[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
                        
 
  

                                                                                                         
   
 
 
  Welcome to ksnyaring ยินดีต้อนรับเข้าสู่ ศูนย์ กศน.อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี
 

   

เลือกเมนู

 แนวคิด/หลักการ/จุดมุ่งหมาย / 
  ระดับการศึกษา / สาระการเรียนรู้
 โครงสร้างหลักสูตร/ลงทะเบียนเรียน/
   รายวิชาบังคับ/โครงสร้างหลักสูตร
 วิธีการจัดการเรียนรู้

 หลักฐานการเรียนรุ้

 กิจกรรม กพช. / สื่อการเรียนรู้
 การเทียบโอนความรู้
 การประเมินความรู้และประสบการณ์
 การวัดและประเมินผล
 เกณฑ์การจบหหลักสูตร/คุณสมบัติ
  ของผู้สมัคร/หลักฐานการสมัคร/
  สถานที่รับสมัคร
 การลงทะเบียนเรียน/การปฏิบัติตน/
  การย้ายสถานศึกษา/การยื่นคำร้องขอจบ/
  การพ้นสภาพนักศึกษา
 แบบฟอร์มเกี่ยวกับกิจกรรม กพช.
 กพช.1 / กพช.2 / กพช.3 / กพช.4
 ตัวอย่างการเขียนโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
 


เข้าชม : 1063
 
 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอยะหริ่ง  จังหวัดปัตตานี
ถนนรามโกมุท  ตำบลยามู  อำเภอยะหริ่ง  จังหวัดปัตตานี โทรศัพท์ 073-491124
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05