ครูกศน.ปอเนาะลงพื้นที่จัดมุมเรียนรู้และจัดการเรียนการสอนเป้าหมาย10คน ณ สถานบันปอเนาะนัฮดอตุลซุบบานียะฮ์ ต.บางปอ อ.เมือง จ.นราธิวาส กศน.อำเภอเมืองนราธิวาส 15-06-2560 รูปภาพ
69 วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ กศน.อำเภอยะรัง โดยชมรม กศน.ยะรังเพื่อเด็กกำพร้า จัดโครงการมอบทุนการศึกษาให้เด็กกำพร้าอำเภอยะรัง และมอบทุนบริจาคซากาต ครั้งที่ ๔ โดยมีนายโอฬาร บิลสัน นายอำเภอยะรัง เป็นประธาน ในการนี้พร้อมด้วยนางสาวไรวินท์ พลเพชร ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอยะรัง หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำศาสนา และประชาชนในพื้นที่ ร่วมเป็นสักขีพยานในการมอบทุน ซึ่งได้มาจากการบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธา ในนามชมรม กศน.อำเภอยะรังเพื่อเด็กกำพร้า ขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโครงการ จนบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ ทั้งนี้ร่วมขับเคลื่อนวาระปัตตานี ด้านการช่วยเหลือผู้ยากไร้และด้อยโอกาส ณ ลานค้าชุมชนเทศบาลยะรัง จังหวัดปัตตานี กศน.อำเภอยะรัง 15-06-2560 รูปภาพ
70 วันที่ 15 มิถุนายน 2560 เวลา 08.30 น. กศน.อำเภอแว้ง โดยนางธนณภัทร ศรีระนำ ผอ.กศน. มอบหมายให้นางยูไนดะห์ มะเก ครูกศน. พร้อมด้วยคณะครู บุคลากร ร่วมเป็นเกียรติเข้าร่วมการอบรมกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบล (ศส.ปชต.)กรรมการ ศส.ปชต.ทดแทนปี 2560 รุ่นที่ 3 อำเภอแว้ง โดยมีนายกำธร ทองขุนดำ ผอ.กกต.นราธิวาส มอบความรู้เกี่ยวกับ ศส.ปชต ให้ผู้เข้าร่วม จำนวน 30 คน ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอแว้ง กศน.อำเภอแว้ง 15-06-2560 รูปภาพ
71 วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ กศน.อำเภอศรีสาครนายจิรวัฒน์ ไทยเกื้อ ผู้อำนวยการกศน.อำเภอศรีสาคร ได้มอบหมายให้ นางสาวมุนา โตะแวอายี ครูคศ.๑ พร้อมด้วยนางสาวมารีแย ดาโอ๊ะ บรรณารักษ์ บริจาคหนังสือให้กับโรงเรียนบ้านลูโบ๊ะบาตู ด้วยจำนวน ๖๙ เล่ม ประกอบ วารสาร หนังสือเยาวชน หนังสือด้านอาชีพ/การประดิษฐ์ต่าง นิยาย และหนังสืออ่านเล่นล่วงเวลาอื่นๆ เป็นต้น กศน.อำเภอศรีสาคร 15-06-2560 รูปภาพ
72 ในวันที่ 14 - 15 มิถุนายน 2560 กศน.อำเภอรามัน ได้จัดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับการปฏิบัติตนที่ดีในเดือนรอมฎอน ส่วนรูปแบบของการจัดกิจกรรมดังกล่าว เป็นการบรรยายธรรมโดยเชิญวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถในการพูดเพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้ความรู้ในด้านคุณธรรม จริยธรรม ในการปฏิบัติตนที่ดีในเดือนรอมฏอนอันประเสริฐนี้ โดยกิจกรรมแบ่งเป็น 2 รุ่น รุ่นละ 350 คน จัดอบรม ณ ห้องประชุมพระเศวตสุรคชาธาร อำเภอรามัน จังหวัดยะลา กศน.อำเภอรามัน 15-06-2560 รูปภาพ
