[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
กศน.นครราชสีมา
<< กันยายน 2560 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
 
ช่างตีเหล็กอาชีพที่กำลังจะเลือนหาย
ภูมิปัญญาท้องถิ่น : ช่างตีเหล็กอาชีพที่กำลังจะเลือนหาย   เข้าชม :  [1033]
โอเคเบตง
โอเคเบตง   เข้าชม :  [858]
น่ารู้กินผลไม้เพื่อสุขภาพ
น่ารู้กินผลไม้เพื่อสุขภาพ   เข้าชม :  [1114]
มายอเมือง \\\"มายา\\\"
มายอเมือง \\\"มายา\\\"   เข้าชม :  [946]
 

1 / ส.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เข้าค่ายลูกเสือ
กศน. อำเภอมายอจัดโครงการเข้าค่ายลูกเสือ  เข้าชม :  [50]

17 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ค่ายยุวกาชาด
กศน. อำเภอมายอ จัดค่ายยุวกาชาด  เข้าชม :  [20]

14 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียง
ศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียงศูนย์พิกุลทอง นราธิวาส  เข้าชม :  [25]

5 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
พัฒนาผู้เรียน
โครงการ \\\\\\\"วิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเกษตรทฤษฎีใหม่ตามรอยพ่อ\\\\\\\"  เข้าชม :  [28]

29 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วัฒนธรรม
ส่งเสริมการเรียนรู้วัฒนธรรม  เข้าชม :  [16]

31 / พ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
งานเลี้ยงขอบคุณ
งานเลี้ยงขอบคุณคณะกรรมการสถานศึกษาและภาคีเครือข่าย  เข้าชม :  [13]

19 / พ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ปฐมนิเทศ
กศน. อ. มายอจัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่  เข้าชม :  [12]

19 / พ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมกรรมการสถานศึกษา
กศน. อ. มายอจัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาชุดใหม่  เข้าชม :  [13]

8 / พ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
กศน. อ.มายอจัดอบรมโครงการการสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  เข้าชม :  [35]

31 / ม.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมงานพัฒนาเด็กและเยาวชน
ร่วมงานพัฒนาเด็กและเยาวชนตำบลเกาะจัน   เข้าชม :  [75]

29 / พ.ค. / 2558 : กศน.ตำบลลุโบะยิไร
โครงการทักษะชีวิต
โครงการทักษะชีวิต  เข้าชม :  [224]
29 / ม.ค. / 2558 : ศูนย์การเรียนชุมชน
แข่งกีฬาโซน กศน.ตำบล มายอ ลุโบะยิไรและถนน
โซน กศน.ตำบล มายอ ลุโบะยิไรและถนน จัดกิจกรรมกีฬา   เข้าชม :  [266]
29 / ม.ค. / 2558 : กศน.ตำบลสาคอใต้
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนผ่านรายการ etv
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนผ่านรายการ etv ระดับ ม.ปลาย  เข้าชม :  [242]
29 / ม.ค. / 2558 : กศน.ตำบลถนน
จัดการเรียนการสอนผ่านรายการ ETV
กศน.ตำบลถนน จัดการเรียนการสอนผ่านรายการ ETV ระดับ ม.ปลาย  เข้าชม :  [272]
29 / ม.ค. / 2558 : กศน.ตำบลถนน
สอบกลางภาค 2/2557
กศน.ตำบลถนน ดำเนินการสอบกลางภาค 2/2557  เข้าชม :  [210]
28 / ม.ค. / 2558 : กศน.ตำบลลุโบะยิไร
พิธีปิดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชยหลักสูตรระยะสั้น 40 ชัวโมง
นายเกษม หะยียามา ผอ กศน.อำเภอมายอ เข้าร่วมพิธีปิดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนหลักสูตรระยะสั้น 40 ชั่วโมง   เข้าชม :  [273]
28 / ม.ค. / 2558 : กศน.ตำบลกระหวะ
กศน.ตำบลกรหวะ สอบกลางภาค 2/2557
นางสาวพารีดะห์ บูงอดิง ครู กศน.ตำบลกระหวะ พร้อมด้วยนางสาวภัทราพร ภัทราวิศิษ์ ครู อาสาประจำตำบล  เข้าชม :  [226]
14 / ม.ค. / 2558 : ศูนย์การเรียนชุมชน
โครงการศูนยฝึก์อาชีพชุมชน วิชาการทำกระเป๋าไหมถักมือ
นายโมฮัมหมัดรุสดี สาและ ครู กศน.ตำบลลางา จัดโครงการศูนยฝึก์อาชีพชุมชน วิชาการทำกระเป๋าไหมถักมือ  เข้าชม :  [255]
14 / ม.ค. / 2558 : ศูนย์การเรียนชุมชน
กิจรรมมอบของที่ระลึกโครงการเปิดโลกเรียนรู้ให้ผู้สูงอายุ
นางสาวพารีดะ บูงอดิง ครู กศน.ตำบลกระหวะ จัดกิจรรมมอบของที่ระลึกโครงการเปิดโลกเรียนรู้ให้ผู้สูงอายุในสังคมพหุวัฒนธรรม   เข้าชม :  [253]
14 / ม.ค. / 2558 : ศูนย์การเรียนชุมชน
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนวิชา การถักกระเป๋าด้วยเชือกร่ม
นางรุสมีนี คาสเทมูกัล ครู กศน.ตำบลลุโบะยิไร ได้เปิดพิธีโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนวิชา การถักกระเป๋าด้วยเชือกร่ม   เข้าชม :  [398]

 

 
นายเกษม  หะยียามา
ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอมายอ

 

สายด่วน
ศูนย์รวมสื่อ
SchoolNet
ห้องสมุดอิเล็คทรอนิกส์ ศูนย์ส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาสัย สำนักบริหารงานการศึกษา
You-Learning
ETV
สถานีวิทยุศึกษา
อินเตอร์เน็ตสร้างสรรค์และปลอดภัย
(ทดสอบ)112

 
 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอมายอ
ถนนมายอ-ทุ่งยางแดง ตำบลมายอ  อำเภอมายอ  จังหวัดปัตตานี โทรศัพท์ 0-7349-7046

โทรสาร  0-7349-7049 
wesp_64@hotmail.com  nfemayo@gmail.com
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นายอาหมัด นีระ   Version 2.05