[x] ปิดหน้าต่างนี้
  
กศน.นครราชสีมา
<< พฤษภาคม 2561 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
 
การพัฒนา Koratsite
การพัฒนา Koratsite การพัฒนาเว็บเพื่อการศึกษา   เข้าชม :  [639]
เลี้ยงไก่ไข่ด้วยอีแวป...ทำไบโอแก๊สลดค่าใช้จ่าย
แม้ว่าการเลี้ยงไก่ไข่ที่ทำอยู่ขณะนี้ จะดูเสมือนเลี้ยงให้คนอื่น ไก่ที่กำลังเลี้ยงอย่างเอาใจใส่   เข้าชม :  [478]
ชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ   เข้าชม :  [606]
ใครที่ชอบทานเต้าหู้
เต้าหู้ เป็นอาหารที่มีโปรตีนสูง และนำมาประกอบอาหารกันอยู่เป็นประจำ ปัจจุบันเต้าหู้ที่เห็นขายกันอยู่ใ   เข้าชม :  [385]
อาบน้ำให้หมดจด ห่างไกลโรคภัย
ชื้อโรคที่ติดต่อกันทางสัมผัส ถือเป็นภัยเงียบที่คุกคามพวกเราโดยไม่ รู้เนื้อรู้ตัว ไม่ว่าจะเป็นโรคตาแด   เข้าชม :  [377]
 

พัฒนา กศน.ตำบล
วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๗ ครู กศน.ตำบลแหลมโพธิ์ ครู อาสาประจำตำบลตาแกะ ครูอาสาปอเนาะฯและเครือข่าย ได้มีการปรับภูมิทัศน์ภายในและภายนอก กศน.ตำบล ณ กศน.ตำบลแหลมโพธิ์  เข้าชม :  [198]
[เรื่องเด่นที่ผ่านมา 5 อันดับ]
มอบหนังสือพิมพ์บ้านอัฉจริยะ31 / ก.ค. / 2556  เข้าชม :  [232]
มอบหนังสือพิมพ์บ้านอัฉจริยะ17 / มิ.ย. / 2556  เข้าชม :  [255]
พบกลุ่มนักศึกษา7 / มิ.ย. / 2556  เข้าชม :  [238]
ปฐมนิเทศนักศึกษา17 / พ.ค. / 2556  เข้าชม :  [233]
อบรมให้ความรู้กลุ่มอาชีพเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน27 / มี.ค. / 2556  เข้าชม :  [252]
เยี่ยมผู้สูงอายุ19 / มี.ค. / 2556  เข้าชม :  [241]

17 / มิ.ย. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
พบกลุ่มนักศึกษา
วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๖ นายมะกาแม หยีหามะ มอบหมายให้ครู กศน.ตำบล พบกลุ่ม ซึ่งครู กศน.ตำบลแหลมโพธิ์มีการพบกลุ่ม โดยมีการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ โดยให้นักศึกษาจับคู่สนทนาเป็นภาษาอังกฤษ พร้อมกับให้ใบงานทำการบ้างส่งสัปดาห์หน้า ณ กศน.ตำบลแหลมโพธิ์ อำเภอยะหริ  เข้าชม :  [276]

14 / ก.พ. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นิเทศการสอนคอมพิวเตอร์
วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๓๐ น.ผอ.มะกาแม หยีหามะ มอบหมายให้ครู กศน.ตำบลแหลมโพธิ์ นิเทศการจัดการเรียนการสอนวิชา คอมพิวเตอร์เบื้องต้น ให้กับนักศึกษา ณ กศน.ตำบลแหลมโพธิ์ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี  เข้าชม :  [265]