73 วันพุธที่ 14 มิถุนายน 2560 นายแวอูเซ็ง อาเก๊ะ ผอ.กศน.อำเภอบันนังสตา ยะลา มอบหมายให้บรรณารักษ์ ห้องสมุดประชาชนอำเภอบันนังสตาร่วมกับครู กศน.ตำบลบันนังสตา และอาสาสมัครส่งเสริมการอ่านออกให้บริการห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด ณ ตลาดนัดบันนังสตา ส่วนใหญ่เป็นชุมชนมุสลิม และสัปดาห์นี้ อยู่ในช่วงเทศกาลการถือศีลอดของผู้ที่นับถือศาสนาอิสลาม แผงในตลาดแน่น หรือแม้กระทั่งทางเดิน แทบไม่เห็นทางเลย ห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด จึงตระเวนออกบริการ2จุดด้วยกันคือ หน้าตลาดและท้ายตลาด โดยออกบริการ •บอร์ดเมนูชาวตลาดประจำสัปดาห์ ที่เสิร์ฟความรู้ตามออเดอร์ของชาวตลาด •เปิดโอกาสพ่อค้า แม่ค้า ทำกิจกรรมนั่งที่ไหนอ่านที่นั่น •แม่ค้าแผงขายขนมหวาน สอนการขนมจากนิตยสารแม่บ้าน โดยมีผู้ใช้บริการจำนวน 16 คน ชาวตลาดยังคงให้ความสนใจวารสาร/นิตยสารเกี่ยวกับการเกษตร การทำอาหาร และเสนอแนะ ให้มีการนำนิตยสารการทำอาหารมาเวียนอีกหลายๆเล่ม กศน.อำเภอบันนังสตา 14-06-2560 รูปภาพ
74 วันพุธ ที่ 14 มิถุนายน 2560 ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ลาน โดยมี บรรณารักษ์ปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่ห้องสมุด ครูอาสา ครูกศน.ตำบลและทีมตำบล ลงพื้นที่จัดมุมเรียนรู้ห้องสมุด ประจำตาดีกา จำนวน 2 แห่ง มุมเรียนรู้วัด จำนวน 1 แห่ง โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1. มุมเรียนรู้ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ลาน ประจำตาดีกา ดารุลมุตตากีม(วังกว้าง) ม. 5 ต.ป่าไร่ อ.แม่ลาน 2. มุมเรียนรู้ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ลาน ประจำตาดีการีญาตุซซอลีฮีน (คูระ) ม. 2 ต.ม่วงเตี้ย อ.แม่ลาน มุมเรียนรู้วัด 1. มุมเรียนรู้วัดบุพนิมิต บ้านนางโอ ม. 4 ต.แม่ลาน อ.แม่ลาน ทางห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ลาน จัดมุมเรียนรู้ในตาดีกาเพื่อส่งเสริมการอ่านให้กับเด็กๆๆที่มาเรียนในตาดีกา และมุมเรียนรู้ในวัดเพื่อส่งเสริมการอ่านให้กับประชาชน กศน.อำเภอแม่ลาน 14-06-2560 รูปภาพ
75 จัดกิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต อบรมให้ความรู้ เรื่องวัยรุ่น วัยใส ใส่ใจสุขภาพ ณ กศน.ตำบลสะท้อน อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา โดยมี นางนพมาศ ชุมแดง เป็นวิทยากรให้ความรู้ กศน.อำเภอนาทวี 14-06-2560 รูปภาพ
76 วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ นางสาวไรวินท์ พลเพชร ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอยะรัง มอบหมายให้นางฟาอีซะห์ ยีอูมา ครูกศน.ตำบลกอลำ นางฮามีด๊ะ หะยียามา ครูอาสาประจำตำบล พร้อมด้วยทีมงาน จัดกิจกรรมรณรงค์หมู่บ้านไม่ซื้อสิทธิ์ขายเสียง โดยมี ร้อยตำรวจเอก สมนึก กุลมณี รองผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดปัตตานี เป็นวิทยากร ทั้งนี้เพื่อรณรงค์สร้างจิตสำนึกไม่ขายสิทธิ์ขายเสียง ณ วัดมหิงษ์สุวรรณนิมิต บ้านลานควาย หมู่ที่ ๕ ตำบลกอลำ อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี กศน.อำเภอยะรัง 14-06-2560 รูปภาพ
77 วันที่ 13 มิถุนายน 2560 กลุ่มสำนักงาน กศน.จังหวัดชายแดนใต้ ประชุมขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ การเตรียมการจัดประชุมครูอาสาฯ ปอเนาะ ครั้งที่ 3 และการดำเนินการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถาบันศึกษาปอเนาะ โดยมีหน่วยงานสำนักงาน กศน.จังหวัด ทั้ง 5 จังหวัด ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ศูนย์ฝึกฯ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน.จังหวัดปัตตานี เพื่อการขับเคลื่อนการทำงานที่เป็นระบบในรูปแบบแนวทางเดี่ยวกันในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ กลุ่มสำนักาน กศน. ชายแดนใต้ 13-06-2560 รูปภาพ
