[x] ปิดหน้าต่างนี้
 


 
 

  

  

13 / ม.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ได้รับการคัดเลือกเป็นเยาวชนดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๘ เยียมคาราวะนายกรัฐมนตรี เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ
เมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๘ ว่าที่ร้อยโท ประวิตร จินตประสาท ผอ.กศน.อ.ไม้แก่น ได้มอบหมายให้ นางมาดีละห ซูเด็ง พร้อมด้วยนางรอหานา สาเมาะ ครูชำนาญการ ได้นำนางสาวฟีรเดาว์ แมเหาะ นักศึกษา กศน.อำเภอไม้แก่น ได้รับการคัดเลือกเป็นเยาวชนดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๘ เย
7 / ม.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการการจัดการศึกษาอาชีพ เพื่อการมีงานทำ สำหรับคนพิการ
ระหว่างวันที่ 23 - 30 ธันวาคม 2558 ว่าที่ร้อยโท ประวิตร จินตประสาท ผอ.กศน.อ.ไม้แก่น จังหวัดปัตตานี ได้มอบหมายให้ครูสอนคนพิการ ได้จัดโครงการการจัดการศึกษาอาชีพ เพื่อการมีงานทำ สำหรับคนพิการ พร้อมด้วยนักศึกษาคนพิการ
25 / ธ.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เกษตรธรรมชาติสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
วันที่ 25 ธันวาคม 2557 ว่าที่ร้อยโท ประวิตร จินตประสาท ผอ.กศน.อ.ไม้แก่น จังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยบุคลากร กศน.อ.ไม้แก่น และกลุ่มเป้าหมายทั่วไปในพื้นที่อำเภอไม้แก่น เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เกษตรธรรมชาติสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
11 / ธ.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การแข่งขัน เดิน วิ่ง มินิมาราธอน
วันที่ 11 เดือนะธันวาคม 2557 ว่าที่ร้อยโท ประวิตร จินตประสาท ผอ.กศน.อ.ไม้แก่น พร้อมด้วยบุคลากร กศน.อ.ไม้แก่น ได้เข้าร่วมการแข่งขัน เดิน วื่ง มินิมาราธอน ปรากฎว่า บุคลากร กศน.อ.ไม้แก่น ได้คว้ารางวัลจำนวน 3 รางวัล คือรางวัลชนะเลิศ คือ นางละออง แก้วมุ่ย รา
19 / พ.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ผลการประเมินคุณภาพภายนอก
วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ กศน.อำเภอไม้แก่น ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา รอบสาม (พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๘) จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) การจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ตั้งแต่วันที่ ๒๖ เดือนสิงหาคม ๒
11 / พ.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมขับเคลื่อนแนวทางการดำเนินการพัฒนาการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้
วันที่ 11 พฤษจิกายน 2557 ว่าที่ร้อยโท ประวิตร จินตประสาท ผอ.กศน. อ.ไม้แก่น ได้เข่าร่วมประชุมขับเคลื่อนแนวทางการดำเนินการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมด้วยบุคลากร กศน.อ.ไม้แก่น จัดนิทรรศการ Best practice อำเภอละ 1 เรื่อง โดยมีท่านเลขาธิการ กศน.นายการุณ
9 / ต.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ผลการคัดเลือกบุคลากร / หน่วยงาน / สถาณศึกษา / เครือข่าย ในสังกัดสำนักงาน กศน. ดีเด่น ระดับภาค ประจำปีงบประมาณ 2557
เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2557 สำนักงาน กศน.กำหนดให้มีการคัดเลือกผลการคัดเลือกบุคลากร / หน่วยงาน / สถาณศึกษา / เครือข่าย ในสังกัดสำนักงาน กศน. ดีเด่น ระดับภาค ประจำปีงบประมาณ 2557 ได้แก่ รางวัลชนะเลิศ ระดับภาค ประเภทสถาณศึกษาขนาดเล็ก คือ 1. ด้านส่งเสริมการอ
25 / ส.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ลงพื้นที่นิเทศนักศึกษาบ้านปลักแตน ตำบลไทรทอง
เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2557 ว่าที่ รท.ประวิตร จินตประสาท ผอ.กศน.อ.ไม้แก่น ลงพื้นที่นิเทศนักศึกษาคนพิการของ นางสาวซอบารียะห์ ซูเด็ง ครูสอนคนพิการ ณ บ้านปลักแตน ตำบลไทรทอง
18 / ส.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกันจากต้นสังกัด ( ประกันภายใน )
เมื่อวันที่ 11 - 13 เดือน สิงหาคม 2557 ว่าที่ ร้อยโท ประวิตร จินตประสาท ผอ.กศน.อ.ไม้แก่น จังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยบุคลากร กศน.อ.ไม้แก่น ได้รับการประเมินจากต้นสังกัด ( ประกันภายใน )
7 / ส.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
อำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่ อบต.ดอนทราย
วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๗ ว่าที่ รท.ประวิตร จินตประสาท ผอ.กศน.อ.ไม้แก่น พร้อมด้วยบุคลากร กศน.อ.ไม้แก่น ได้เข้าร่วมกิจกรรมอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนทราย อ.ไม้แก่น