12 / ก.พ. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นิเทศติดตามการจัดทักษะอาชีพและคอมพิวเตอร์
๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายมะกาแม หยีหามะ ผอ.ศูนย์ กศน.อำเภอยะหริ่ง และทีมงานนิเทศ นิเทศติดตามการปฏิบัติงานของหัวหน้า กศน.ตำบล พร้อมทั้งติดตามการจัดทักษะอาชีพ เรื่องการทำโคมไฟ(ขวดพลาสติก) หลักสูตร ๔๐ ชั่วโมงและนิเทศการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ ณ ตำบ  เข้าชม :  [272]

5 / ก.พ. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นิเทศติดตามการปฏิบัติงานของครู สอนคอมพิวเตอร์
วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ผอ.มะกาแม หยีหามะ มอบหมายให้ครู กศน.ตำบลแหลมโพธิ์ นิเทศติดตามการปฏิบัติของครู สอนคอมพิวเตอร์ ซึ่งวันนี้ครู ได้สอนเกี่ยวกับการใช้ word เบื้อนต้นให้กับนักศึกษา ณ กศน.ตำบลแหลมโพธิ์ อ.ยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี  เข้าชม :  [262]

1 / ก.พ. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
พบกลุ่มนักศึกษา
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556 ผอ.มะกาแม หยีหามะ มอบหมายให้ครู กศน.ตำบลมีการพบกลุ่มนักศึกษา ซึ่งวันนี้ครูได้มีการจัดการเรียนการสอน วิชา ภาษาอังกฤษ และมีการมอบหมายงานให้นักศึกษาด้วย ณ กศน.ตำบลแหลมโพธิ์ อ.ยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี  เข้าชม :  [289]

30 / ม.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ครู กศน.ตำบล เดินสายอินเตอร์เน็ต
วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๖ ผอ.มะกาแม หยีหามะ มอบหมายให้ตรู กศน.ตำบลแหลมโพธิ์ ครู กศน.ตำบลบาโลย และครูอาสาสมัครประจำปอเนามัดรอซะห์ฯะ ให้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานเดินสายการติดตั้งอินเตอร์เน็ต ณ กศน.ตำบลแหลมโพธิ์ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี  เข้าชม :  [275]

29 / ม.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
อบรมเรียนรู้ทักษะชีวิต เรื่อง สุขภาพกาย สุขภาพจิต
๒๘ มกราคม ๒๕๕๖ นายมะกาแม หยีหามะ ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอยะหริ่ง มอบหมายให้ ครู กศน.อำเภอยะหริ่ง และบุคลากรทุกคนจัดกิจกรรมอบรมเรียนรู้ทักษะชีวิต เรื่อง สุขภาพกาย สุขภาพจิต โดยมีนายวัฒนา ห่านรัตนสกุล ปลัดอำเภอยะหริ่ง เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ เป็น  เข้าชม :  [241]

22 / ม.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ติดตั้งอินเตอร์เน็ต
วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๖ ผอ.มะกาแม หยีหามะ มอบหมายให้ครู กศน.ตำบลแหลมโพธิ์ ประสานการติดตั้งอินเตอร์เน็ตตำบลแหลมโพธิ์ ณ กศน.ตำบลแหลมโพธิ์ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี  เข้าชม :  [265]

15 / ม.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
อบรมเรียนรู้ทักษะชีวิต เรื่อง โรคเอดส์
๑๕ มกราคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายมะกาแม หยีหามะ ผอ.ศูนย์ กศน.อำเภอยะหริ่ง และบุคลากร จัดกิจกรรมอบรมเรียนรู้ทักษะชีวิต เรื่อง โรคเอดส์ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและคุณภาพชีวิตนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ ซึ่งในโครงการมีการอบรม การรับชมวีดีทัศน์และการจัดนิทรรศก  เข้าชม :  [293]

9 / ม.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมหัวหน้า กศน.ตำบล โซน๑
วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๑.๓๐ น.ผอ.มะกาแม หยีหามะ มอบหมายให้ครู กศน.ตำบลประชุมหัวหน้า กศน.ตำบลโซนที่๑ เรื่องการจัดกิจกรรมทักษะชีวิตในวันที่๒๔ มกราคม ๒๕๕๖และวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ณ ศูนย์ กศน.อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี  เข้าชม :  [292]