78 นางวาสนา อนุสรณ์ประเสริฐ ผอ.กศน.อ.เบตง นิเทศการเรียนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพมัคคุเทศก์ แผนการเรียนรู้ท่องเที่ยวและบริการเพื่อรองรับโครงการเบตงเมืองต้นแบบสามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ระดับมัธยมปลาย กศน.อำเภอเบตง 12-06-2560 รูปภาพ
79 สัปดาห์ที่5-9 มิถุนายน 2560 นางรุ่งเรือง จอมศรี ผอ.กศน.อำเภอจะนะ มอบหมายให้นายจำเริญ หนูเกื้อ เจ้าพนักงานห้องสมุด ดำเนินการให้หัวหน้า กศน. ทั้ง 14 ตำบล ในพื้นที่อำเภอจะนะ โดยมีผู้รับผิดชอบดูแลบ้านหนังสือเป็นผู้รับมอบชั้นวางหนังสือและหนังสือเพื่อการเรียนรู้ด้านอาชีพ /เกล็ดความรู้/แหล่งเรียนรู้ในจังหวัดสงขลา ฯลฯ ขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้ตลอดชีวิต ของกศน.ตำบล อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา มอบชั้นวาง/อุปกรณ์/หนังสือเพื่อพร้อมบริการถึงที่ตามนโยบาย"นั่งที่ไหน อ่านที่นั่น"อ่านทุกที่ ทุกเวลา สงขลาเมืองนักอ่าน" กศน.อำเภอจะนะ 11-06-2560 รูปภาพ
80 วันที่ 9 มิถุนายน 2560 กศน.อำเภอเทพา โดยนายพงษ์ศักดิ์ ศรีเวชนันต์ ผอ.กศน.อ.เทพา คณะครู และนักศึกษากศน.ชมรมจิตอาสา ชมรมลูกเสือ กศน.จำนวน 72 คน พร้อมทั้งผู้ใหญ่บ้าน กรรมการมัสยิด ร่วมกันพัฒนามัสยิดและโรงเรียนตาดีกาบ้านตาแปด ต. ปากบาง อ.เทพา เป็นการสร้างกระบวนการเรียนรู้ด้านจิตพิสัยให้กับนักศึกษา ร่วมก้นทำความดีในเดือนรอมฎอนอันประเสริฐ และเป็นการสร้างความสามัคคีในหมู่นักศึกษา ประชาชน และบุคลากรของรัฐ พัฒนาชุมชนร่วมกันด้วยความเข้าใจ กศน.อำเภอเทพา 11-06-2560 รูปภาพ
81 วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. นางสาวไรวินท์ พลเพชร ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอยะรัง พร้อมด้วยบุคลากรครูกศน.ยะรัง และนักศึกษาชมรมจิตอาสา กศน.ยะรัง ร่วมกันซ่อมแซมหลังคาอาคารเรียนที่ประสบเหตุวาตภัย ในการนี้นายเรวัฒน์ เพ็ชรสงฆ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดปัตตานี ได้มาเยี่ยมเยียนสร้างขวัญกำลังใจ ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจาก ร้อยเอกพิศิษฐ์ชัย ไชยคำมิ่ง ผบ.กองร้อยทหารพรานที่ ๒๑๒๒ ณ โรงเรียนบ้านกระโด ตำบลกระโด อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี กศน.อำเภอยะรัง 09-06-2560 รูปภาพ
82 วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษายะลา โดยนางขนิษฐา มะลิสุวรรณ รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน. จังหวัดยะลา ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดโครงการเปิดโลกวิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ชายแดนใต้ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เพื่อชี้แจงแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กับศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษายะลา และเกณฑ์การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐ โดยศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษายะลาร่วมกับตัวแทน กศน. ทั้ง ๘ อำเภอเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษายะลา จังหวัดยะลา ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษายะลา 08-06-2560 รูปภาพ
