[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
                        
 
  

                                                                                                         
   
 
 
  Welcome to ksnyaring ยินดีต้อนรับเข้าสู่ ศูนย์ กศน.อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี
 
กศน.นครราชสีมา
 
<< พฤษภาคม 2560 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
 
นโยบาย
นโยบายและจุดเน้นการดำเนินงาน สำนักงาน กศน. ปีงบประมาณ 2556   เข้าชม :  [498]
มาตรฐาน กศน.
มาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย   เข้าชม :  [578]
วันแห่งความรัก
กุมภาพันธ์เป็นเดือนที่อบอวลไปด้วยความสุขการแสดงถึงความรัก   เข้าชม :  [810]
วันครู
ในวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2499 คณะรัฐมนตรีมีมติให้วันที่ 16 มกราคมของทุกๆ ปี เป็นวันครู และการจัดงา   เข้าชม :  [565]
วันเด็กแห่งชาติ
วันเด็กแห่งชาติ มีต้นกำเนิดมาจากการที่องค์การสหประชาชาติทั่วโลกเกิดความตื่นตัว และเห็นพ้องต้องกันว่า   เข้าชม :  [1077]
 

โครงการพัฒนาศักยภาพครู ในการจัดกิจกรรมเสริมสร้างจิตสำนึกการมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
๒๔-๒๕ กันยายน ๒๕๕๗ บุคลากร กศน.อำเภอยะหริ่ง เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพครู ในการจัดกิจกรรมเสริมสร้างจิตสำนึกการมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ณ โรงแรมเซาท์เทิร์นวิว จังหวัดปัตตานี  เข้าชม :  [296]
[เรื่องเด่นที่ผ่านมา 5 อันดับ]
สอบปลายภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๗ 25 / ก.ย. / 2557  เข้าชม :  [257]
สอบ N-NET24 / ส.ค. / 2557  เข้าชม :  [248]
ร่วมงานมหกรรมวิชาการและการศึกษาเพื่อการมีงานทำ จังหวัดชายแดนภาคใต้20 / ส.ค. / 2557  เข้าชม :  [295]
เข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลตำบลบางปู14 / ส.ค. / 2557  เข้าชม :  [375]
จัดการเรียนการสอนภาษามลายูกลาง6 / ส.ค. / 2557  เข้าชม :  [244]
โครงการพัฒนาศักยภาพครู กศน.และบุคลากรทางการศึกษา27 / มิ.ย. / 2557  เข้าชม :  [350]

25 / ก.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นิทรรศการการจัดการศึกษาในสถาบันศึกษาปอเนาะ
๑๖-๑๗ กันยายน ๒๕๕๗ นายมะกาแม หยีหามะ ผู้อำนวยการ ศูนย์ กศน.อำเภอยะหริ่ง มอบหมายให้ครู กศน.ยะหริ่ง เข้าร่วมจัดนิทรรศการการจัดการศึกษาในสถาบันศึกษาปอเนาะ ในงานมหกรรมวิชาการและอาชีพ จังหวัดชายแดนใต้ คืนความสุขให้ประชาชน ณ โรงแรมหาดแก้ว รีสอร์ท จังหวัดสงขลา  เข้าชม :  [244]

20 / ส.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมบุคลากร
๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายมะกาแม หยีหามะ ผอ.ศูนย์ กศน.อำเภอยะหริ่ง มอบหมายให้หัวหน้างานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประชุมบุคลากร เพื่อติดตามความพร้อมการสอบปลายภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๗ การสอบ n-net ณ ห้องประชุม ศูนย์ กศน.อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี  เข้าชม :  [214]

27 / มิ.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมสัมมนาโครงการเสริมสร้างการเรียนรู้สู่สถาบันศึกษาปอเนาะ
๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๗ ท่านสุรพงษ์ จำจด รองเลขาธิการ กศน. เป็นประธาน ประชุมสัมมนาโครงการเสริมสร้างการเรียนรู้สู่สถาบันศึกษาปอเนาะ พร้อมทั้งมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงาน กศน.ในพื้นที่แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ ณ โรงแรมปาร์ควิว ปัตตานี  เข้าชม :  [236]

27 / มิ.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการพัฒนาศักยภาพครู กศน.และบุคลากรทางการศึกษา
๑๘-๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๗ บุคลากร กศน.อำเภอยะหริ่ง เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพครู กศน.และบุคลากรทางการศึกษา ในการจัดกระบวนการเรียนรู้สู่คุณภาพ ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี และสำนักงาน กศน.จังหวัดปัตตานี  เข้าชม :  [244]

27 / มิ.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การแข่งขันกีฬา กศน.ระดับกลุ่มศูนย์ชายแดนใต้
๑๖-๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๗ บุคลากร กศน.อำเภอยะหริ่ง และนักศึกษา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา กศน.ระดับกลุ่มศูนย์ชายแดนใต้ ณ สนามกีฬาติณสูลานนท์ จังหวัดสงขลา  เข้าชม :  [245]

21 / พ.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมของคณะกรรมการบริหารสมาคมเครือข่ายผู้สูงอายุจังหวัดปัตตานี
๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายมะกาแม หยีหามะ ผู้อำนวยการ ศูนย์ กศน.อำเภอยะหริ่ง เข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริหารสมาคมเครือข่ายผู้สูงอายุจังหวัดปัตตานี ในการประชุมประจำปี ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๓ ณ ห้องประชุม ศูนย์ กศน.อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี  เข้าชม :  [276]