22 / ม.ค. / 2556 : ทดสอบหมวดหมู่
เครือข่ายยืมครุภัณฑ์
วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๖ ครู กศน.ตำบลแหลมโพธิ์ได้ต้อนรับเครือข่ายยืมครุภัณฑ์ กศน.ตำบล เพื่อที่จัดกิจกรรม วันเมาลลิด ณ โรงเรียนตะโละสะมีแล อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี  เข้าชม :  [300]
9 / ม.ค. / 2556 : ทดสอบหมวดหมู่
จัดสือกิจกรรมยาเสพติด
วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๕ ผอ.มะกาแม หยีหามะ มอบหมายให้ ครู กศน.ตำบลแหลมโพธิ์ จัดสื่อกิจกรรมยาเสพติด เรื่อง การให้โทษ ณ ศูนย์ กศน.อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี  เข้าชม :  [290]
18 / ธ.ค. / 2555 : ทดสอบหมวดหมู่
ร่วมงานแต่งเครือข่าย
วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๐.๐๐ น.ครู กศน.ตำบลแหลมโพธิ์ ได้ไปร่วมงานแต่งงานเครือข่าย ณ บ้านสีโต๊ะ ตำบลสาบัน อ.ยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี  เข้าชม :  [351]
16 / พ.ย. / 2555 : ทดสอบหมวดหมู่
ประชาสัมพัธื ภัยน้ำท่วม ภัยแผ่นดินไหว
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2555 ผอ.มะกาแม หยีหามะ มอบหมายให้ครู กศน.ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับน้ำท่วม ภัยแผ่นดินไหว ให้กับประชาชนและเครือข่ายในตำบล ณ กศน.ตำบลแหลมโพธิ์ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี  เข้าชม :  [341]
6 / พ.ย. / 2555 : ทดสอบหมวดหมู่
ประชาสัมพันธ์หนังสือพิมพ์ฝานัง
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2556 ผอ.มะกาแม หยีหามะ มอบหมายให้ครู กศน.ตำบลแหลมโพธิ์ ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์หนังสือพิมพ์ฝาพนังประจำเดือนพฤศจิกายน 2556 Iณ กศน.ตำบลแหลมโพธิ์  เข้าชม :  [439]
17 / ต.ค. / 2555 : ทดสอบหมวดหมู่
ประชาสัมพันธ์หนังสือพิมพ์ฝาพนังประจำเดือนตุลาคม
วันที่ 17 ตุลาคม 2555 ผอ.มะกาแม หยีหามะ มอบหมายให้ครู กศน.ตำบลแหลมโพธิ์ ประชาสัมพันธ์หนังสือพิมพ์ฝาพนังประจำเดือนตุลาคมให้ประชาชนในตำบลรับทราบ ณ กศน.ตำบลแหลมโพธิ์ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี  เข้าชม :  [315]
3 / ต.ค. / 2555 : ทดสอบหมวดหมู่
ลงทะเบียนสื่อการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 2/2555
วันที่ 2 กันยายน 2555 เวลา 14.30 -16.00 น. ครู กศน.ตำบลแหลมโพธิ์ และเครือข่ายได้มีการลงทะเบียนสื่อการเรียนการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 2/2555 ณ กศน.ตำบลแหลมโพธิ์ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี  เข้าชม :  [425]
14 / ส.ค. / 2555 : ทดสอบหมวดหมู่
ประชาสัมพันธ์หนังสือพิมพ์ฝาพนังประจำเดือนสิงหาคม
ครู กศน.ตำบลแหลมโพธิ์ ได้มีการประชาสัมพันธ์หนังสื่อพิมพ์ฝาพนังประจำเดือน สิงหาคม 2555 ณ.กศน.ตำบลแหลมโพธิ์  เข้าชม :  [308]
30 / ก.ค. / 2555 : ทดสอบหมวดหมู่
ลงทะเบียนสือการเรียนสอน
วันที่ 27 กรกฎาคม 2555 เวลา 09.00 - 10.30 ครู กศน.ตำบลแหลมโพธิ์ และเครือข่ายได้มีการลงทะเบียนสือการเรียนการสอน ณ กศน.ตำบลแหลมโพธิ์ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี  เข้าชม :  [343]
25 / ก.ค. / 2555 : ทดสอบหมวดหมู่
นิเทศทักษะอาชีพ
วันที่ 24 กรกฎาคม 2555 เวลา 10.00 -12.00 น.ครู กศฯ.ตำบลและครูอาสาประจำตำบลแหลมโพธิ์ ได้มีการนิเทศทักษะชีวิต เรื่อง รอมฏอนเป็นเดือนที่ประเสริฐ ซึ่งวันนี้วิทยากรได้มีการสอนเกียวกับการละหมาดของแต่ละวันในเดือนรอมฏอน ณ ม.2 บ้านตะโละสะมีแล อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี  เข้าชม :  [333]
18 / ก.ค. / 2555 : ทดสอบหมวดหมู่
ประชุมบุคลากร
17 กรกฎาคม 2555 เวลา 09.00 น. นายมะกาแม หยีหามะ ผอ.ศูนย์ กศน.อำเภอยะหริ่ง ประชุมบุคลากร เพื่อปรึกษาหารือและติดตามผลการจัดงานมหกรรมเปิดโลกอาชีพเพื่อมีงานทำอย่างยั่งยืน ตามเขตเลือกตั้ง ส.ส. เขต 1 ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2555 งานมหกรรมอาชีพมีงานทำ อำเภอสายบุรี 1  เข้าชม :  [347]