83 วันที่ 7 มิถุนายน 2560 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษายะลา ได้เคลื่อนที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามจุดเน้นสำนักงานกศน. "กิจกรรมวิทยาศาสตร์สู่ชุมชน โดยใช้ กศน.ตำบลเป็นฐาน โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบ สะเต็มศึกษา Stem Education" ณ กศน.ตำบลหน้าถ้ำ อำเภอเมือง จังหวัดยะล กลุ่มเป้าหมาย นักศึกษาจำนวน 60 คน โดยมีกิจกรรมการเรียนรู้การสกัดสารสมุนไพรโดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม(ยาหม่องสมุนไพร) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษายะลา 08-06-2560 รูปภาพ
84 วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น.นายสุรสิทธิ์ สุดสาย รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดปัตตานี นางสาวไรวินท์ พลเพชร ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอยะรัง ทีมงานครูกศน.ในการนี้นายโอฬาร บิลสัน นายอำเภอยะรัง ทหาร มทบ.๔๖ ฉก.ปน. ชุดแพทย์เคลื่อนที่กองร้อยทหารพรานที่ ๒๒ หัวหน้าส่วนราชการ ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ประสบวาตภัย ซึ่งนักศึกษาของกศน.ยะรังได้รับผลกระทบ จำนวน ๒ ราย ทั้งนี้ทางกศน.ได้มอบเงินช่วยเหลือเบื้องต้น ให้กับนักศึกษาและโรงเรียนบ้านกระโด โดยผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นผู้รับมอบ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ณ โรงเรียนบ้านกระโด หมู่ที ๑ ตำบลกระโด อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี กศน.อำเภอยะรัง 08-06-2560 รูปภาพ
85 วันที่ 30 พฤษภาคม 2560 นางสาวทัศนา กำปัตตา ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอควนกาหลง มอบหมายให้ บุคลากร กศน.อำเภอควนกาหลง จัดโครงการการศึกษาตามอัธยาศัยกิจกรรมหนังสือพิมพ์ฝาผนัง โดยนักศึกษา กศน.ตำบลควนกาหลง ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอควนกาหลง กศน.อำเภอควนกาหลง 08-06-2560 รูปภาพ
86 วันที่ 8 มิถุนายน 2560 ว่าที่ร้อยโทประวิตร จินตประสาท ผอ.กศน.อำเภอจะแนะมอบหมายให้นางสาวสีตีนูรฮา ลาเต๊ะบือริง บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอจะแนะหมุนเวียนหนังสื่อโครงการนั่งที่ไหน อ่านที่นั่น ณ ที่กองร้อยทหารพรที่ 4914 และห้องทะเบียนที่ว่าการอำเภอจะแนะ กศน.อำเภอจะแนะ 08-06-2560 รูปภาพ
87 วันที่ 8 มิถุนายน 2560 นายทนงศักดิ์ เพชรพรหม ผอ.กศน.อำเภอตากใบ ได้มอบหมายให้บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอตากใบ นำหนังสือ หมุนเวียนสื่อ โครงการส่งเสริมการอ่าน นั่งที่ไหนอ่านที่นั่น ณ.ที่ว่าการอำเภอตากใบ ป้อม อส. และสถานีตำรวจภูธรอำเภอตากใบ กศน.อำเภอตากใบ 08-06-2560 รูปภาพ
88 นางรุ่งเรื่อง จอมศรี ผอ.กศน.อำเภอจะนะ มอบหมายให้ครูในพื้่นที่เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการวิ่งธงกีฬาแห่งชาติ ร่วมกับเครื่อข่ายในพื้นที่อำเภอจะนะซึ่งธงกีฬาแห่งชาติจะวิ่งผ่านอำเภอจะนะโดยรับธงจากอำเภอนาทวี วันที่ 14 มิถุนายน 2560 และส่งธงให้กับศูนย์กีฬาแห่งชาติในวันที่ 16 มิถุนายน 2560 โดยมีครู กศน.อำเภอจะนะ เข้าร่วมวิ่งธงกีฬาแห่งชาติร่วมกับเครือข่ายกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กศน.อำเภอจะนะ 09-06-2560 รูปภาพ
