[x] ปิดหน้าต่างนี้
 


 
 

  

  

11 / มิ.ย. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการส่งเสริมค่านิยม 12 ประการ
เมื่อวันที่ 10 เดือนมิถุนายน 2558 นายอับดุลฮาดี สีตีเลาะ ผอ.กสน.อ.ไม้แก่น จ.ปัตตานี พร้อมด้วยบุคลากร และ นักศึกษา กศน.อ.ไม้แก่น ได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมค่านิยม 12 ประการ ณ ริมคลองบ้านละเวง ต.ดอนทราย อ.ไม้แก่น จ.ปัตตานี
11 / มิ.ย. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการส่งเสริมค่านิยม 12 ประการ
เมื่อวันที่ 10 เดือนมิถุนายน 2558 นายอับดุลฮาดี สีตีเลาะ ผอ.กสน.อ.ไม้แก่น จ.ปัตตานี พร้อมด้วยบุคลากร และ นักศึกษา กศน.อ.ไม้แก่น ได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมค่านิยม 12 ประการ ณ ริมคลองบ้านละเวง ต.ดอนทราย อ.ไม้แก่น จ.ปัตตานี
10 / มี.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รับโล่กิจกรรมสถานศึกษา ขนาดเล็ก ดีเด่น ระดับประเทศ
เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2558 นายอับดุลฮาดี สีตีเลาะ ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผอ.กศน.อ.ไม้แก่น จ.ปัตตานี ได้มอบหมายให้บุคลากร กศน.อ.ไม้แก่น เดินทางรับโล่กิจกรรม สถานศึกษา ขนาดเล้ก ดีเด่นระดับประเทศ ดังนี้ 1.รางวัลที่ 1 ระดับประเทศ ประเภท กศน.อำเภอ / ขนา
27 / ก.พ. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กีฬาฟุตซอลไม้แก่นลีก ครั้งที่ 8
วันที่ 27 กุมภาพันธื 2558 นายอับดุลฮาดี สีตีเลาะ ผอ.กศน.อ.ไม้แก่น ได้เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาฟุตซอลไม้แก่นลีก อำเภอไม้แก่น ระหว่างวันที่ 27 - 28 กุมภาพันธ์ 2558 ณ สนามกีฬา ฟุตซอลอำเภอไม้แก่น
25 / ก.พ. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมคืนความสุข สร้างรอยยิ้ม สู่คนไม้แก่น
วันที่ 25 เดือนกุมภาพันธ์ 2558 นายอับดุลฮาดี สีตีเลาะ ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผอ.กศน.อ.ไม้แก่น จ.ปัตตานี ได้เข้าร่วมพิธีเปิดงาน คืนความสุข สร้างรอยยิ้ม สู่คนไม้แก่น ประจำปี 2558 เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ณ ที่ว่าการอำเภอไม้แก่น
18 / ก.พ. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมบุคลากรประจำเดือนกุมภาพันธ์
เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 นายอับดุลฮาดี สีตีเลาะ ผอ.กศน.อ.ไม้แก่น ประชุมบุคลากร กศน.อ.ไม้แก่น ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ณ กศน.อ.ไม้แก่น
16 / ก.พ. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
งานเลี้ยงต้อนรับ ผอ.ไหม่
เมื่อวันที่ 12 เดือนกุมภาพันธ์ 2558 กศน.อ.ไม้แก่น ต้อนรับ นายอับดุลฮาดี สีตีเลาะ ผอ.คนไหม่กศน.อ.ไม้แก่น โดยมีญาติและผู้ไหญ่มาร่วมแสดงความยินดี
13 / ม.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ได้รับการคัดเลือกเป็นเยาวชนดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๘ เยียมคาราวะนายกรัฐมนตรี เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ
เมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๘ ว่าที่ร้อยโท ประวิตร จินตประสาท ผอ.กศน.อ.ไม้แก่น ได้มอบหมายให้ นางมาดีละห ซูเด็ง พร้อมด้วยนางรอหานา สาเมาะ ครูชำนาญการ ได้นำนางสาวฟีรเดาว์ แมเหาะ นักศึกษา กศน.อำเภอไม้แก่น ได้รับการคัดเลือกเป็นเยาวชนดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๘ เย
7 / ม.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการการจัดการศึกษาอาชีพ เพื่อการมีงานทำ สำหรับคนพิการ
ระหว่างวันที่ 23 - 30 ธันวาคม 2558 ว่าที่ร้อยโท ประวิตร จินตประสาท ผอ.กศน.อ.ไม้แก่น จังหวัดปัตตานี ได้มอบหมายให้ครูสอนคนพิการ ได้จัดโครงการการจัดการศึกษาอาชีพ เพื่อการมีงานทำ สำหรับคนพิการ พร้อมด้วยนักศึกษาคนพิการ
25 / ธ.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เกษตรธรรมชาติสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
วันที่ 25 ธันวาคม 2557 ว่าที่ร้อยโท ประวิตร จินตประสาท ผอ.กศน.อ.ไม้แก่น จังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยบุคลากร กศน.อ.ไม้แก่น และกลุ่มเป้าหมายทั่วไปในพื้นที่อำเภอไม้แก่น เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เกษตรธรรมชาติสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
11 / ธ.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การแข่งขัน เดิน วิ่ง มินิมาราธอน