 ผอ.กศน.ยะหริ่ง


หัวหน้า กศน.ตำบลแหลมโพธิ์ครู อาสาประจำตำบลแหลมโพธิ์

 

สำนักงาน กศน.จชต

กศน.จังหวัดปัตตานี
กศน.จังหวัดยะลา
กศน.จังหวัดสงขลา
กศน.จังหวัดสตูล
กศน.จังหวัดนราธวา 

ศูนย์ กศน.อำเภอ

กศน.อำเภอเมือง
กศน.อำเภอยะหริ่ง
กศน.อำเภอยะรัง
กศน.อำเภอหนองจิก
กศน.อำเภอโคกโพธิ์
กศน.อำเภอแม่ลาน
กศน.อำเภอมายอ
กศน.อำเภอกะพ้อ
กศน.อำเภอสายบุรี
กศน.อำเภอปานาเระ
กศน.อำเภอไม้แก่น
กศน.อำเภอทุงยางแดง


กศน.ตำบล อำเภอยะหริ่ง

กศน.ตำบลสาบัน
กศน.ตำบลหนองแรต
กศน.ตำบลตาลีอาย์
กศน.ตำบลบางปู
กศน.ตำบลตันหยงจึงงา
กศน.ตำบลยามู
กศน.ตำบลบาโลย
กศน.ตำบลตาแกะ
กศน.ตำบลตะโละ
กศน.ตำบลปุลากง
กศน.ตำบลแหลมโพธิ์
กศน.ตำบลตะโละกาโปร์
กศน.ตำบลมะนังยง
กศน.ตำบลจะรัง
กศน.ตำบลปิยามุมัง
กศน.ตำบลตอหลัง
กศน.ตำบลราตา
กศน.ตันหยงดาลอ


 

 
 
กศน.ตำบลแหลมโพธิ์
บ้านตะโละสะมีแล ตำบลแหลมโพธิ์ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี  081-0921529
โทรสาร073-491125 
yang_0006@hotmail.com
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05