21 / พ.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมบุคลากร
๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายมะกาแม หยีหามะ ผอ.ศูนย์ กศน.อำเภอยะหริ่ง มอบหมายให้หัวหน้างานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประชุมบุคลากร เพื่อติดตามความพร้อมการปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๗ การจัดทำแผนการเรียนรู้รายภาคเรียนและรายสัปดาห์ ณ ศูนย์ กศน.อำเภอยะหร  เข้าชม :  [248]

8 / พ.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมครูอาสาฯ ปอเนาะ
๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายมะกาแม หยีหามะ ผู้อำนวยการ ศูนย์ กศน.อำเภอยะหริ่ง มอบหมายให้หัวหน้าครูอาสาฯ ปอเนาะ ประชุมครูอาสาฯ ปอเนาะ เพื่อติดตามผลการจัดทักษะอาชีพ/ทักษะชีวิต การรับสมัครนักศึกษา การปฏิบัติงานในแต่ละฝ่ายงาน การเข้าร่วมอบรม/สัมมนาครูอาสา  เข้าชม :  [261]

4 / มี.ค. / 2557 : ศูนย์การเรียนชุมชน
โครงการเกษตรธรรมชาติปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
๔-๗ มีนาคม ๒๕๕๗ นายมะกาแม หยีหามะ ผู้อำนวยการ ศูนย์ กศน.อำเภอยะหริ่ง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบศูนย์เรียนรู้เกษตรธรรมชาติ MOA จัดอบรมโครงการเกษตรธรรมชาติปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมีการบรรยายเกี่ยวกับหลักการเกษตรธรรมชาติ ทั้ง ๓ หล  เข้าชม :  [619]
19 / ก.พ. / 2557 : ทดสอบหมวดหมู่
กิจกรรมทักษะชีวิตพื้นที่โซนที่ ๒ ตำบลตาลีอายร์
วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พื้นที่โซนที่ ๒ จัดกิจกรรมทักษะชีวิต เรื่อง สุขภาพจิตและสุขภาพกาย ณ กศน.ตำบลตาลีอายร์  เข้าชม :  [325]
19 / ก.พ. / 2557 : ทดสอบหมวดหมู่
กิจกรรมทักษะชีวิตพื้นที่โซนที่ ๑ ตำบลตะโละกาโปร์
วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พื้นที่โซนที่ ๑ จัดกิจกรรมทักษะชีวิต เรื่อง อาหารเพื่อสุขภาพ ณ กศน.ตำบลตะโละกาโปร์  เข้าชม :  [529]
13 / ม.ค. / 2557 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
ร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
๙ มกราคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายมะกาแม หยีหามะ ผอ.ศูนย์ กศน.อำเภอยะหริ่ง มอบหมายให้ทีมงานนิทรรศการ ทีมงานห้องสมุดประชาชนอำเภอยะหริ่งและครู กศน. ร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ โดยมีกิจกรรมต่างๆ มากมาย จากส่วนราชการระดับอำเภอและระดับตำบล สำหรับกิจกรรมของ ศูนย์   เข้าชม :  [283]
12 / ม.ค. / 2557 : ทดสอบหมวดหมู่
ครู กศน.อ.ยะหริ่ง เป้นตัวแทนการออกข้อสอบภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๖
ในวันที่ ๘ - ๙ มกราคม ๒๕๕๗ นายมะกาแม หยีหามะ ผอ.ศูนย์ กศน.อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี อนุญาตให้ นางสาวสุวรรณา แซ่จึง ครู กศน.อ.ยะหริ่ง ซึ่งได้รับคำสั่งแต่งตั้งมอบหมายงานจากสำนักงาน กศน.จ.ปัตตานี ให้เข้าร่วมเป็นตัวแทนการออกข้อสอบสาระวิชาทักษะการเรียนรู้   เข้าชม :  [334]
12 / ม.ค. / 2557 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
ผอ.กศน.อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานีและทีมงานนิเทศติดตามบ้านอัจฉริยะ
วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๒๕ น.นายมะกาแม หยีหามะ ผอ.กศน.อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานีและทีมงานนิเทศติดตามบ้านอัจฉริยะ ต.ตะโละ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี  เข้าชม :  [271]
12 / ม.ค. / 2557 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
ครู กศน.ตำบลตะโละ บริการส่งหนังสือพิมพ์รายวันให้แก่บ้านหนังสืออัจฉริยะ
วันอังคาร ที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๗ (เวลา๑๒.๓๐ น.) นายมะกาแม หยีหามะ ผอ.ศูนย์ กศน.อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี มอบหมายให้ ครู กศน.ตำบลตะโละ บริการส่งหนังสือพิมพ์รายวันให้แก่บ้านหนังสืออัจฉริยะ จำนวน ๕ หมู่บ้าน รวมถึง กศน.ตำบล เพื่อจะนำไปบริการแจกจ่ายให้แก่ ชาวบ้านชุมชนใก  เข้าชม :  [293]
12 / ม.ค. / 2557 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
ครู กศน.ตำบลตะโละ เข้าร่วมประชุมสภาสันติสุขตำบลตะโละ
เมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. นายมะกาแม หยีหามะ ผอ.ศูนย์ กศน.อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี อนุญาตให้นางสาวสุวรรณา แซ่จึง หัวหน้าครู กศน.ตำบลตะโละ เข้าร่วมประชุมสภาสันติสุขตำบลตะโละ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี เพื่อร่วมปรึกษาหารือถึงแนวทางใ  เข้าชม :  [284]

 

 
นางสาวสมหมาย โนสิทธิ์
ผู้อำนวยการ
กศน.อำเภอยะหริ่ง

 
 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอยะหริ่ง  จังหวัดปัตตานี
ถนนรามโกมุท  ตำบลยามู  อำเภอยะหริ่ง  จังหวัดปัตตานี โทรศัพท์ 073-491124
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05