7 / ก.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมโหวดสุดยอก กศน.
ร่วมเป็นแรงเชียร์ ให้ลูกหลานปัตตานี โดยส่ง SMS ร่วมโหวด โดยพิมพ์ NF 16 ส่งไปที่ 4642233 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 23 ก.ค. 57 นี้นะค่ะ
14 / พ.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำภาคเรียนที่1/2557
วันที่ 14 พฤษภาคม 2557 กศน.อำเภอไม้แก่นจัด โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำภาคเรียนที่1/2557 พร้อมมอบวุฒิบัตรที่จบการศึกษาจากกศน.อำเภอไม้แก่นประจำภาคเรียนที่ 2/2556 ทั้ง 3 ระดับ โดยว่าที่ร.ท.ประวิตร จินตประสาท ผอ.กศน.อ.ไม้แก่น ณ กศน.ตำบลไทรทอง
1 / พ.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ลงพื้นที่นิเทศและเยี่ยมเยียนการจัดการเรียนการสอนผู้ไม่รู้หนังสือ
เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2557 ว่าที่ รท ประวิตร จินตประสาท ผอ.กศน.อ.ไม้แก่น ลงพื้นที่นิเทศและเยี่ยมเยียนการจัดการเรียนการสอนผู้ไม่รู้หนังสือ บ้านดินเสมอ ม.1 ต.ตะโละไกรทอง จัดสอนโดย อ. ศศินันท์ ศรีษะน้อย ครูอาสาตำบลตะโละไกรทอง
20 / ก.พ. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมชี้แจงอาสาสมัครบ้านหนังสืออัจฉริยะ
เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ว่าที่ รท ประวิตร จินตระสาท ผอ.กศน.อ.ไม้แก่น จังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ห้องสมุดและบุคลากร กศน.อ.ไม้แก่น และอาสาสมัครบ้านหนังสืออัจฉริยะ ได้ประชุมและทำความเข้าใจ กับอาสาสมัครบ้านหนังสืออัจฉริยะ เรื่องรายละเอียดและ
13 / ก.พ. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ว่าที่ รท ประวิตร จินตประสาท ผอ.กศน.อ.ไม้แก่น จังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยบุคลากร กศน.อ.ไม้แก่น ได้ร่วมประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
28 / ม.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ได้มีโอกาสต้อนรับบุคลากรกศน.อำเภอกาบัง
วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๗ ว่าที่ รท ประวิตร จินตประสาท ผอ.กศน.อ.ไม้แก่น และคณะบุคลากร กศน.อ.ไม้แก่น ได้มีโอกาสต้อนรับบุคลากรกศน.อำเภอกาบัง ศึกษาดูงานประกันภายนอกที่ ณ กศน. อ.ไม้แก่น
21 / ม.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษา ภายนอก รอบ 3 จากสำนักงานรับรองมาตราฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
วันที่ 20 ถึง 22 มกราคม 2557 กศน.อำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานีเข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษา ภายนอก รอบ 3 จากสำนักงานรับรองมาตราฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) และได้มีการประเมินปฏิบัติงานในพื้นที่อำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี โดยประวิตร จินตปร
13 / ม.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายสมเชาว์ กาญจนจรัส ผู้อำนวยการ สนง.กศน.จังหวัดปัตตานี ได้มาเยี่ยมคณะครูและบุคลากร กศน.อ.ไม้แก่น
เมื่อวันที ๙ มกราคม ๒๕๕๗ นายสมเชาว์ กาญจนจรัส ผู้อำนวยการ สนง.กศน.จังหวัดปัตตานี ได้มาเยี่ยมคณะครูและบุคลากร กศน.อ.ไม้แก่น พร้อมติดตามการเตรียมความพ้อมเพื่อเข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอก
27 / ธ.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดเวทีประชาคมความต้องการด้านอาชีพ ปี 57
วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ ว่าที่ รท ประวิตร จินตประสาท ผอ.กศน.อ.ไม้แก่น จังหวัดปัตตานีพร้อมด้วยบุคลากร กศน.อ.ไม้แก่นจัดเวทีประชาคมความต้องการด้านอาชีพ ปี 57
24 / ธ.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายเรวัฒน์ เพชรสงฆ์ รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดปัตตานี เข้าเยี่ยมติดตามการดำเนินงานตามภารกิจที่ กศน.อำเภอไม้แก่น
วันที่24 ธันวาคม 2556 นายเรวัฒน์ เพชรสงฆ์ รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดปัตตานี เข้าเยี่ยมติดตามการดำเนินงานตามภารกิจและติดตามความพร้อมเพื่อเข้ารับการประเมินจาก สมศ.ที่ กศน.อำเภอไม้แก่น

กำลังแสดงหน้าที่ 1/8 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 >>


 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอไม้แก่น  จังหวัดปัตตานี
หมู่ที่ 1 ตำบลไทรทอง  อำเภอไม้แก่น  จัง หวัดปัตตานี  โทรศัพท์ 073-481058  โทรสาร  073-481019 
E-mail : maikain_nfe@hotmail.co.th
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05