[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

  

  

8 / ก.ค. / 2555 : กิจกรรมกศน.ตำบล
โครงการทักษะอาชีพ
ครูกศน.ตำบลจะบังติกอจัดกิจกรรมทักษะอาชีพให้กับชาวบ้านโครงการ การเพาะเห็ดนางฟ้า นางรม
8 / ก.ค. / 2555 : กิจกรรมกศน.ตำบล
โครงการภาษาสันติสุข
ครูกศน.ตำบลจะบังติกอร่วมกิจกรรมโครงการภาษาสันติสุข(ภาษาอังกฤษ)
8 / ก.ค. / 2555 : กิจกรรมกศน.ตำบล
โครงการประชาธิปไตย
ครูกศน.ให้ความรู้เรื่องประชาธิปไตยให้กับนักศึกษาและประชาชนในตำบลจะบังติกอ
3 / ก.ค. / 2555 : กิจกรรมกศน.ตำบล
โครงการการเพาะเห็ดฟางในตะกร้า
ครูกศน.อำเภอเมืองปัตตานีร่วมกิจกรรมโครงการเพาะเห็ดฟางในตะกร้า ณ กศน.อำเภอเมืองปัตตานี
2 / ก.ค. / 2555 : กิจกรรมกศน.ตำบล
โครงการพัฒนาศักยภาพครูพนักงานราชการและบุคลากรทางการศึกษากศน.ในการขับเคลื่อนและจัดกระบวนการเรียนรู้สู่คุณภาพการจัดการศึกษากศน.ในจังหวัดปัตตานี
ครูกศน.ร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพครูพนักงานราชการและบุคลากรทางการศึกษากศน.ในการขับเคลื่อนและจัดกระบวนการเรียนรู้สู่คุณภาพการจัดการศึกษากศน.ในจังหวัดปัตตานี
2 / ก.ค. / 2555 : กิจกรรมกศน.ตำบล
เปิดโครงการจัดกระบวนการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมทักษะอาชีพจัดการเรียนการสอนวิชาการเพาะเห็นนางฟ้า นางรม
ตำบลจะบังตืกอจัดกิจกรรมทักษะอาชีพจัดการเรียนการสอนวิชาการเพาะเห็นนางฟ้า นางรม กลุ่มเป้าหมาย ๒๐ คนในตำบลจะบังติกอ อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี
19 / มิ.ย. / 2555 : กิจกรรมกศน.ตำบล
ร่วมสังเกตการณ์ประชาคมคัดเลือกคณะกรรมการกองทุนฯหมู่บ้าน/ชุมชนตำบลจะบังติกอ
ครูกศน.พร้อมด้วยปลัดอำเภอ เจ้าหน้าที่ปกครองตำบลจะบังติกอสังเกตการณ์คัดเลือกคณะกรรมการกองทุนฯหมู่บ้าน/ชุมชนตำบลจะบังติกอ
19 / มิ.ย. / 2555 : กิจกรรมกศน.ตำบล
ค่ายเรียนรู้สู่อาเซียนศึกษาประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๕
ครูกศน.ตำบลจะบังติกอนำนักศึกษาเข้าค่ายเรียนร้สู่อาเซียนศึกษาเพื่อรับความรู้เตรียมพร้อมเกี่ยวกับอาเซียนต่อไป
3 / มิ.ย. / 2555 : กิจกรรมกศน.ตำบล
จัดการเรียนการสอนสายสามัญ นักศึกษากศน.ตำบลจะบังติกอ
ครูกศน.ทำการจัดการเรียนการสอนสายสามัญระะดับม.ต้นพร้อมทั้งให้ตรวจสอบรายชื่อกองทุนสตรีตำบลจะบังติกอ
20 / พ.ค. / 2555 : กิจกรรมกศน.ตำบล
ปฐมนิเทศนักศึกษาสายสามัญประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๕
ครูกศน.จัดกิจกรรมวันปฐมนิเทศเพื่อให้นักศึกษาเข้าใจในโครงสร้างการจัดการเรียนการสอนของกศน.