วันที่ 11 เดือนะธันวาคม 2557 ว่าที่ร้อยโท ประวิตร จินตประสาท ผอ.กศน.อ.ไม้แก่น พร้อมด้วยบุคลากร กศน.อ.ไม้แก่น ได้เข้าร่วมการแข่งขัน เดิน วื่ง มินิมาราธอน ปรากฎว่า บุคลากร กศน.อ.ไม้แก่น ได้คว้ารางวัลจำนวน 3 รางวัล คือรางวัลชนะเลิศ คือ นางละออง แก้วมุ่ย รา
19 / พ.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ผลการประเมินคุณภาพภายนอก
วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ กศน.อำเภอไม้แก่น ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา รอบสาม (พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๘) จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) การจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ตั้งแต่วันที่ ๒๖ เดือนสิงหาคม ๒
11 / พ.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมขับเคลื่อนแนวทางการดำเนินการพัฒนาการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้
วันที่ 11 พฤษจิกายน 2557 ว่าที่ร้อยโท ประวิตร จินตประสาท ผอ.กศน. อ.ไม้แก่น ได้เข่าร่วมประชุมขับเคลื่อนแนวทางการดำเนินการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมด้วยบุคลากร กศน.อ.ไม้แก่น จัดนิทรรศการ Best practice อำเภอละ 1 เรื่อง โดยมีท่านเลขาธิการ กศน.นายการุณ
9 / ต.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ผลการคัดเลือกบุคลากร / หน่วยงาน / สถาณศึกษา / เครือข่าย ในสังกัดสำนักงาน กศน. ดีเด่น ระดับภาค ประจำปีงบประมาณ 2557
เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2557 สำนักงาน กศน.กำหนดให้มีการคัดเลือกผลการคัดเลือกบุคลากร / หน่วยงาน / สถาณศึกษา / เครือข่าย ในสังกัดสำนักงาน กศน. ดีเด่น ระดับภาค ประจำปีงบประมาณ 2557 ได้แก่ รางวัลชนะเลิศ ระดับภาค ประเภทสถาณศึกษาขนาดเล็ก คือ 1. ด้านส่งเสริมการอ
25 / ส.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ลงพื้นที่นิเทศนักศึกษาบ้านปลักแตน ตำบลไทรทอง
เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2557 ว่าที่ รท.ประวิตร จินตประสาท ผอ.กศน.อ.ไม้แก่น ลงพื้นที่นิเทศนักศึกษาคนพิการของ นางสาวซอบารียะห์ ซูเด็ง ครูสอนคนพิการ ณ บ้านปลักแตน ตำบลไทรทอง
18 / ส.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกันจากต้นสังกัด ( ประกันภายใน )
เมื่อวันที่ 11 - 13 เดือน สิงหาคม 2557 ว่าที่ ร้อยโท ประวิตร จินตประสาท ผอ.กศน.อ.ไม้แก่น จังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยบุคลากร กศน.อ.ไม้แก่น ได้รับการประเมินจากต้นสังกัด ( ประกันภายใน )
7 / ส.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
อำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่ อบต.ดอนทราย
วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๗ ว่าที่ รท.ประวิตร จินตประสาท ผอ.กศน.อ.ไม้แก่น พร้อมด้วยบุคลากร กศน.อ.ไม้แก่น ได้เข้าร่วมกิจกรรมอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนทราย อ.ไม้แก่น
7 / ก.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมโหวดสุดยอก กศน.
ร่วมเป็นแรงเชียร์ ให้ลูกหลานปัตตานี โดยส่ง SMS ร่วมโหวด โดยพิมพ์ NF 16 ส่งไปที่ 4642233 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 23 ก.ค. 57 นี้นะค่ะ
14 / พ.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำภาคเรียนที่1/2557
วันที่ 14 พฤษภาคม 2557 กศน.อำเภอไม้แก่นจัด โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำภาคเรียนที่1/2557 พร้อมมอบวุฒิบัตรที่จบการศึกษาจากกศน.อำเภอไม้แก่นประจำภาคเรียนที่ 2/2556 ทั้ง 3 ระดับ โดยว่าที่ร.ท.ประวิตร จินตประสาท ผอ.กศน.อ.ไม้แก่น ณ กศน.ตำบลไทรทอง
1 / พ.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ลงพื้นที่นิเทศและเยี่ยมเยียนการจัดการเรียนการสอนผู้ไม่รู้หนังสือ
เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2557 ว่าที่ รท ประวิตร จินตประสาท ผอ.กศน.อ.ไม้แก่น ลงพื้นที่นิเทศและเยี่ยมเยียนการจัดการเรียนการสอนผู้ไม่รู้หนังสือ บ้านดินเสมอ ม.1 ต.ตะโละไกรทอง จัดสอนโดย อ. ศศินันท์ ศรีษะน้อย ครูอาสาตำบลตะโละไกรทอง

กำลังแสดงหน้าที่ 1/9 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอไม้แก่น  จังหวัดปัตตานี
หมู่ที่ 1 ตำบลไทรทอง  อำเภอไม้แก่น  จัง หวัดปัตตานี  โทรศัพท์ 073-481058  โทรสาร  073-481019 
E-mail : maikain_nfe@hotmail.co.th
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05