89 วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางสาวไรวินท์ พลเพชร ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอยะรัง พร้อมด้วยนักศึกษาชมรมจิตอาสา กศน.ยะรัง ร่วมโครงการจิตสำนึกรักยะรัง พัฒนาปรับภูมิทัศน์ต้อนรับเดือนรอมฎอน ซึ่งได้รับการต้อนรับและความร่วมมือจากชาวบ้านในพื้นที่เป็นอย่างดี ทั้งนี้ได้มอบน้ำผลไม้เนื่องในโอกาสเดือนรอมฎอน ณ มัสยิดนูรุลอิสลาม หมู่ที่ ๓ บ้านกาแลสะนอ ตำบลคลองใหม่ อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี กศน.อำเภอยะรัง 06-06-2560 รูปภาพ
90 วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ นางสาวไรวินท์ พลเพชร ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอยะรัง มอบหมายให้นายมะแอ ดามิ ครูกศน.ตำบลประจัน พร้อมด้วยทีมงาน จัดกิจกรรมทักษะชีวิต เรื่องการจัดการความเครียดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำรงชีวิต โดยมี นางแวนูรีตา บูงอ เจ้าหน้าที่ อบต.ตำบลประจัน เป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ กศน.ตำบลประจัน หมู่ที่ ๗ ตำบลประจัน อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี กศน.อำเภอยะรัง 06-06-2560 รูปภาพ
91 วันที่ 1 มิถุนายน 2560 ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดปัตตานี นายเรวัฒน์ เพ็ชรสงฆ์ เป็นประธานเปิด โครงการ “ปลูกดาวเรืองเพื่อพ่อหลวงปวงชน” ณ ลานกิจกรรม กศน.อำเภอเมืองปัตตานี และมีนายอำเภอเมืองปัตตานี นายไชยพร นิยมแก้ว ร่วมเป็นเกียรติ ในงานด้วย การจัดกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ กศน.อำเภอเมืองปัตตานี พร้อมด้วย นักศึกษา กศน.และเครือข่าย จำนวน 633 คน ได้ร่วมกันวางแผนและเตรียมการให้ความรู้เกี่ยวกับการเพาะปลูกดอกดาวเรือง เพื่อเตรียมร่วมกิจกรรมในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชการที่ 9 โดยมีเป้าหมายการปลูกดาวเรืองในพื้นที่ สำนักงาน กศน.จังหวัดปัตตานี กศน.อำเภอเมืองปัตตานี และทุก กศน.ตำบล ในอำเภอเมืองปัตตานี เพื่อให้ดอกดาวเรืองบานสะพรั่งพร้อมกัน ในช่วงเดือนตุลาคม ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในหลวงรัชการที่ 9 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและแสดงออกถึงความจงรักภักดี พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สำนักงาน กศน.จังหวัดปัตตานี 01-06-2560 รูปภาพ
92 วันที่ 25 พฤษภาคม 2560 ผู้อำนวยการ กศน.เมืองนราธิวาส มอบหมาย น.ส.นาริณีย์ อโนมะศิริ ข้าราชการครู กศน.อำเภอเมืองนราธิวาส เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ณ ห้องประชุม กศน.เมืองนราธิวาส โดยวัตถุประสงค์โครงการเพื่อเสริมสร้างสุขภาพกาย สุขภาพใจสำหรับผู้สูงงอายุ มีทักษะด้านการดูแลสุขอนามัยตนเอง อาหารการกิน การใช้ชีวิตประจำวัน รวมถึงการออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุ โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้สูงอายุ 7 ตำบล ในพื้นที่อำเภอเมืองนราธิวาส รวมทั้งสิ้น 40 คน กศน.อำเภอเมืองนราธิวาส 31-05-2560 รูปภาพ