20 / พ.ค. / 2555 : กิจกรรมกศน.ตำบล
รวมพลัง กศน.ขับเคลื่อน OTOP MINI MBA ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
ครูศูนย์การเรียนชุมชนปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากศน.ตำบลทั้ง ๑๓ ตำบลรวมพลัง กศน.ขับเคลื่อน OTOP MINI MBA ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
9 / พ.ค. / 2555 : กิจกรรมกศน.ตำบล
รับการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยต้นสังกัด
ครูกศน.ตำบลจะบังติกอต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยต้นสังกัด
6 / พ.ค. / 2555 : กิจกรรมกศน.ตำบล
กิจกรรมร่วมกับภาคีเครือข่ายในตำบลจะบังติกอ
ครูกศน.ตำบลจะบังติกอร่วมแจกข้าวสาร,ทุนเด็กกำพร้า,ทุนเด็กเรียนเก่งให้กับประชาชนในตำบลจะบังติกอ
4 / พ.ค. / 2555 : กิจกรรมกศน.ตำบล
กิจกรรมขยะแห้งแลกสิ่งของอุปโภค-บริโภค
ครูกศน.ตำบลจะบังติกอร่วมกิจกรรมกับภาคีเครือข่ายกิจกรรมขยะแห้งแลกสิ่งของอุปโภค-บริโภค ณ ชุมชนวังเก่า
3 / พ.ค. / 2555 : กิจกรรมกศน.ตำบล
เข้ารับการประเมินมาตรฐานภายในสถานศึกษา
ครูกศน.อำเภอเมืองปัตตานีเตรียมแต่ละมาตรฐานเข้ารับการประเมินภายในสถานศึกษา
12 / เม.ย. / 2555 : กิจกรรมกศน.ตำบล
ร่วมกิจกรรมกับภาคีเครือข่าย
ครูกศน.ตำบลจะบังติกอทำเวทีประชาคมเพื่อค้นหาความต้องการร่วมกิจกรรมโครงการสุขแก้ว แก้วแดงของเยาวชนตำบลจะบังติกอ
31 / มี.ค. / 2555 : กิจกรรมกศน.ตำบล
นิเทศกศน.ตำบลจะบังติกอ
ทีมงานกศน.อำเภอเมืองปัตตานีลงพื้นที่นืเทศกศน.ตำบลจะบังติกอตามมาตรฐานที่ได้กำหนดไว้
27 / ม.ค. / 2555 : กิจกรรมกศน.ตำบล
นิเทศการจัดการเรียนการสอนสายสามัญ
นางสาวอภิรดี แก้วบุญทอง ครูคศ.๒ นืเทศการจัดการเรียนการสอนสายสามัญตำบลจะบังติกอ
27 / ม.ค. / 2555 : กิจกรรมกศน.ตำบล
ส่งตัวพนักงานราชการปฏิบัติหน้าที่ลงพื้นที่
พบปะปลัดอำเภอและภาคีเครือข่ายในเรื่องการปฏิบัติหน้าที่การดำเนินงานกศน.ตำบลจะบังติกอ
21 / ม.ค. / 2555 : กิจกรรมกศน.ตำบล
กิจกรรมเวทีประชาคมโครงการจัดกระบวนการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
ครูกศน.ตำบลจะบังติกอร่วมกิจกรรมเวทีประชาคมกับนักศึกษากศน.ตำบลจะบังติกอเพื่อดำเนินการจัดการศึกษาอาชีพหลักสูตรระยะสั้นเพื่อพัฒนาอาชีพให้กับนักศึกษากศน.

กำลังแสดงหน้าที่ <- 2/3 ->
<< 1 2 3 >>


 
 กศน.ตำบลจะบังติกอ ชุมชนริมคลอง ถนน กะลาพอ ตำบลจะบังติกอ อำเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี

ผู้ดูแลระบบ นางสาวเบญจวรรณ  ฮะนิง
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05