93 ห้องสมุดประชาชนอำเภอยี่งอ โดย นางภาวนาภรณ์ ถาวระ ผอ.กศน.อำเภอยี่งอ มอบหมายให้ นางสาวเจ๊ะนูรไอนี เจ๊ะมะลี บรรณารักษปฏิบัติการ และนางสาวกูนูรีซา พระพิทักษ์ บรรณารักษ์ห้องสมุด พร้อมด้วยบุคลากร จัดโครงการตามรอยเจ้าฟ้านักอ่าน ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 5 เมษายน 2560 ณ ตลาดนัดวันพุธ อำเภอยี่งอ และห้องสมุดประชาชนอำเภอยี่งอ กศน.อำเภอยี่งอ 30-05-2560 รูปภาพ
94 เมื่อวันที่ 25 พ.ค. 2560 ผอ.กศน.เมืองนราธิวาสเป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมเพื่อการเรียนรู้เกษตรผสมผสานตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนสามารถน้อมนำหลักหรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง "ตามรอยพ่อ"และเกษตรทฤษฎีใหม่มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองและครอบครัวให้ดีขึ้น ณ ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง ม.4 บ้านฮูแตทูวอ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส โดยมีปราชญ์ชาวบ้านในพื้นที่ (นายสมาน ผ่านพรม) เป็นวิทยากรให้ความรู้ และมีเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 24 คน จาก 2 ตำบลในพื้นที่อำเภอเมืองนราธิวาส ได้แก่ ตำบลโคกเคียน และตำบลกะลุวอ ทั้งนี้ ได้ใช้งบประมาณการจัดกิจกรรมงบการศึกษาต่อเนื่อง (โครงการเศรษฐกิจพอเพียงที่ได้จัดสรรให้ กศน.ตำบลดำเนินการในปีงบประมาณ 2560 กศน.อำเภอเมืองนราธิวาส 26-05-2560 รูปภาพ
95 สำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาสดำเนินโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระหว่างวันที่ 22-24 พฤษภาคม 2560 ณ จังหวัดสงขลา ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายเป็น ครูอาสาฯ, ครู กศน.ตำบล, ครูอาสาฯปอเนาะและบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งสิ้น จำนวน 107 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากร กศน. มีความรู้ความเข้าใจในการทำงานพร้อมทั้งเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการทำงานด้านต่างๆ และมีทักษะในกระบวนการตัดสินใจและการจัดกระบวนการเรียนรู้ในการทำงานให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ การคิดนอกกรอบ คิดสร้างสรรค์ และการทำงานเป็นทีมเวิร์ค และสามารถนำความรู้มาประยุกต์ใช้กับการทำงานให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น สำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส 24-05-2560 รูปภาพ
96 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 นายเรวัฒน์ เพ็ชรสงฆ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดปัตตานี ประธานกลุ่มสำนักงาน กศน.จังหวัดชายแดนใต้ เป็นประธานการประชุมชี้แจงการใช้งานระบบรายงานสถาบันศึกษาปอเนาะ กลุ่มเป้าหมายตัวแทนครูอาสาฯ ปอเนาะ อำเภอละ 1 คน และเจ้าหน้าที่ระดับจังหวัด จังหวัดละ 2 คน เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมนำความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทดให้กับครูอาสาฯ ปอเนาะ ในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนใต้ ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน.จังหวัดปัตตานี ในการประชุมครั้งนี้มี ศปบ.จชต. เข้าร่วมสังเกตการการใช้งานระบบรายงานสถาบันศึกษาปอเนาะ กศน.อำเภอเมืองปัตตานี 22-05-2560 รูปภาพ